870 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး

သိုးေမႊးခ်ည္လံုးေလးေတြနဲ႔ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ အိမ္တြင္းအသံုးအ ေဆာင္ပစၥည္းလွလွကေလးေတြ ျပဳလုပ္ၾကမယ္….

အမ်ိဳးသမီးေတြ စိတ္ဝင္စားၿပီးဝါသနာပါတဲ့ အိမ္တြင္းမႈသက္ေမြး အလုပ္ကေလးေတြက တကယ့္ကုိ စိတ္ဝင္စားဖုိ႔ေကာင္းၿပီးေတာ့ မ်ားစြာ အက်ိဳးရွိပါတယ္။


သိုးေမႊးခ်ည္လံုးေလးေတြနဲ႔ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ အိမ္တြင္းအသံုးအ ေဆာင္ပစၥည္းလွလွကေလးေတြ ျပဳလုပ္ၾကမယ္….
သိုးေမြးထုိးတာတုိ႔၊ အဝတ္ခ်ဳပ္တာ၊ ပိတ္ ရက္တာ အစရွိသျဖင့္ သက္ေမြးအတတ္ပညာေလးက လူ႔စိတ္ကုိ သက္ေသာင့္သက္သာနဲ႔ ေပ်ာ္စရာေပးပါတယ္။ အာရံုစုိက္ဖန္တီးႏိုင္ တဲ့ စိတ္ကူးေတြနဲ႔ အသံုးအေဆာင္ေလးေတြ ဖန္တီးျပင္ဆင္ရတာ စိတ္ဝင္စားဖုိ႔ေကာင္းပါတယ္။


သိုးေမႊးခ်ည္လံုးေလးေတြနဲ႔ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ အိမ္တြင္းအသံုးအ ေဆာင္ပစၥည္းလွလွကေလးေတြ ျပဳလုပ္ၾကမယ္….

အခုေဖာ္ျပမယ့္ နည္းလမ္းကေလး ေတြကေတာ့ ဒီလုိအိမ္တြင္းမႈ သက္ေမြးပညာေလးေတြနဲ႔ ခ်စ္စရာ ေကာင္းတဲ့ အိမ္အလွဆင္ပစၥည္း ေလးေတြလုပ္ႏုိင္ေအာင္နဲ႔ ျပင္ဆင္ မႈ ပံုစံေလးေတြကုိ ေဖာ္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလ့လာၾကည့္ ရေအာင္….


သိုးေမႊးခ်ည္လံုးေလးေတြနဲ႔ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ အိမ္တြင္းအသံုးအ ေဆာင္ပစၥည္းလွလွကေလးေတြ ျပဳလုပ္ၾကမယ္….

၁။ ခ်ည္မွ်င္ကေလးေတြ၊ ခ်ည္ထည္အပုိင္းအစေလးေတြက အ လြယ္ကူဆံုးနဲ႔ ျပင္ဆင္လုိ႔အေကာင္းဆံုး သက္ေမြးပစၥည္းေလး ေတြပါပဲ။ ပံုမွာျပထားသလုိ အိမ္တြင္းက အသံုးအေဆာင္ေလး ေတြရဲ႕အျပင္အဆင္မွာ အသံုးျပဳျပင္ဆင္လုိ႔ ရႏုိင္ပါတယ္။

သိုးေမႊးခ်ည္လံုးေလးေတြနဲ႔ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ အိမ္တြင္းအသံုးအ ေဆာင္ပစၥည္းလွလွကေလးေတြ ျပဳလုပ္ၾကမယ္….

ေဆး ေရာင္မ်ိဳးစံုရွိလုိ႔လည္း ပုိၿပီးေတာ့ ဖန္တီးရလြယ္ကူပါတယ္။ အသံုး အေဆာင္ေလးေတြရဲ႕ အေပၚကေန ဖံုးတဲ့ အဝတ္စ၊ အကာေလး ေတြ အျဖစ္အသံုးျပဳရျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။


သိုးေမႊးခ်ည္လံုးေလးေတြနဲ႔ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ အိမ္တြင္းအသံုးအ ေဆာင္ပစၥည္းလွလွကေလးေတြ ျပဳလုပ္ၾကမယ္….

