တိုးတက္ေအာင္အက်ိဳးေဆာင္
(Aung Thitsar Real Estate)

လူၾကီးမင္းတို့ ပိုင္ဆိုင္ေသာ အိမ္/ ျခံ/ ေျမ/ ကြန္ဒို/ တိုက္ခန္း မ်ားကို ယံုၾကည္စြာအပ္နွံနိုင္ပါသည္။

ဤကုမၸဏီ၏ Link => www.imyanmarhouse.com/aung-thitsar-real-estate

တင္ထားၿပီးေသာ အေရာင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

145

တင္ထားၿပီးေသာ အငွါးေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

204

တင္ထားၿပီးေသာ စုစုေပါင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

349
တိုးတက္ေအာင္အက်ိဳးေဆာင္
လိပ္စာ
အမွတ္(CC), Room(04,03)၊ျပည္​ရိပ္​မြန္​အိမ္​ယာ၊ ၆ရက္ကြက္​,ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္,ရန္ကုန္ျမိဳ့