ငွါးရန္ (Rendezvous Ko Latt Real Estate Com.,Ltd)

RL15-002290, For Sales, မင္းဓမၼလမ္းမေမးတင္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ငွားရန္ရွိသည္။

မရမ္းကုန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

$ 25,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

RL11-002299, For Rent, ေအာင္ေဇယ်လမ္း ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိပါသည္။

ရန္ကင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

60 သိန္း (က်ပ္)

RL2-002300, For Rent, ကမ္းနားလမ္း အလံု ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိပါသည္။

အလံု | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

80 သိန္း (က်ပ္)

RL8-002304, For Rent, ေအာင္ေဇယ်လမ္း ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိပါသည္။

ရန္ကင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

50 သိန္း (က်ပ္)

RL8-002305, For Rent, ေအာင္ေဇယ်လမ္း ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိပါသည္။

ရန္ကင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

100 သိန္း (က်ပ္)

RL2-002308, For Rent, ေလးေထာင့္ကန္လမ္း တာေမြတြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိပါသည္။

တာေမြ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

120 သိန္း (က်ပ္)

RA4-002274,Hledan Street,Lanmadaw Townshipတြင္ေျမညီတိုက္ခန္းဌားရန္ရွိသည္။

လမ္းမေတာ္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

7.50 သိန္း (က်ပ္)