ေရာင္းရန္ (ျမင့္မုိရ္နန္းေတာ္ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္)