ရွှေတိဂုံဘုရားကိုနေ့စဥ်ဖူးမျှော်နိုင်မည့် ကန်တော်ကြီးပတ်လမ်းရှိ တိုက်ခန်းကျယ်လေးကိုရောင်းမည်။

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • ရွှေတိဂုံဘုရားကိုနေ့စဥ်ဖူးမျှော်နိုင်မည့် ကန်တော်ကြီးပတ်လမ်းရှိ တိုက်ခန်းကျယ်လေးကိုရောင်းမည်။ - ရောင်းရန် - တာမွေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 745 သိန်း (ကျပ်) - S-11119584 | iMyanmarHouse.com
 • ရွှေတိဂုံဘုရားကိုနေ့စဥ်ဖူးမျှော်နိုင်မည့် ကန်တော်ကြီးပတ်လမ်းရှိ တိုက်ခန်းကျယ်လေးကိုရောင်းမည်။ - ရောင်းရန် - တာမွေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 745 သိန်း (ကျပ်) - S-11119584 | iMyanmarHouse.com
 • ရွှေတိဂုံဘုရားကိုနေ့စဥ်ဖူးမျှော်နိုင်မည့် ကန်တော်ကြီးပတ်လမ်းရှိ တိုက်ခန်းကျယ်လေးကိုရောင်းမည်။ - ရောင်းရန် - တာမွေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 745 သိန်း (ကျပ်) - S-11119584 | iMyanmarHouse.com
 • ရွှေတိဂုံဘုရားကိုနေ့စဥ်ဖူးမျှော်နိုင်မည့် ကန်တော်ကြီးပတ်လမ်းရှိ တိုက်ခန်းကျယ်လေးကိုရောင်းမည်။ - ရောင်းရန် - တာမွေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 745 သိန်း (ကျပ်) - S-11119584 | iMyanmarHouse.com
 • ရွှေတိဂုံဘုရားကိုနေ့စဥ်ဖူးမျှော်နိုင်မည့် ကန်တော်ကြီးပတ်လမ်းရှိ တိုက်ခန်းကျယ်လေးကိုရောင်းမည်။ - ရောင်းရန် - တာမွေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 745 သိန်း (ကျပ်) - S-11119584 | iMyanmarHouse.com
 • ရွှေတိဂုံဘုရားကိုနေ့စဥ်ဖူးမျှော်နိုင်မည့် ကန်တော်ကြီးပတ်လမ်းရှိ တိုက်ခန်းကျယ်လေးကိုရောင်းမည်။ - ရောင်းရန် - တာမွေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 745 သိန်း (ကျပ်) - S-11119584 | iMyanmarHouse.com
 • ရွှေတိဂုံဘုရားကိုနေ့စဥ်ဖူးမျှော်နိုင်မည့် ကန်တော်ကြီးပတ်လမ်းရှိ တိုက်ခန်းကျယ်လေးကိုရောင်းမည်။ - ရောင်းရန် - တာမွေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 745 သိန်း (ကျပ်) - S-11119584 | iMyanmarHouse.com
 • ရွှေတိဂုံဘုရားကိုနေ့စဥ်ဖူးမျှော်နိုင်မည့် ကန်တော်ကြီးပတ်လမ်းရှိ တိုက်ခန်းကျယ်လေးကိုရောင်းမည်။ - ရောင်းရန် - တာမွေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 745 သိန်း (ကျပ်) - S-11119584 | iMyanmarHouse.com
 • ရွှေတိဂုံဘုရားကိုနေ့စဥ်ဖူးမျှော်နိုင်မည့် ကန်တော်ကြီးပတ်လမ်းရှိ တိုက်ခန်းကျယ်လေးကိုရောင်းမည်။ - ရောင်းရန် - တာမွေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 745 သိန်း (ကျပ်) - S-11119584 | iMyanmarHouse.com
 • ရွှေတိဂုံဘုရားကိုနေ့စဥ်ဖူးမျှော်နိုင်မည့် ကန်တော်ကြီးပတ်လမ်းရှိ တိုက်ခန်းကျယ်လေးကိုရောင်းမည်။ - ရောင်းရန် - တာမွေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 745 သိန်း (ကျပ်) - S-11119584 | iMyanmarHouse.com
 • ရွှေတိဂုံဘုရားကိုနေ့စဥ်ဖူးမျှော်နိုင်မည့် ကန်တော်ကြီးပတ်လမ်းရှိ တိုက်ခန်းကျယ်လေးကိုရောင်းမည်။ - ရောင်းရန် - တာမွေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 745 သိန်း (ကျပ်) - S-11119584 | iMyanmarHouse.com
