ငွါးရန္ (Wint Htae War General Services)

သုဓမၼာလမ္းမေပၚ ေနရာေကာင္း လူေနဆိုင္ခန္းငွားရန္ရွိသည္။Code No-222.2

ေျမာက္ဥကၠလာပ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

  • 1
  • 1

4.50 သိန္း (က်ပ္)

ေျမနီကုန္း ျပည္လမ္းမေပၚတြင္ ကြန္ဒို Panthouse အခန္းငွားမည္။Code(N-0054)

စမ္းေခ်ာင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

  • 1
  • 0

$ 1,300 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ဗားကရာကြန္ဒိုတြင္ ျပင္ဆင္ၿပီး အသင့္ေနအခန္းက်ယ္ငွားရန္ရွိသည္။ Code-(N-0045)

စမ္းေခ်ာင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

  • 5
  • 4

$ 1,200 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ေနရာေကာင္း ေစ်းတန္ လံုးခ်င္းအိမ္ငွားမည္။Code-(N-004)

ၾကည့္ျမင္တိုင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

  • 2
  • 4

10 သိန္း (က်ပ္)

လူေန ဆိုင္ခန္းဖြင့္ရန္သင့္ေတာ္ေသာ ေနရာေကာင္းေျမညီထပ္ငွားမည္။Code (N-37)

ၾကည့္ျမင္တိုင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

  • 1
  • 0

15 သိန္း (က်ပ္)