ငွါးရန္ (View Point Real Estate Services)

သမိန္ဗရမ္းလမ္းတြင္ (32x60)Sqft ရွိ 8½RCလံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

တာေမြ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 0

195 သိန္း (က်ပ္)

ေအာင္ေၿမသာစည္လမ္း(80x80)2½RC အၿမန္ငွားမည္။

ေအာင္ေၿမသာစည္လမ္း(80x80)2½RC အၿမန္ငွားမည္။

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 5
 • 7

50 သိန္း (က်ပ္)

အိျႏၵာလမ္းသြယ္တြင္ (1200)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 3½RCလံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

အိျႏၵာလမ္းသြယ္တြင္ (1200)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 3½RCလံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

ေျမာက္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 2

20 သိန္း (က်ပ္)

ကမ္းနားလမ္းxသရက္ေတာ(3လမ္း)(29x50) အၿမန္ငွားမည္။

ကမ္းနားလမ္းxသရက္ေတာ(3လမ္း)(29x50) အၿမန္ငွားမည္။

ၾကည့္ျမင္တိုင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 4

60 သိန္း (က်ပ္)

ေလဆိပ္လမ္းသြယ္-1(65x65) 2RC အၿမန္ငွားမည္။

ေလဆိပ္လမ္းသြယ္-1(65x65) 2RC အၿမန္ငွားမည္။

အင္းစိန္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 4
 • 5

25 သိန္း (က်ပ္)

ဖိုးစိန္လမ္း(80x90) 2½RC အၿမန္ငွားမည္။

ဖိုးစိန္လမ္း(80x90) 2½RC အၿမန္ငွားမည္။

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 5
 • 5

30 သိန္း (က်ပ္)

ဗိုလ္ဥာဏလမ္းတြင္ (50x85)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 3½RCလံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

ဗိုလ္ဥာဏလမ္းတြင္ (50x85)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 3½RCလံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 5
 • 5

43 သိန္း (က်ပ္)

ဦးလြန္ေမာင္လမ္း(60x60)2RCအၿမန္ငွားမည္။

ဦးလြန္ေမာင္လမ္း(60x60)2RCအၿမန္ငွားမည္။

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 5

20 သိန္း (က်ပ္)

မဥၨဴ 1လမ္းx2လမ္းေထာင့္တြင္ (35x45)Sqft ရွိ 2RC လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

မဥၨဴ 1လမ္းx2လမ္းေထာင့္တြင္ (35x45)Sqft ရွိ 2RC လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

ရန္ကင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 5

35 သိန္း (က်ပ္)