ေရာင္းရန္ (SWEET LIFE CAMP REAL ESTATE SERVICES CO.ltd (REGISTRATION NO 120341464))