ငွါးရန္ (A1 အိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္)

A touch of fairy modern 3 bedrooms apartment near Kandaw Gyi and Short Distance to Yaw Min Gyi Area

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

  • 2
  • 3

$ 1,499 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)