စမ်းချောင်းမြို့နယ် သရက်တောလမ်း ဗဟိုလမ်းသွယ်ရှမ်းလမ်းဂွစျေးအနီး ရှယ်ပြင်ပြီးတိုက်ခန်းရောင်းမည်

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • စမ်းချောင်းမြို့နယ် သရက်တောလမ်း ဗဟိုလမ်းသွယ်ရှမ်းလမ်းဂွစျေးအနီး ရှယ်ပြင်ပြီးတိုက်ခန်းရောင်းမည် - ရောင်းရန် - စမ်းချောင်း (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,295 သိန်း (ကျပ်) - S-12695914 | iMyanmarHouse.com
 • စမ်းချောင်းမြို့နယ် သရက်တောလမ်း ဗဟိုလမ်းသွယ်ရှမ်းလမ်းဂွစျေးအနီး ရှယ်ပြင်ပြီးတိုက်ခန်းရောင်းမည် - ရောင်းရန် - စမ်းချောင်း (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,295 သိန်း (ကျပ်) - S-12695914 | iMyanmarHouse.com
 • စမ်းချောင်းမြို့နယ် သရက်တောလမ်း ဗဟိုလမ်းသွယ်ရှမ်းလမ်းဂွစျေးအနီး ရှယ်ပြင်ပြီးတိုက်ခန်းရောင်းမည် - ရောင်းရန် - စမ်းချောင်း (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,295 သိန်း (ကျပ်) - S-12695914 | iMyanmarHouse.com
 • စမ်းချောင်းမြို့နယ် သရက်တောလမ်း ဗဟိုလမ်းသွယ်ရှမ်းလမ်းဂွစျေးအနီး ရှယ်ပြင်ပြီးတိုက်ခန်းရောင်းမည် - ရောင်းရန် - စမ်းချောင်း (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,295 သိန်း (ကျပ်) - S-12695914 | iMyanmarHouse.com
 • စမ်းချောင်းမြို့နယ် သရက်တောလမ်း ဗဟိုလမ်းသွယ်ရှမ်းလမ်းဂွစျေးအနီး ရှယ်ပြင်ပြီးတိုက်ခန်းရောင်းမည် - ရောင်းရန် - စမ်းချောင်း (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,295 သိန်း (ကျပ်) - S-12695914 | iMyanmarHouse.com
 • စမ်းချောင်းမြို့နယ် သရက်တောလမ်း ဗဟိုလမ်းသွယ်ရှမ်းလမ်းဂွစျေးအနီး ရှယ်ပြင်ပြီးတိုက်ခန်းရောင်းမည် - ရောင်းရန် - စမ်းချောင်း (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,295 သိန်း (ကျပ်) - S-12695914 | iMyanmarHouse.com
 • စမ်းချောင်းမြို့နယ် သရက်တောလမ်း ဗဟိုလမ်းသွယ်ရှမ်းလမ်းဂွစျေးအနီး ရှယ်ပြင်ပြီးတိုက်ခန်းရောင်းမည် - ရောင်းရန် - စမ်းချောင်း (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,295 သိန်း (ကျပ်) - S-12695914 | iMyanmarHouse.com
 • စမ်းချောင်းမြို့နယ် သရက်တောလမ်း ဗဟိုလမ်းသွယ်ရှမ်းလမ်းဂွစျေးအနီး ရှယ်ပြင်ပြီးတိုက်ခန်းရောင်းမည် - ရောင်းရန် - စမ်းချောင်း (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,295 သိန်း (ကျပ်) - S-12695914 | iMyanmarHouse.com
 • စမ်းချောင်းမြို့နယ် သရက်တောလမ်း ဗဟိုလမ်းသွယ်ရှမ်းလမ်းဂွစျေးအနီး ရှယ်ပြင်ပြီးတိုက်ခန်းရောင်းမည် - ရောင်းရန် - စမ်းချောင်း (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,295 သိန်း (ကျပ်) - S-12695914 | iMyanmarHouse.com
 • စမ်းချောင်းမြို့နယ် သရက်တောလမ်း ဗဟိုလမ်းသွယ်ရှမ်းလမ်းဂွစျေးအနီး ရှယ်ပြင်ပြီးတိုက်ခန်းရောင်းမည် - ရောင်းရန် - စမ်းချောင်း (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,295 သိန်း (ကျပ်) - S-12695914 | iMyanmarHouse.com
 • စမ်းချောင်းမြို့နယ် သရက်တောလမ်း ဗဟိုလမ်းသွယ်ရှမ်းလမ်းဂွစျေးအနီး ရှယ်ပြင်ပြီးတိုက်ခန်းရောင်းမည် - ရောင်းရန် - စမ်းချောင်း (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,295 သိန်း (ကျပ်) - S-12695914 | iMyanmarHouse.com
 • စမ်းချောင်းမြို့နယ် သရက်တောလမ်း ဗဟိုလမ်းသွယ်ရှမ်းလမ်းဂွစျေးအနီး ရှယ်ပြင်ပြီးတိုက်ခန်းရောင်းမည် - ရောင်းရန် - စမ်းချောင်း (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,295 သိန်း (ကျပ်) - S-12695914 | iMyanmarHouse.com
 • စမ်းချောင်းမြို့နယ် သရက်တောလမ်း ဗဟိုလမ်းသွယ်ရှမ်းလမ်းဂွစျေးအနီး ရှယ်ပြင်ပြီးတိုက်ခန်းရောင်းမည် - ရောင်းရန် - စမ်းချောင်း (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,295 သိန်း (ကျပ်) - S-12695914 | iMyanmarHouse.com
 • စမ်းချောင်းမြို့နယ် သရက်တောလမ်း ဗဟိုလမ်းသွယ်ရှမ်းလမ်းဂွစျေးအနီး ရှယ်ပြင်ပြီးတိုက်ခန်းရောင်းမည် - ရောင်းရန် - စမ်းချောင်း (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,295 သိန်း (ကျပ်) - S-12695914 | iMyanmarHouse.com
 • စမ်းချောင်းမြို့နယ် သရက်တောလမ်း ဗဟိုလမ်းသွယ်ရှမ်းလမ်းဂွစျေးအနီး ရှယ်ပြင်ပြီးတိုက်ခန်းရောင်းမည် - ရောင်းရန် - စမ်းချောင်း (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,295 သိန်း (ကျပ်) - S-12695914 | iMyanmarHouse.com
 • စမ်းချောင်းမြို့နယ် သရက်တောလမ်း ဗဟိုလမ်းသွယ်ရှမ်းလမ်းဂွစျေးအနီး ရှယ်ပြင်ပြီးတိုက်ခန်းရောင်းမည် - ရောင်းရန် - စမ်းချောင်း (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,295 သိန်း (ကျပ်) - S-12695914 | iMyanmarHouse.com
 • စမ်းချောင်းမြို့နယ် သရက်တောလမ်း ဗဟိုလမ်းသွယ်ရှမ်းလမ်းဂွစျေးအနီး ရှယ်ပြင်ပြီးတိုက်ခန်းရောင်းမည် - ရောင်းရန် - စမ်းချောင်း (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,295 သိန်း (ကျပ်) - S-12695914 | iMyanmarHouse.com
 • စမ်းချောင်းမြို့နယ် သရက်တောလမ်း ဗဟိုလမ်းသွယ်ရှမ်းလမ်းဂွစျေးအနီး ရှယ်ပြင်ပြီးတိုက်ခန်းရောင်းမည် - ရောင်းရန် - စမ်းချောင်း (Sanchaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,295 သိန်း (ကျပ်) - S-12695914 | iMyanmarHouse.com
26 Mar 2024 9:14 am တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်895 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် S-12695914

