လႊမ္းထက္ အိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း
(Hlwan Htet Real Estate)

Featured Agency
လႊမ္းထက္ အိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းနွင့္
Car Rental Service
ph:09250392215
09770052589
သို႕ဆက္သြယ္၍ လူႀကီးမင္းတို႔ လုံးခ်င္းအိမ္ ေျမကြက္ /တိုက္ခန္း /ကြန္ဒို /စက္မႈဇံု/ ေျမကြက္မ်ားကို ေရာင္း/ငွား ရန္ဆက္သြယ္အပ္နွံပါရန္
ဖိတ္ေခၚပါသည္။ ခရီးစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ အံစာတုန္းကားမ်ားကို နာရီပိုင္း ရက္တို ရက္ရွည္ငွားရမ္းနိုင္ပါသည္။

ဤကုမၸဏီ၏ Link => www.imyanmarhouse.com/hlwan-htet-real-estate

တင္ထားၿပီးေသာ အေရာင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

263

တင္ထားၿပီးေသာ အငွါးေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

33

တင္ထားၿပီးေသာ စုစုေပါင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

296