ငွါးရန္ (Shwe Pyi Thit Real Estate Services)

လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ သု၀ဏၰ VIP I သံသုမာလမ္း

လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ သု၀ဏၰ VIP I သံသုမာလမ္း

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 4

50 သိန္း (က်ပ္)

ေျမညီတိုက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္ Land Mark Tower

ေျမညီတိုက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္ Land Mark Tower

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 0

30 သိန္း (က်ပ္)

ကြန္ဒိုတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ YuZaNa Bussiness Tower

ကြန္ဒိုတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ YuZaNa Bussiness Tower

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 3

14 သိန္း (က်ပ္)

ကြန္ဒိုတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ DNH Tower

ကြန္ဒိုတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ DNH Tower

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 2

15 သိန္း (က်ပ္)

ကြန္ဒိုတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ ဗဟိုလမ္း ေ၀ဠဳ၀န္အနီး

ကြန္ဒိုတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ ဗဟိုလမ္း ေ၀ဠဳ၀န္အနီး

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 2

10 သိန္း (က်ပ္)

လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ နံ့သာနီလမ္း

လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ နံ့သာနီလမ္း

အင္းစိန္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 3

$ 1,800 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)