ငွါးရန္ (Soe San (Lynn) Real Estate Services Co.,Ltd)

ေပအက်ယ္(12.5'x50') G/F Hall တိုက္ခန္း

လမ္းမေတာ္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

9.50 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္(14'x50') G/F Hall တိုက္ခန္း

ေက်ာက္တံတား | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

16 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္(17'x55') G/F Hall တိုက္ခန္း

လိႈင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

15 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္(25'x50') G/F Hall တိုက္ခန္း

လိႈင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

14 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္(15'x60') G/F Hall တိုက္ခန္း

စမ္းေခ်ာင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

9 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္(19'x54') 1/F တိုက္ခန္း

ေတာင္ဥကၠလာပ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

6 သိန္း (က်ပ္)

စတုရန္းေပအက်ယ္(1350Sqft) ၄လႊာ တိုက္ခန္း ပါရမီအိမ္ရာ

လိႈင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 3

5 သိန္း (က်ပ္)

စတုရန္းေပအက်ယ္(1350Sqft) ရတနာအိမ္ရာ

ေတာင္ဥကၠလာပ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 3

8.50 သိန္း (က်ပ္)

စတုရန္းေပအက်ယ္(1800Sqft) တကၠသိုလ္ရိပ္မြန္ကြန္ဒို

ဗဟန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 3

14 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္(25'x60') Cherry Condo

ပုဇြန္ေတာင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 4
 • 4

18 သိန္း (က်ပ္)