ငွါးရန္ (A1 Real Estate)

Near Yankin Center & Tarmwe Ocean in Bahan township $ 650.

ဗဟန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

  • 1
  • 1

$ 650 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ ့နယ္ 55လမ္း႐ွိ 5 လႊာတိုက္ခန္း ဌားမည္။

ပုဇြန္ေတာင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

  • 1
  • 2

2.30 သိန္း (က်ပ္)