ငွါးရန္ (Soe San (Lynn) Real Estate Services Co.,Ltd)

ေျမအက်ယ္(100'x200') ေျမ(လုပ္ငန္းေကာင္း)

လိႈင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

190 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္(100'x70') 1RC

ဗဟန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 3

$ 5,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ေပအက်ယ္(40'x80') 2RC(ရံုး/လုပ္ငန္းေကာင္း)

ရန္ကင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 5
 • 6

$ 2,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ေပအက်ယ္(100'x100') 2RC (ရံုး/Showroom)

ဗဟန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 0
 • 0

$ 5,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ေပအက်ယ္(40'x60') 2RC ျမခြာညိဳအိမ္ရာ

သာေကတ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 4

13 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္(50'x105') 2RC (ကုန္းျမင့္ရိပ္သာ)

မရမ္းကုန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 2

15 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္(40'x60') 2RC

ေတာင္ဥကၠလာပ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 6

15 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္(55'x110') 2RC

မရမ္းကုန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 1

15 သိန္း (က်ပ္)

ေျမအက်ယ္(85'x85') ေျမ

ကမာရြတ္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

16 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္(18'x50') 3.5RC Hall

လသာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 0

18 သိန္း (က်ပ္)