ငွါးရန္ (View Point Real Estate Services)

ေအာင္ေျမသာစည္အိမ္ရာတြင္ (3200)Sqft အက်ယ္ရွိေသာ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

ေအာင္ေျမသာစည္အိမ္ရာတြင္ (3200)Sqft အက်ယ္ရွိေသာ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 5
 • 5

$ 4,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ႏွင္းဥယ်ာဥ္အိမ္ရာတြင္ (2400)Sqft အက်ယ္ရွိေသာ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

ႏွင္းဥယ်ာဥ္အိမ္ရာတြင္ (2400)Sqft အက်ယ္ရွိေသာ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 5

$ 2,700 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

စမ္းေရတြင္းလမ္းတြင္ (3200)Sqft အက်ယ္ရွိေသာလံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

စမ္းေရတြင္းလမ္းတြင္ (3200)Sqft အက်ယ္ရွိေသာလံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 6
 • 6

$ 3,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ျမယမံုအိမ္ရာတြင္ (1200)Sqft အက်ယ္ရွိေသာ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

ျမယမံုအိမ္ရာတြင္ (1200)Sqft အက်ယ္ရွိေသာ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 6

6 သိန္း (က်ပ္)

မဥၨဴလမ္းသြယ္တြင္ (30x70) အက်ယ္ရွိေသာ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

မဥၨဴလမ္းသြယ္တြင္ (30x70) အက်ယ္ရွိေသာ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

ရန္ကင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 5
 • 5

$ 4,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

သစ္ရာပင္လမ္းတြင္ (42x97) အက်ယ္ရွိေသာ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

သစ္ရာပင္လမ္းတြင္ (42x97) အက်ယ္ရွိေသာ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 3

25 သိန္း (က်ပ္)