ငွါးရန္ (View Point Real Estate Services)

အင္းစိန္လမ္းတြင္ (24×90) အက်ယ္ရွိအခန္းအျမန္ငွားမည္။

လိႈင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 4
 • 3

15 သိန္း (က်ပ္)

Star City Condo တြင္ (1200sqft) အက်ယ္ရွိအခန္းအျမန္ငွားမည္။

သံလ်င္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

$ 1,200 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

Star City Condo တြင္ (946sqft) အက်ယ္ရွိအခန္းအျမန္ငွားမည္။

သံလ်င္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

$ 850 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

စႏၵကူးလမ္းတြင္ (60×90) အက်ယ္ရွိ 2RC လံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

သဃၤန္းကၽြန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 6
 • 5

18 သိန္း (က်ပ္)

ကုန္းျမင့္ရိပ္သာတြင္ (40×70) အက်ယ္ရွိ 2½RC လံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

မရမ္းကုန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 5
 • 4

$ 2,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ပါရမီရိပ္သာတြင္ (95×55) အက်ယ္ရွိ 1RC လံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

ရန္ကင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 3

15 သိန္း (က်ပ္)

မလိခအိမ္ရာတြင္ (40×60) အက်ယ္ရွိ 2RC လံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

သဃၤန္းကၽြန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 3

$ 1,800 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

သာယာ၀တီလမ္းတြင္ (90×100) အက်ယ္ရွိ 1RC လံုးခ်ငး္အိမ္အျမန္ငွားမည္။

ဗဟန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 3

20 သိန္း (က်ပ္)

အင္းယားျမိဳင္လမ္းတြင္ (60×90) အက်ယ္ရွိ 3RC လံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

ဗဟန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 6

80 သိန္း (က်ပ္)

ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇံုတြင္ ( 1 ဧက)အက်ယ္ရွိစက္မႈဇံုအျမန္ငွားမည္။

လိႈင္သာယာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

100 သိန္း (က်ပ္)