🏢 လံုသခ်င္သ ေျမကဌက္ ေရာင္သမည္။🏢

ပုံကဌီသချဲ့ရန် နဟိပ်ပါ

 • 🏢 လံုသခ်င္သ ေျမကဌက္ ေရာင္သမည္။🏢 - ရောင်သရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,850 သိန်သ (ကျပ်) - S-8311713 | iMyanmarHouse.com
 • 🏢 လံုသခ်င္သ ေျမကဌက္ ေရာင္သမည္။🏢 - ရောင်သရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,850 သိန်သ (ကျပ်) - S-8311713 | iMyanmarHouse.com
 • 🏢 လံုသခ်င္သ ေျမကဌက္ ေရာင္သမည္။🏢 - ရောင်သရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,850 သိန်သ (ကျပ်) - S-8311713 | iMyanmarHouse.com
 • 🏢 လံုသခ်င္သ ေျမကဌက္ ေရာင္သမည္။🏢 - ရောင်သရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,850 သိန်သ (ကျပ်) - S-8311713 | iMyanmarHouse.com
 • 🏢 လံုသခ်င္သ ေျမကဌက္ ေရာင္သမည္။🏢 - ရောင်သရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,850 သိန်သ (ကျပ်) - S-8311713 | iMyanmarHouse.com
 • 🏢 လံုသခ်င္သ ေျမကဌက္ ေရာင္သမည္။🏢 - ရောင်သရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,850 သိန်သ (ကျပ်) - S-8311713 | iMyanmarHouse.com
 • 🏢 လံုသခ်င္သ ေျမကဌက္ ေရာင္သမည္။🏢 - ရောင်သရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,850 သိန်သ (ကျပ်) - S-8311713 | iMyanmarHouse.com
 • 🏢 လံုသခ်င္သ ေျမကဌက္ ေရာင္သမည္။🏢 - ရောင်သရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,850 သိန်သ (ကျပ်) - S-8311713 | iMyanmarHouse.com
 • 🏢 လံုသခ်င္သ ေျမကဌက္ ေရာင္သမည္။🏢 - ရောင်သရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,850 သိန်သ (ကျပ်) - S-8311713 | iMyanmarHouse.com
 • 🏢 လံုသခ်င္သ ေျမကဌက္ ေရာင္သမည္။🏢 - ရောင်သရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,850 သိန်သ (ကျပ်) - S-8311713 | iMyanmarHouse.com
 • 🏢 လံုသခ်င္သ ေျမကဌက္ ေရာင္သမည္။🏢 - ရောင်သရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 2,850 သိန်သ (ကျပ်) - S-8311713 | iMyanmarHouse.com
ကဌော်ငဌာပိုင်ရဟင်သို့ဆက်သလယ်ရန်နဟိပ်ပါ

သာကေတ | ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ

 á€œá€¯á€¶á€žá€á€»á€„်သအိမ်  2 ခန်သ  4 ခန်သ

ဈေသနဟုန်သ

2,850 သိန်သ (ကျပ်)


😃ဝယ္ယူသူအႀကိဳက္ေတဌ႕သဌာသေစမည့္အိမ္ႏလင့္ေျမ😉

👇👇
မိသာသစုေနမည္ဆိုပါက အရမ္သေကာင္သေသာေနရာ🀩

သာသသမီသေတဌအေမဌေပသမည္ဆိုပါကလဲ တစ္ေယာက္တစ္လႊာေပသလို႔ ရေသသတယ္😁

🗺လိပ္စာ🗺 ရန္ကုန္တိုင္သေဒသႀကီသ ၊သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊( ၄ ) ရပ္ကဌက္

🏢 ၅ထပ္ လုံသခ်င္သတိုက္🏢
👉 ေျမအက်ယ္ 👈 (၂၀ × ၆၀) ✔
👉 အိမ္အက်ယ္ 👈 (၁၈ × ၄၉) ✔

🛏 အိပ္ခန္သ ( ၄ ) ခန္သ 👍

🔭 CCTV ( ၁၆ ) လုံသ 👍

🛢 အဝီစိေရတဌင္သပါ💧

​ျမင္ေတာ္သာအမလတ္ ၃ ေစ်သအနီသ 🛍
အထက္တန္သေက်ာင္သအနီသ 🏫
Waterboom အနီသ ⛲🏖
Novel Hotel အနီသ 🏚

💢 လူႀကီသမင္သတို့၏ စက္မႈဇုန္ ဂိုေထာင္ အိမ္ ၊ၿခံ ၊ေျမ ၊တိုက္ခန္သ ၊ကဌန္ဒို မ်ာသအာသ ေရာင္သ / ဝယ္ / ငလာသ လိုပါက ( Kyal Sin Linn) အိမ္ျခံေျမအက်ိဳသေဆာင္သို႔ ယုံၟကည္စိတ္ခ်စဌာအပ္ႏလံနိုင္ပါသည္ ။💢🀗
Code:043

အကျယ်အဝန်သ

20 ေပ x 60 ေပ

အချက်အလက်မျာသ

 • ဆောက်လုပ်ပဌီသ
 • တစ်စိတ်တစ်ပိုင်သ ပဌင်ဆင်ပဌီသ
iMyanmarHouse.com (အိုင်မဌန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကလန်သ) တလင် တလေ့သောကဌော်ငဌာဟု ပဌောပါရန်
  á€¡á€­á€™á€ºá€›á€¬á€á€»á€±á€žá€„လေ လျဟောက်ထာသရန်

KyalSinLinn Real Estate Agency Company ရဟိ ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

KyalSinLinn Real Estate Agency Company ရဟိ ငဟာသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

အိမ္တဌင္သ အိမ္ျပင္ အလလဆင္ျခင္သ ၀န္ေဆာင္မႈ (Interior Design and Decoration)
US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငဌ ေငဌလဲႏႈန္သ)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
မေလလ်ာ့အာသမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္သသူ (MD, iMyanmarHouse.com)

သာကေတမဌို့နယ် ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