1333 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး

စြဲေဆာင္မႈရွိၿပီး ခမ္းနားလွပတဲ့ ခန္းစီးလုိက္တာတပ္ဆင္မႈအျပင္အဆင္ေလးေတြ….

ေနအိမ္တြင္းထဲကခမ္းခမ္းနားနားနဲ႔ လွလွပပ ျပင္ဆင္ထားတဲ့ ခန္းစီးလုိက္ကာေလးက ျပင္ပေနအပူဒဏ္ကုိလည္း ကာကြယ္ေပး ႏုိင္သလို ေနအိမ္တြင္းေလးရဲ႕ အလွအပကုိလည္း ပံ့ပိုးျပင္ဆင္ေပး ႏုိင္ပါတယ္။

စြဲေဆာင္မႈရွိၿပီး ခမ္းနားလွပတဲ့ ခန္းစီးလုိက္တာတပ္ဆင္မႈအျပင္အဆင္ေလးေတြ….

အေရာင္လွလွကေလးေတြ၊ ျပင္ဆင္ခ်ဳပ္လုပ္တဲ့ဒီဇုိင္း ေလးေတြနဲ႔ အခန္းမွာတပ္ဆင္ျပင္ဆင္ပံု သပ္သပ္ရပ္ရပ္န႔ဲ ထူးထူး ျခားျခားေလးေတြက အိမ္ခန္းကုိ စြဲေဆာင္မႈရွိရွိနဲ႔ လွလွပပျဖစ္ ေအာင္ ျပင္ဆင္ေပးႏုိင္မယ့္ ခန္းစီးလုိက္ကာေလးေတြရဲ႕ ျပင္ဆင္မႈေလးေတြကုိ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

စြဲေဆာင္မႈရွိၿပီး ခမ္းနားလွပတဲ့ ခန္းစီးလုိက္တာတပ္ဆင္မႈအျပင္အဆင္ေလးေတြ….

၁။ အိမ္ခန္းေတြမွာ ခန္းစီးျပင္ဆင္ဖုိ႔အတြက္ အဓိကက်တဲ့အခ်က္ကအိမ္ခန္းရဲ႕ ဘယ္လုိအခန္းမ်ိဳးနဲ႔ အခန္းအက်ယ္၊ အေရာင္နဲ႔
ေနရာပံုစံကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။

စြဲေဆာင္မႈရွိၿပီး ခမ္းနားလွပတဲ့ ခန္းစီးလုိက္တာတပ္ဆင္မႈအျပင္အဆင္ေလးေတြ….

ဧည့္ခန္း၊ ထမင္းစားခန္း၊ နားေနခန္း၊ စာၾကည့္ခန္း၊ အိပ္ခန္း အစရွိသျဖင့္ အခန္းအလုိက္ ေရြးခ်ယ္တပ္ဆင္ရမယ့္ လုိက္ကာ၊ ခန္းစီးအစေလးေတြရွိေနပါတယ္။ အခန္းအက်ဥ္းအက်ယ္၊ အနိမ့္အျမင့္ေတြန႔ဲလည္း ခန္းစီးစေလးေတြ ခ်ဳပ္လုပ္တပ္ဆင္မႈပံုစံေလးေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါတယ္။

စြဲေဆာင္မႈရွိၿပီး ခမ္းနားလွပတဲ့ ခန္းစီးလုိက္တာတပ္ဆင္မႈအျပင္အဆင္ေလးေတြ….

၂။ အခန္းနံရံ၊ အေရာင္ေလးေတြနဲ႔ လုိက္ဖက္ညီမႈရွိတဲ့ ခန္းစီးစေလး ေတြ တပ္ဆင္ပါ။

စြဲေဆာင္မႈရွိၿပီး ခမ္းနားလွပတဲ့ ခန္းစီးလုိက္တာတပ္ဆင္မႈအျပင္အဆင္ေလးေတြ….

အခန္းအေရာင္က မွိန္မွိန္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ေလးဆုိရင္ ခန္းစီးအစေလးေတြကုိ အရမ္းေတာက္ေတာက္ႀကီးမဟုတ္တဲ့ အေရာင္ေျပေျပေလးေတြနဲ႔ တြဲဖက္လုိက္ပါ။ အလင္းဘက္ကုိသြား တဲ့အေရာင္ေလးေတြ၊ ခရင္မ္ကာလာေလးေတြနဲ႔ ပုိၿပီးေတာ့လုိက္ ဖက္ညီမႈ ရွိႏုိင္ပါတယ္။

စြဲေဆာင္မႈရွိၿပီး ခမ္းနားလွပတဲ့ ခန္းစီးလုိက္တာတပ္ဆင္မႈအျပင္အဆင္ေလးေတြ….

