ငွါးရန္ (IDEAS Real Estate)

ပေအကျယ် (၁၈×၆၀) စီးပွါးရေးလုပ်ရန်_နေရာကောင်း_မြေညီလွှာ_ဌါးမည်

စမ်းချောင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

တိုက်ခန်း

 • 1
 • 0

8 သိန်း (ကျပ်)

အကျယ်အဝန်း ၅၀×၅၀ (တစ်ထပ် အဆောက်အဦး) ငှားမည်။

ကြည့်မြင်တိုင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

လုံးချင်းအိမ်

 • 0
 • 0

18 သိန်း (ကျပ်)

ပေအကျယ်(၁၇×၅၅) မြေညီလွှာ တိုက်ခန်း ငှားမည်။

အလုံ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

တိုက်ခန်း

 • 1
 • 2

3.70 သိန်း (ကျပ်)

ပေအကျယ် (၁၇×၅၅) မြေညီလွှာတိုက်ခန်း ငှားမည်။

အလုံ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

တိုက်ခန်း

 • 1
 • 1

3.50 သိန်း (ကျပ်)

ပေအကျယ် (၁၈×၅၀) ပထမထပ် (ဒေါင့်ခန်း) ငှားမည်။

အလုံ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

တိုက်ခန်း

 • 1
 • 1

3.30 သိန်း (ကျပ်)

ပေအကျယ်(30×60) မြေကွက် ငှားမည်။

အလုံ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

မြေကွက် ၊ ခြံကွက်

 • 0
 • 0

8 သိန်း (ကျပ်)

အကျယ် အဝန်း ( ၁၅×၆၀) အလွှာနိမ့်_ဈေးတန်_တိုက်ခန်း_ဌါးမည်

အလုံ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

တိုက်ခန်း

 • 1
 • 2

3.20 သိန်း (ကျပ်)

Car Spa ,Work Shop,Tea Shop လုပ်ရန်နေရာကောင်းငှားမည်

အလုံ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

မြေကွက် ၊ ခြံကွက်

 • 0
 • 0

8 သိန်း (ကျပ်)

ပေအကျယ်( ၁၈×၆၀) ပထမထပ် _နေရာကောင်း_အခန်းသန့်_ဌါးမည်

စမ်းချောင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

တိုက်ခန်း

 • 1
 • 1

4.30 သိန်း (ကျပ်)

ပေအကျယ် (၁၂.၅×၅၀) _နေရာကောင်း_မြေညီလွှာ_ဌါးမည်

ကြည့်မြင်တိုင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

တိုက်ခန်း

 • 1
 • 0

4 သိန်း (ကျပ်)