ငွါးရန္ (Shwe Pyi Thit Real Estate Services)

လံုးခ်င္းအိမ္ ငွားရန္ရွိပါသည္ ရတနာပံုလမ္းသြယ္

လံုးခ်င္းအိမ္ ငွားရန္ရွိပါသည္ ရတနာပံုလမ္းသြယ္

သာေကတ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 5

9 သိန္း (က်ပ္)

ကြန္ဒိုတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ Junction-8 Condo

ကြန္ဒိုတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ Junction-8 Condo

မရမ္းကုန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 4

12 သိန္း (က်ပ္)

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ Land Mark Tower

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ Land Mark Tower

ဗဟန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

30 သိန္း (က်ပ္)

ကြန္ဒိုတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ ေရႊဂုဏ္သူကြန္ဒို

ကြန္ဒိုတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ ေရႊဂုဏ္သူကြန္ဒို

ၾကည့္ျမင္တိုင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 4

10 သိန္း (က်ပ္)

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ ဂႏၶမာလမ္း

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ ဂႏၶမာလမ္း

စမ္းေခ်ာင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 3

5.50 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္ ဦးစံညြန္႔လမ္း

တိုက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္ ဦးစံညြန္႔လမ္း

စမ္းေခ်ာင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

5.50 သိန္း (က်ပ္)

ကြန္ဒိုတုိက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္ အေနာ္ရထာလမ္းမ

ကြန္ဒိုတုိက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္ အေနာ္ရထာလမ္းမ

လမ္းမေတာ္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 2

$ 800 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ေျမညီတိုက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္ ပထမသီရိရိပ္သာလမ္း

ေျမညီတိုက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္ ပထမသီရိရိပ္သာလမ္း

အလံု | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

7 သိန္း (က်ပ္)

လံုးခ်င္းအိမ္ ငွားရန္ရွိပါသည္ ေအာင္သိဒၶိလမ္း

လံုးခ်င္းအိမ္ ငွားရန္ရွိပါသည္ ေအာင္သိဒၶိလမ္း

ေျမာက္ဥကၠလာပ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 6

18 သိန္း (က်ပ္)

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္ စံရိပ္ျငိမ္လမ္းသြယ္

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္ စံရိပ္ျငိမ္လမ္းသြယ္

ကမာရြတ္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 3

8.50 သိန္း (က်ပ္)