ငွါးရန္ (View Point Real Estate Services)

Royal Thuka Condo တြင္ (970sqft) အက်ယ္ရွိအခန္းအျမန္ငွားမည္။

လိႈင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

$ 700 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

Royal မိုးစႏၵာကြန္ဒိုတြင္ (2000sqft) အက်ယ္ရွိအခန္း အျမန္ငွားမည္။

ကမာရြတ္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 4
 • 3

18 သိန္း (က်ပ္)

Royal မိုးစႏၵာကြန္ဒိုတြင္ (2000sqft) အက်ယ္ရွိအခန္းအျမန္ငွားမည္။

ကမာရြတ္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 4
 • 3

18 သိန္း (က်ပ္)

Time City Condo တြင္ (1300sqft) အက်ယ္ရွိအခန္းငွားရန္ရွိသည္။

ကမာရြတ္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

$ 2,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

မိုးျမင့္စံ Mini Condo တြင္ (950sqft) အက်ယ္ရွိအခန္းငွားရန္ရွိသည္။

သဃၤန္းကၽြန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

7 သိန္း (က်ပ္)

ရတနာႏွင္းဆီကြန္ဒိုတြင္ (1200sqft) အက်ယ္ရွိအခန္းငွားရန္ရွိသည္။

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 4

10 သိန္း (က်ပ္)

Royal Maung Bamar Condo တြင္ (1700sqft) အက်ယ္ရွိအခန္းအျမန္ငွားမည္။

လိႈင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 3

$ 2,300 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ရတနာႏွင္းဆီကြန္ဒိုတြင္ (600sqft) အက်ယ္ရွိအခန္းငွားရန္ရွိသည္။

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 2

4.50 သိန္း (က်ပ္)

သဇင္ကြန္ဒိုတြင္ (1703sqt) အက်ယ္ရွိအခန္းအျမန္ငွားမည္။

အလံု | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 4
 • 4

$ 1,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

သုဓမၼာလမ္းတြင္ (30×50) အက်ယ္ရွိ 5RC လံုးခ်င္းငွားရန္ရွိသည္။

ေျမာက္ဥကၠလာပ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 5
 • 8

70 သိန္း (က်ပ္)