လဝန္းရွင္ အိမ္ျခံေျမ ဝန္ေဆာင္မူလုပ္ငန္း

လူၾကီးမင္းတို႔ ဧ။္ ျမိဳ႕နယ္ေပါင္းစံုရွိ
တိုက္ခန္း /ကြန္ဒို / လံုးခ်င္း / ေျမကြက္ /
ဂိုေဒါင္မ်ား ကို ေရာင္းလို ဝယ္လို ငွားရန္းလို ပါက မည္သည္႔ အခ်ိန္တြင္ မဆို လဝန္းရွင္ တိုက္အိမ္ျခံေျမ ဝန္ေဆာင္မႈ႕ သို႔္ ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္အပ္နွံနိုင္ပါသည္။
မိတ္ေဟာင္း မိတ္သစ္မ်ား အားလံုးကိုအထူးပင္
ေက်းဇဴးတင္ရွိပါသည္။ ☺အိမ္ျခံေျမၾကည့္လိုပါကေက်းဇူးျပဳ႕၍တစ္ရက္ႀကိဳတင္ခ်ိန္းဆိုေပးပါရန္😊

Number of sale ads you already posted

68

Number of rent ads you already posted

59

Number of listings you already posted

127
လဝန္းရွင္ အိမ္ျခံေျမ ဝန္ေဆာင္မူလုပ္ငန္း
Address
(108/5B). ေက်ာက္ေျမာင္းလမ္း ၊ တာေမြျမိဳ ႔နယ္။