ငွါးရန္ (မလိခူး (အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ))

ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ စက္မႈဇံု(၂)ရွိ ငွားရန္ရွိေသာဂိုေဒါင္(Malihku Real Estate)

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

  • 0
  • 0

30 သိန္း (က်ပ္)

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ Crystal Residence ရွိငွားရန္ရွိေသာကြန္ဒိုတိုက္ခန္း(Malihku Real Estate)

ကမာရြတ္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

  • 1
  • 1

$ 1,200 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ၅၀လမ္းရွိငွားရန္ရွိေသာကြန္ဒိုတိုက္ခန္း(Malihku Real Estate)

ဗိုလ္တေထာင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

  • 1
  • 4

$ 1,100 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ သံလြင္ေစ်းအနီးရွိငွားရန္ရွိေသာလံုးခ်င္းအိမ္(Malihku Real Estate)

ကမာရြတ္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

  • 5
  • 5

$ 8,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)