စမ်းချောင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

တိုက်ခန်း | ၃ လွှာ

13 ပေ x 50 ပေ 650 စတုရန်းပေ

အိပ်ခန်း 1 ခန်း ရေချိုးခန်း 1 ခန်း

ဈေးနှုန်း 1,295 သိန်း (ကျပ်)

#စမ်းချောင်းမြို့နယ်သရက်တောလမ်း #တိုက်ခန်းအရောင်း{သိန်း1295/±}

#အကျိုးဆောင်များ(1/1)ရသည်
#ဗဟိုလမ်းသွယ်ရှမ်းလမ်းဂွစျေးအနီး

♻️{သရက်တောလမ်း၊စမ်းချောင်း}
♻️{3.Floor}={၄လွာ}
♻️{1.Doublebedroom}
♻️ဖိတ်ဖိတ်တောက်သင်းဝန်ပါကေးခင်း
♻️{13'×50'}{2.Aircon}
♻️{ဂျက်ဆင်ဘုတ်ဖြင့်မီးအလှဆင်ပြီး}
♻️{စတီးသံပန်းဆန်းရှိတ်ပါ}
♻️{ဘိုထိုင်အိမ်သာ+ဘေလ်စင်ပါ}
♻️{ကိုယ်ပိုင်မီတာ+မော်တာ}
♻️{လူနေထိုင်ခွင့်BCC ကျပြီး}
♻️{စာရွက်စာတမ်းအပြည့်အစုံ}
♻️{ပိုင်ဆိုင်မှု100% All Clear}

#စျေးနှုန်း… #၁၂၉၅သိန်းညှိနှိုင်း

🙏အခန်းပိုင်ရှင်နှင့်တိုက်ရိုက်ဈေးညှိနှိုင်းဝယ်ယူနှိုင်ပါသည်။

⏰ အခန်းကြည့်လိုလျှင်(1)နာရီကြိုပြီးဖုန်းဆက်ပေးပါခင်ဗျာ ..

♻️ပိုင်ဆိုင်မှု 100% All Clear ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာပြီး အိတ်ဆွဲပြီး အသင့်တတ်နေထိုင်ရုံ ဖြစ်ပြီး လက်လွတ်မခံပဲ အထူးဝယ်ယူသင့်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်

#ခေတ်ကာလအခြေအနေကြောင့်စျေးနူန်းအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်

#SanchaungKoTunEstateService

📡Viber & Ph.09.965.965.456
📡Viber & Ph.09.965.965.789

🛰Hotline Ph.09.765.765.960
🛰Hotline Ph.09.4.303.88.00

🛰ID.NO.00.TN

👇အခြားတိုက်/အိမ်ကြော်ငြာများကိုအောက်ပါ {Link}နှစ်ခုကိုနိုပ်၍ဝင်ရောက်ကြည့်နိုင်ပါသည်

👇👇{Page Link}👇👇

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068994280689&mibextid=ZbWKwL

👇👇{Acc Link}👇👇

https://www.facebook.com/sanchaung.kotun?mibextid=avESrC

အချက်အလက်များ

 • ဆောက်လုပ်ပြီး
 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရန်
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်နှင့် Chatting စကားပြောရန်
နှိုင်းယှဥ်ရန် နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

Asia House Real Estate Service ရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

စမ်းချောင်းမြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