ငွါးရန္ (View Point Real Estate Services)

မၾကီးၾကီးလမ္းတြင္ (1200sqft) အက်ယ္ရွိိတိုက္ခန္းအျမန္ငွားမည္။

စမ္းေခ်ာင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 3

8 သိန္း (က်ပ္)

လမ္းမေတာ္လမ္းေအာက္တြင္ (25×60) အက်ယ္ရွိတိုက္ခန္းအျမန္ငွားမည္။

လမ္းမေတာ္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 2

4 သိန္း (က်ပ္)

ဗဟိုလမ္းတြင္ (25×50) အက်ယ္ရွိတိုက္ခန္းအျမန္ငွားမည္။

တာေမြ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

4.50 သိန္း (က်ပ္)

Star City Condo တြင္ (1350sqft) အက်ယ္ရွိအခန္းအျမန္ငွားမည္။

သံလ်င္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

$ 750 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

Star City Condo တြင္ (946sqft) အက်ယ္ရွိအခန္းအျမန္ငွားမည္။

သံလ်င္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

$ 700 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ေအးခ်မ္းသာယာလမ္းတြင္ (100×100) အက်ယ္ရွိ 2RC လံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

ဗဟန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 6
 • 5

$ 3,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

မစိုးရိမ္ေက်ာင္းလမ္းတြင္ (50×70) အက်ယ္ရွိ 2RC လံုးခ်င္းအျမန္ငွားမည္။

မရမ္းကုန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 3

9 သိန္း (က်ပ္)

မၾကီးၾကီးလမ္းတြင္ (100×100) အက်ယ္ရွိ 2RC လံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

စမ္းေခ်ာင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 5

$ 8,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ျမကန္သာအိမ္ရာတြင္ (65×70) အက်ယ္ရွိ 2RC လံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

လိႈင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 5

$ 2,700 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)