အစီအစဥ္ :


Houses for Rent in Mayangone

လံုးခ်င္းအိမ္ငွားမည္

လံုးခ်င္းအိမ္ငွားမည္

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

House

 • 2
 • 4

$ 2,700 (US Dollar)

လံုးခ်င္းအိမ္ငွားမည္

လံုးခ်င္းအိမ္ငွားမည္

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

House

 • 3
 • 4

$ 5,500 (US Dollar)

လံုးခ်င္းအိမ္ငွားမည္

လံုးခ်င္းအိမ္ငွားမည္

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

House

 • 3
 • 5

50 Lakh (Kyats)

လံုးခ်ငး္အိမ္ ငွားရန္ရွိပါသည္ ျပည္ေတာ္ေအးရိပ္သာလမ္း

လံုးခ်ငး္အိမ္ ငွားရန္ရွိပါသည္ ျပည္ေတာ္ေအးရိပ္သာလမ္း

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

House

 • 1
 • 4

$ 9,000 (US Dollar)

စႏၵာသီရိလမ္​း တြင္​ လံုးခ်င္​းအိမ္​ ငွါးရန္​ ႐ွိသည္​

စႏၵာသီရိလမ္​း တြင္​ လံုးခ်င္​းအိမ္​ ငွါးရန္​ ႐ွိသည္​

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

House

 • 4
 • 5

40 Lakh (Kyats)

ဗိုလ္​ဥာဏလမ္​းတြင္​ လံုးခ်င္​းအိမ္​ ငွါးရန္​ ႐ွိသည္​

ဗိုလ္​ဥာဏလမ္​းတြင္​ လံုးခ်င္​းအိမ္​ ငွါးရန္​ ႐ွိသည္​

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

House

 • 4
 • 5

20 Lakh (Kyats)

မရမ္းကုန္း၊ လုံးခ်င္းအိမ္အငွား

မရမ္းကုန္း၊ လုံးခ်င္းအိမ္အငွား

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

House

 • 2
 • 3

$ 7,000 (US Dollar)

လံုးခ်င္းအိမ္ငွားမည္

လံုးခ်င္းအိမ္ငွားမည္

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

House

 • 2
 • 4

15 Lakh (Kyats)

လံုးခ်င္းအိမ္ငွားမည္

လံုးခ်င္းအိမ္ငွားမည္

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

House

 • 2
 • 3

$ 3,800 (US Dollar)