ေတာ္၀င္ေအာင္ျမန္မာေဆာက္လုပ္ေရး
(Royal Aung Myanmar Construction & Decoration Group Co.,Ltd.)

ၾကိဳပြိဳင္႔ တိုက္ခန္း ၊ ေဆာက္လုပ္ျပီးေသာ တိုက္ခန္း မ်ားကိုအရစ္က်စနစ္ျဖင္႔ ေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္။

ဤကုမၸဏီ၏ Link => www.imyanmarhouse.com/aungmyanmar

တင္ထားၿပီးေသာ အေရာင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

7

တင္ထားၿပီးေသာ အငွါးေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

0

ေဆာက္လုပ္ထားၿပီးေသာ ပေရာ့ဂ်က္ အေရအတြက္

0

တင္ထားၿပီးေသာ စုစုေပါင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

7