၂။ အေမႊးပြပြ ခ်ည္လံုးေလးေတြကေတာ့ တကယ့္ကုိ ခ်စ္စရာ ေကာင္းတဲ့ အရာေလးေတြပါပဲ။ ေရာင္စံု အေမႊးပြပြ ခ်ည္လံုးေလး ေတြ၊ ဂြမ္းလံုးေလးေတြကုိ ခ်ိတ္ဆြဲစရာ အလွဆင္ပစၥည္းေလးေတြ ျပဳလုပ္ၿပီးေတာ့ ပံုဖာ္အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။

သိုးေမႊးခ်ည္လံုးေလးေတြနဲ႔ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ အိမ္တြင္းအသံုးအ ေဆာင္ပစၥည္းလွလွကေလးေတြ ျပဳလုပ္ၾကမယ္….

ခန္းစီးလုိက္ကာေလးေတြ၊ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ အလွဆင္ႀကိဳးတန္း၊ ခ်ိတ္တန္းကေလးေတြ စသျဖင့္ ျပင္ဆင္လုိ႔ ရႏုိင္ပါတယ္။ ေရာင္စံုက်စ္ထားတဲ့ ႀကိဳးကေလး ေတြ ျဖစ္လုိ႔ ပုိၿပီးေတာ့ စြဲေဆာင္မႈရွိၿပီး လွပေနမွာပါပဲ။
သိုးေမႊးခ်ည္လံုးေလးေတြနဲ႔ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ အိမ္တြင္းအသံုးအ ေဆာင္ပစၥည္းလွလွကေလးေတြ ျပဳလုပ္ၾကမယ္….

၃။ အဆင္မ်ိဳးစံု၊ ပံုသ႑ာန္မ်ိဳးစံုရွိတဲ့ ပိတ္စ၊ အဆင္ကေလးေတြက လည္း အိမ္ရဲ႕အလွဆင္ပစၥည္းေလးေတြအျဖစ္ အသံုးျပဳလုိ႔ရႏုိင္ပါ တယ္။ ဒီအပုိင္း ပိတ္စအပုိင္းအစေတြမုိ႔လုိ႔ စြန္႔ပစ္ထားရမယ့္ အရာ ေတြကေနမွ မိမိစိတ္ကူးပံုေဖာ္လုိ႔ရႏုိင္တဲ့ ပစၥည္းေလးေတြ ျပင္ဆင္ ႏုိင္မွာပါ။

သိုးေမႊးခ်ည္လံုးေလးေတြနဲ႔ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ အိမ္တြင္းအသံုးအ ေဆာင္ပစၥည္းလွလွကေလးေတြ ျပဳလုပ္ၾကမယ္….

ခ်ည္ထည္အပုိင္းအစေလးေတြကို ႀကိမ္၊ ဝါး၊ သစ္သား ထည္ေလးေတြန႔ဲ ေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့လည္း လုိရာပံုသြင္းယူႏုိင္မွာပါ။


သိုးေမႊးခ်ည္လံုးေလးေတြနဲ႔ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ အိမ္တြင္းအသံုးအ ေဆာင္ပစၥည္းလွလွကေလးေတြ ျပဳလုပ္ၾကမယ္….

၄။ အလွဆင္ပစၥည္းအသံုးအေဆာင္ေလးေတြ၊ အိမ္မွာ အသံုးျပဳျပင္ ဆင္မယ့္ အိမ္တြင္းပစၥည္းေလးေတြ အစရွိသျဖင့္ေတြမွာလည္း ခ်ည္ လံုး၊ သိုးေမႊးေလးေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့လည္း အလွဆင္ဖန္တီး ႏုိင္ပါေသးတယ္။

သိုးေမႊးခ်ည္လံုးေလးေတြနဲ႔ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ အိမ္တြင္းအသံုးအ ေဆာင္ပစၥည္းလွလွကေလးေတြ ျပဳလုပ္ၾကမယ္….

ဥပမာ ပန္းခ်ီကားေလးေတြ၊ ဖန္ပုလင္း၊ အလွပန္း အုိးေလးေတြ၊ မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းေလးေတြ စသျဖင့္လည္း တြဲဖက္ ၿပီးေတာ့ ျပင္ဆင္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။

သိုးေမႊးခ်ည္လံုးေလးေတြနဲ႔ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ အိမ္တြင္းအသံုးအ ေဆာင္ပစၥည္းလွလွကေလးေတြ ျပဳလုပ္ၾကမယ္….

Credit: iMyanmarHouse.com
(iMyanmarHouse.com Team မွ ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။)

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္

အိမ်ခြံမြေ သတင်းများကို
Email ဖြင့် ဖတ်ရန်

အိမ္တြင္း အိမ္ျပင္ အလွဆင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ (Interior Design and Decoration)
US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
မေလွ်ာ့အားမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္းသူ (MD, iMyanmarHouse.com)