1802 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး

အိပ္ခန္းေဆာင္ အလွဆင္နည္းဗ်ဴဟာမ်ား

အိပ္ခန္းဟူသည္ အိပ္ရန္သက္သက္မွ် မဟုတ္ေခ်။ ျပင္ပကမာၻ၏ ၾကမ္းရွခက္ထန္မႈမ်ားဆီမွ ေခတ္ၱ ခြာစစ္ဆင္ကာ ခိုလံႈရာ ဆိပ္ၿငိမ္ရိပ္ၿမံဳတစ္ခုလည္း ျဖစ္ေခ်သည္။ ထိုမွ် အေရးပါလွသည့္ ေနရာတစ္ခုကို အလွဆင္ မြမ္းမံေတာ့မည္ဆိုပါက ဆိတ္ၿငိမ္မႈကို ဦးစြာအေလးထားရမည္ျဖစ္၏။

အကယ္၍ သင့္အိပ္ခန္းအလွဆင္ရန္ နည္းစနစ္မ်ား ေလ့လာေနသည္ဆိုပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳကာ သင္၏အိပ္မက္ကိုလက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၾကည့္ပါေလ။

အိပ္ခန္းေဆာင္ အလွဆင္နည္းဗ်ဴဟာမ်ား

(က) အိပ္ခန္းထဲတြင္ စာဖတ္ရန္ ေခ်ာင္ေနရာေလး တစ္ခုထည့္သြင္းပါ။
    
လူအမ်ားစုသည္ အိပ္ရာထဲတြင္ လဲေလ်ာင္း ရင္းသာ စာဖတ္ေလ့ရွိၾက၏။ ထိုသို႔ဖတ္႐ႈျခင္းမွာ ေသြးေလးေစသည့္အျပင္ ႀကီးမားေသာစာအုပ္မ်ား ဆိုပါက သင့္အတြက္ သက္ေသာင့္သက္သာ မရွိႏိုင္ ေခ်။
    
သို႔ျဖစ္ရာ စာအုပ္တစ္အုပ္၊ ေကာ္ဖီတစ္ ခြက္ျဖင့္ သင့္အတြက္ ဆိတ္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းသည့္ေနရာ ကေလးတစ္ခု အဘယ့္ေၾကာင့္ မထားရွိႏိုင္ရွိရပါမည္နည္း။
    
ျပဳလုပ္ရမည္မွာ အခန္းေထာင့္ တစ္ေနရာ ကို ေရြးခ်ယ္ကာ စာအုပ္စင္မ်ားျဖင့္ ၀န္းပတ္လိုက္ပါ။
    
ျပတင္းေပါက္ကို ေနာက္ခံအျဖစ္ရွိပါေစ။ ေနာက္ဆံုး သင့္အတြက္လိုအပ္သည္မွာ သက္ေသာင့္ သက္သာရွိမည့္ ပက္လက္ကုလားထိုင္တစ္လံုးသာ ျဖစ္ေလသည္။

အိပ္ခန္းေဆာင္ အလွဆင္နည္းဗ်ဴဟာမ်ား

(ခ) ကုတင္ေနာက္ဘက္ နံရံဘုတ္ျပားကို ခပ္ႀကီးႀကီးလုပ္ပါ။    


အိပ္ရာကုတင္၏ ေနာက္ဘက္ ဘုတ္ျပားအေၾကာင္း စဥ္းစားမည္ဆိုပါ က ႀကီးႀကီးမားမားသာ စဥ္းစားပါ။
    
မ်က္ႏွာက်က္အထိ ေရာက္သည့္ နံရံဘုတ္ျပားမွာ သင့္အိပ္ခန္း၏ ျမင္ကြင္းပသာဒကို တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံုသစ္ဆန္း ေစႏိုင္ေလသည္။
    
နံရံတစ္ခုလံုးကို ေဖာင္းႂကြမ်ား ျဖင့္ ပံုေဖာ္ႏိုင္သည့္ နည္းတူ၊ နံရံျမႇဳပ္ စာအုပ္စင္လည္း ဖန္တီးႏိုင္သည္။
    
မည္သို႔ပံုေဖာ္ရန္ စိတ္ကူးအိပ္မက္ သည္ျဖစ္ေစ၊ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာ ေတြးေခၚရန္ မေၾကာက္ပါႏွင့္။

အိပ္ခန္းေဆာင္ အလွဆင္နည္းဗ်ဴဟာမ်ား

(ဂ) ဖုန္းေရႊအစီအရင္သံုးျခင္း
    
တခါတရံတြင္ သင့္အိပ္ခန္းကို အေကာင္းဆံုးအလွ ဆင္နည္းမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ရန္အတြက္ ဖုန္းေရႊကို မျဖစ္မေန ေလ့လာလိုက္စားရမည္ဟု မတိုက္တြန္းလိုပါ။ သို႔ရာတြင္ ဖုန္း ေရႊအစီအရင္မ်ားသည္ ဦးေႏွာက္ေျခာက္ေလာက္ေအာင္လည္း ခက္ခဲမႈမရွိလွပါ။
    
အိပ္ရာကုတင္ေဘး တစ္ဘက္ တစ္ခ်က္စီတြင္ ညအိပ္ မီးခံုပုတစ္လံုးစီ ထားေပးျခင္း (သို႔မဟုတ္) အိပ္ရာကုတင္ကို ျပတင္းေပါက္ေဘးတြင္ ထားေပးျခင္း အစရွိသည့္ ျပင္ဆင္ထား သိုမႈမ်ားမွာ သင့္ဦးေႏွာက္ေျခာက္ေလာက္ေအာင္ ခက္ခဲစြာ စဥ္းစားေနရမည့္အရာမ်ား မဟုတ္ေခ်။
    
