ငွါးရန္ (View Point Real Estate Services)

အင္းယားရိပ္သာတြင္ ( 50x60 ) က ်ယ္ေသာ လံုးခ ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

အင္းယားရိပ္သာတြင္ ( 50x60 ) က ်ယ္ေသာ လံုးခ ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 3

$ 2,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ေအာင္ေဇယ ်လမ္းသြယ္တြင္ (45x120) ရွိေသာ လံုးခ ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

ေအာင္ေဇယ ်လမ္းသြယ္တြင္ (45x120) ရွိေသာ လံုးခ ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 4

$ 3,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ရတနာလမ္းတြင္(20x60) အက ်ယ္ရွိေသာ လံုခ ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။

ရတနာလမ္းတြင္(20x60) အက ်ယ္ရွိေသာ လံုခ ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 4

27 သိန္း (က်ပ္)

နတ္ေမာက္ရိပ္သာလမ္းတြင္ (70x100) က ်ယ္ေသာ လံုးခ ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

နတ္ေမာက္ရိပ္သာလမ္းတြင္ (70x100) က ်ယ္ေသာ လံုးခ ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 4

$ 6,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

သု၀ဏၰVIP(2)တြင္ (60x80) အက ်ယ္ရွိေသာ လံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

သု၀ဏၰVIP(2)တြင္ (60x80) အက ်ယ္ရွိေသာ လံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 3

17 သိန္း (က်ပ္)

ျမကန္သာအိမ္ရာတြင္ (45x60) အက်ယ္ရွိေသာလံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

လိႈင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 4

25 သိန္း (က်ပ္)

ျပည္ေထာင္စုရိပ္မြန္တြင္(60x60) က ်ယ္ေသာလံုးခ ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

ျပည္ေထာင္စုရိပ္မြန္တြင္(60x60) က ်ယ္ေသာလံုးခ ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 3

12 သိန္း (က်ပ္)