ငွါးရန္ (Perfect World Real Estate Services (Company))

ရန္ကင္း လမ္းမတန္း ႏွစ္ထပ္လံုးခ်င္းငွားရန္ရွိသည္

ရန်ကင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

လုံးချင်းအိမ်

 • 4
 • 6

50 သိန်း (ကျပ်)

ရန္ကင္း ေအာင္ေဇယ်လမ္းအနီး ႏွစ္ထပ္လံုးခ်င္းငွားမည္

ရန်ကင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

လုံးချင်းအိမ်

 • 4
 • 4

22 သိန်း (ကျပ်)

ဗဟန္း ေ႐ႊဂုံတိုင္လမ္း အနီးတြင္ လူေန ႐ုံးခန္းသင့္ လုံးခ်င္းအငွား

ဗဟန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

လုံးချင်းအိမ်

 • 3
 • 3

25 သိန်း (ကျပ်)

သဃၤန္းကြၽန္း ေဝဇယႏၲာလမ္းအနီးတြင္ လူေန႐ုံးခန္းတြက္လုံးခ်င္းအငွား

သင်္ဃန်းကျွန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

လုံးချင်းအိမ်

 • 2
 • 3

10 သိန်း (ကျပ်)

(9) မိုင္ ျပည္လမ္းသြယ္တြင္ သံုးထပ္ခြဲလံုးခ်င္းအိမ္ငွားမည္

မရမ်းကုန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

လုံးချင်းအိမ်

 • 5
 • 5

25 သိန်း (ကျပ်)

သဃၤန္းကၽြန္း ေမခအိမ္ယာတြင္ ႏွစ္ထပ္လံုးခ်င္းငွားမည္

သင်္ဃန်းကျွန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

လုံးချင်းအိမ်

 • 3
 • 4

19 သိန်း (ကျပ်)

ရန္ကင္း ေဘာက္ေထာ္ မုိးေကာင္းလမ္းအနီးတြင္ လံုးခ်င္းငွားမည္

ရန်ကင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

လုံးချင်းအိမ်

 • 4
 • 4

27 သိန်း (ကျပ်)

(9) မိုင္ ျပည္လမ္းအနီးတြင္ မိသားစုေနရန္ေကာင္း ႏွစ္ထပ္လံုးခ်င္းငွားမည္

မရမ်းကုန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

လုံးချင်းအိမ်

 • 4
 • 4

20 သိန်း (ကျပ်)

(9) မုိင္ ျပည္လမ္းသြယ္တြင္ ရံုးခန္းဖြင့္ရန္ေကာင္း လံုးခ်င္းငွားမည္

မရမ်းကုန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

လုံးချင်းအိမ်

 • 5
 • 5

30 သိန်း (ကျပ်)

(9) မိုင္ ျပည္လမ္းအနီးတြင္ တစ္ထပ္ခြဲလံုးခ်င္း ငွားမည္

မရမ်းကုန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

လုံးချင်းအိမ်

 • 3
 • 3

20 သိန်း (ကျပ်)