ဖုန္းေရႊပညာသည္ ဒီဇိုင္းေကာင္းမ်ားကိုလည္း ရရွိေစ ႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ သင့္အေနျဖင့္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ေပး၍ကား ေလ့လာသင့္ေလသည္။

အိပ္ခန္းေဆာင္ အလွဆင္နည္းဗ်ဴဟာမ်ား

(ဃ) ဇိမ္က်က်ေနပါ။
    
တစ္ေန႔တာလံုး အလုပ္လုပ္ ၿပီးခ်ိန္ ပိုးသားခင္းေမြ႔ရာ ေပၚတြင္ အိပ္စက္လဲေလ်ာင္းကာ လင္းဖ်ဖ် မီးပန္းဆိုင္းေအာက္ တြင္ ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ အိပ္ေမာက်ရသည့္ အရသာထက္ မည္ သည့္အရာကမွ် ပို၍မေကာင္းႏိုင္ေခ်။
    
သင္၏ ေနအိမ္ကို အထက္တန္းက်က် မြမ္းမံမည္ ဆိုပါက အိပ္ခန္းေဆာင္မွာ အေလးေပးရမည့္ ေနရာလည္းျဖစ္ သည္။ ႏူးညံ့အိစက္သည့္ ကတၱီပါသား ကုလားထိုင္မ်ားကို ေရြး ခ်ယ္ပါ။

အိပ္ခန္းေဆာင္ အလွဆင္နည္းဗ်ဴဟာမ်ား

(င) လြတ္လပ္သည့္ အရသာ
    
ဇိမ္က်သည့္ေနထိုင္မႈဟန္ပန္မ်ဳိး မြမ္းမံရမည္ဟု လူ တိုင္းကိုမူ မဆိုလိုပါ။
    
အကယ္၍ သင့္အေနျဖင့္ ႐ိုးစင္းသည့္ဘ၀မ်ဳိးကို ႏွစ္သက္သည္ဆိုပါက လြတ္လပ္ေပါ့ပါးသည့္ဟန္ပန္မ်ားျဖင့္ သင့္အိပ္ခန္းကို မြမ္းမံႏိုင္သည္။
    
႐ိုးစင္းလြတ္လပ္သည့္ဒီဇိုင္းမ်ားသည္ စိတ္ကူးယဥ္ ဆန္မႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္႐ံုမွ်မက ကိုယ္ပိုင္ဖန္တီးမႈကိုလည္း အား ေပးေလသည္။
    
ဆန္းသစ္သည့္အႏုပညာလက္ရာမ်ားကို ေတာက္ပ သစ္လြင္သည့္ အထည္အလိပ္ေရာင္စံုမ်ားျဖင့္ မြမ္းမံကာ အိပ္ခန္းအတြင္း အိမ္တြင္းစိုက္ သစ္ပင္ပန္းမန္ (indoor-plants) အမ်ားအျပား စိုက္ပ်ဳိးထားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
    
သို႔ဆိုပါက အိပ္ခန္းေဆာင္သည္ ေျမႀကီးႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႔ေနသကဲ့သို႔ ခံစားမႈရရွိႏိုင္မည့္အျပင္ နံနက္ ခင္းအလင္းေအာက္ အိပ္ရာႏိုးထလာခ်ိန္တြင္ စိမ္းလန္း ေသာျမင္ကြင္းမ်ားျဖင့္ သင့္အာ႐ံုကို လန္းဆန္းေစမည္လည္း ျဖစ္သည္။

အိပ္ခန္းေဆာင္ အလွဆင္နည္းဗ်ဴဟာမ်ား

(စ) စားပြဲတစ္လံုးစာ ေနရာရွာပါ။
    
လူတိုင္းတြင္ သီးျခား႐ံုးခန္းတစ္ခု မရွိတတ္ၾက။ သင္၏ ေႏြးေထြးလွပေသာ အိပ္ခန္းကေလးအတြင္း စာေရးစားပြဲ တစ္ လံုးထည့္သြင္းလိုက္ပါက အရာရာ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ေနရာေလး တစ္ခု ျဖစ္သြားေစမည္ျဖစ္သည္။
    
အလင္းေရာင္ႏွင့္ ႐ူခင္းေကာင္းသည့္ ျမင္ကြင္းရ ႏိုင္ေသာ မွန္ျပတင္းမ်ား ရွိေနမည္ဆိုလွ်င္ကား ဘုရားေပးသည့္ လက္ေဆာင္ပင္။
    
ယင္းသို႔ေသာ အေနအထားမ်ဳိးတြင္ သင္လုပ္ရန္မွာ အိပ္ခန္းကို က်ဥ္းက်ပ္ မသြားေစမည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ စားပြဲ တစ္လံုးႏွင့္ စတိုင္က်ေသာ ႐ံုးသံုးကုလားထိုင္တစ္လံုး ရွာေဖြ ရန္သာ လိုပါသည္။

 

ေရွရီ  မွ  iMyanmarHouse.com (အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ႔ကြန္း) အတြက္ အထူးေရးသားေဖာ္ျပသည္။
Credit: iMyanmarHouse.com

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္

အိမ်ခြံမြေ သတင်းများကို
Email ဖြင့် ဖတ်ရန်

အိမ္တြင္း အိမ္ျပင္ အလွဆင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ (Interior Design and Decoration)
US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
မေလွ်ာ့အားမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္းသူ (MD, iMyanmarHouse.com)