အေရာင္ခပ္ေတာက္ေတာက္ကေလးေတြ အသံုးျပဳခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ အေရာင္စပ္ကေလးေတြနဲ႔ ဒီဇုိင္းေဖာ္ထားတဲ့ အဆင္ေလးေတြကပုိၿပီးေတာ့ အဆင္ေျပေစႏုိင္ပါတယ္။

စြဲေဆာင္မႈရွိၿပီး ခမ္းနားလွပတဲ့ ခန္းစီးလုိက္တာတပ္ဆင္မႈအျပင္အဆင္ေလးေတြ….

အေရာင္အေတာက္နဲ႔ တစ္ေရာင္တည္းအသံုးျပဳမယ္ဆုိရင္ ေတာ့အေရာင္စူးစူးက အျမင္ကုိစူးရွေစႏုိင္မွာမုိ႔လုိ႔ပါ။

စြဲေဆာင္မႈရွိၿပီး ခမ္းနားလွပတဲ့ ခန္းစီးလုိက္တာတပ္ဆင္မႈအျပင္အဆင္ေလးေတြ….

၃။ ခန္းစီးလုိက္ကာဒီဇုိင္းေလးေတြနဲ႔ ခ်ဳပ္ပံု၊ ထားရွိျပင္ဆင္ပံုေလး ေတြကုိလည္း ေရြးခ်ယ္ပါ။ေနရာခပ္ျမင့္ျမင့္နဲ႔ အခန္းက်ယ္က်ယ္မွာ အသံုးျပဳဖုိ႔အတြက္ဆုိရင္ ေဒါင္လုိက္ခ်ထားၿပီး ခ်ဳပ္ထားတဲ့ ဒီဇုိင္းေလးေတြက သင့္ေတာ္ႏုိင္ပါတယ္။

စြဲေဆာင္မႈရွိၿပီး ခမ္းနားလွပတဲ့ ခန္းစီးလုိက္တာတပ္ဆင္မႈအျပင္အဆင္ေလးေတြ….

အခန္းနိမ့္နိမ့္၊ နံရံနိမ့္နိမ့္ေလးမွာဆုိရင္ေတာ့ အလ်ားခပ္ျပတ္ျပတ္နဲ႔ အလ်ားလုိက္သြားမယ့္ ပံုစံလွလွ ကေလးေတြခ်ဳပ္လုပ္ၿပီးေတာ့ ျပင္ဆင္ႏုိင္ပါတယ္။

စြဲေဆာင္မႈရွိၿပီး ခမ္းနားလွပတဲ့ ခန္းစီးလုိက္တာတပ္ဆင္မႈအျပင္အဆင္ေလးေတြ….

အတြန္႔အဖတ္ေလးေတြ၊
အထပ္ကေလးေတြ၊ ပန္းပြင့္ပံု၊ ယပ္ေတာင္ပံု အစရွိသျဖင့္လည္း မိမိစိတ္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သလုိဒီဇုိင္းေလးေတြနဲ႔ ျပင္ဆင္ႏုိင္ပါတယ္။

စြဲေဆာင္မႈရွိၿပီး ခမ္းနားလွပတဲ့ ခန္းစီးလုိက္တာတပ္ဆင္မႈအျပင္အဆင္ေလးေတြ….

၄။ အခန္းရဲ႕အသံုးအေဆာင္ပရိေဘာဂေလးေတြနဲ႔လည္းလုိက္ဖက္ညီမႈရွိတဲ့ ခန္းစီးလုိက္ကာအစေလးေတြကုိတပ္ဆင္အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။

စြဲေဆာင္မႈရွိၿပီး ခမ္းနားလွပတဲ့ ခန္းစီးလုိက္တာတပ္ဆင္မႈအျပင္အဆင္ေလးေတြ….

အဓိကအားျဖင့္ အေရာင္ေလးေတြနဲ႔ အျပင္အဆင္ပရိေဘာဂေလးေတြကုိ ခန္းစီးလုိက္ကာအေရာင္ေလးေတြနဲ႔
တြဲစပ္ၿပီးေတာ့လည္း ျပင္ဆင္လုိက္မယ္ဆုိရင္ပုိၿပီးေတာ့စြဲေဆာင္မႈရွိႏုိင္ပါ တယ္။

စြဲေဆာင္မႈရွိၿပီး ခမ္းနားလွပတဲ့ ခန္းစီးလုိက္တာတပ္ဆင္မႈအျပင္အဆင္ေလးေတြ….

Credit: iMyanmarHouse.com
(iMyanmarHouse.com Team မွ ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။)

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္

အိမ်ခြံမြေ သတင်းများကို
Email ဖြင့် ဖတ်ရန်

အိမ္တြင္း အိမ္ျပင္ အလွဆင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ (Interior Design and Decoration)
US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
မေလွ်ာ့အားမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္းသူ (MD, iMyanmarHouse.com)