ငွါးရန္ (Aye Chan Myay Real Estate)

Mini Condo For Rent Sanchaung Township

Mini Condo For Rent Sanchaung Township

စမ္းေခ်ာင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

$ 950 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

KBZ Tower For Rent

KBZ Tower For Rent

စမ္းေခ်ာင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

$ 2,200 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ပုဇြန္​​ေတာင္​Golden gate Towerငွါးမည္​

ပုဇြန္​​ေတာင္​Golden gate Towerငွါးမည္​

ပုဇြန္ေတာင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 3

20 သိန္း (က်ပ္)

ဗဟန္​းၿမိဳနယ္​တိုက္​ခန္​းငွါးမည္​

ဗဟန္​းၿမိဳနယ္​တိုက္​ခန္​းငွါးမည္​

ဗဟန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 3

18 သိန္း (က်ပ္)

ပုဇြန္​​ေတာင္​ၿမိဳ႕နယ္​Jade Condo ငွါးမည္​

ပုဇြန္​​ေတာင္​ၿမိဳ႕နယ္​Jade Condo ငွါးမည္​

ပုဇြန္ေတာင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 1

9 သိန္း (က်ပ္)

ပုဇြန္​​ေတာင္​ၿမိဳ႕နယ္​တိုက္​ခန္​းငွါးမည္​

ပုဇြန္​​ေတာင္​ၿမိဳ႕နယ္​တိုက္​ခန္​းငွါးမည္​

ပုဇြန္ေတာင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 4

9 သိန္း (က်ပ္)

ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္​တိုက္​ခန္​းငွါးမည္​

ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္​တိုက္​ခန္​းငွါးမည္​

ဒဂံု | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 2

$ 1,300 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ကမာရြတ္​ၿမိဳ႕နယ္​လံုးခ်င္​းအိမ္​ငွါးမည္​

ကမာရြတ္​ၿမိဳ႕နယ္​လံုးခ်င္​းအိမ္​ငွါးမည္​

ကမာရြတ္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 5

21 သိန္း (က်ပ္)

မရမ္​းကုန္​းၿမိဳ႕နယ္​လံုးခ်င္​းအိမ္​ငွါးမည္​

မရမ္​းကုန္​းၿမိဳ႕နယ္​လံုးခ်င္​းအိမ္​ငွါးမည္​

မရမ္းကုန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 5
 • 5

$ 4,200 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

​ေတာင္​ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္​လံုးခ်င္​းအိမ္​ငွါးမည္​

​ေတာင္​ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္​လံုးခ်င္​းအိမ္​ငွါးမည္​

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 8
 • 0

100 သိန္း (က်ပ္)