 • ရွှေတိဂုံဘုရားကိုနေ့စဥ်ဖူးမျှော်နိုင်မည့် ကန်တော်ကြီးပတ်လမ်းရှိ တိုက်ခန်းကျယ်လေးကိုရောင်းမည်။ - ရောင်းရန် - တာမွေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 745 သိန်း (ကျပ်) - S-11119584 | iMyanmarHouse.com
 • ရွှေတိဂုံဘုရားကိုနေ့စဥ်ဖူးမျှော်နိုင်မည့် ကန်တော်ကြီးပတ်လမ်းရှိ တိုက်ခန်းကျယ်လေးကိုရောင်းမည်။ - ရောင်းရန် - တာမွေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 745 သိန်း (ကျပ်) - S-11119584 | iMyanmarHouse.com
 • ရွှေတိဂုံဘုရားကိုနေ့စဥ်ဖူးမျှော်နိုင်မည့် ကန်တော်ကြီးပတ်လမ်းရှိ တိုက်ခန်းကျယ်လေးကိုရောင်းမည်။ - ရောင်းရန် - တာမွေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 745 သိန်း (ကျပ်) - S-11119584 | iMyanmarHouse.com
 • ရွှေတိဂုံဘုရားကိုနေ့စဥ်ဖူးမျှော်နိုင်မည့် ကန်တော်ကြီးပတ်လမ်းရှိ တိုက်ခန်းကျယ်လေးကိုရောင်းမည်။ - ရောင်းရန် - တာမွေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 745 သိန်း (ကျပ်) - S-11119584 | iMyanmarHouse.com
 • ရွှေတိဂုံဘုရားကိုနေ့စဥ်ဖူးမျှော်နိုင်မည့် ကန်တော်ကြီးပတ်လမ်းရှိ တိုက်ခန်းကျယ်လေးကိုရောင်းမည်။ - ရောင်းရန် - တာမွေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 745 သိန်း (ကျပ်) - S-11119584 | iMyanmarHouse.com
 • ရွှေတိဂုံဘုရားကိုနေ့စဥ်ဖူးမျှော်နိုင်မည့် ကန်တော်ကြီးပတ်လမ်းရှိ တိုက်ခန်းကျယ်လေးကိုရောင်းမည်။ - ရောင်းရန် - တာမွေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 745 သိန်း (ကျပ်) - S-11119584 | iMyanmarHouse.com
 • ရွှေတိဂုံဘုရားကိုနေ့စဥ်ဖူးမျှော်နိုင်မည့် ကန်တော်ကြီးပတ်လမ်းရှိ တိုက်ခန်းကျယ်လေးကိုရောင်းမည်။ - ရောင်းရန် - တာမွေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 745 သိန်း (ကျပ်) - S-11119584 | iMyanmarHouse.com
 • ရွှေတိဂုံဘုရားကိုနေ့စဥ်ဖူးမျှော်နိုင်မည့် ကန်တော်ကြီးပတ်လမ်းရှိ တိုက်ခန်းကျယ်လေးကိုရောင်းမည်။ - ရောင်းရန် - တာမွေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 745 သိန်း (ကျပ်) - S-11119584 | iMyanmarHouse.com
4 Mar 2023 11:40 am တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်3394 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် S-11119584

တာမွေ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

တိုက်ခန်း | ၇ လွှာ

20 ပေ x 60 ပေ 1200 စတုရန်းပေ

အိပ်ခန်း 2 ခန်း ရေချိုးခန်း 1 ခန်း

ဈေးနှုန်း 745 သိန်း (ကျပ်)

ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် 

တာမွေမြို့နယ် ၊ကန်းတော်ကြီးပတ်လမ်းရှိ နတ်မောက်လမ်းမှာတည်ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်
အိမ်အမှတ် ၁၆၊ ပေါင်းခြင်း lucky 7လေးပဲဖြစ်ပါတယ်
ကန်တော်ကြီးပတ်လမ်းမကြီးပေါ် Chatrium Royal Lake Hotel နှင့် UN ရုံးချုပ် ကြား
ဝယ်ပဲရောင်းရောင်း ငှားပဲစားစား နေပဲနေနေတကယ်နေရာကောင်းပြီး အချက်အခြာကျတဲ့နေရာလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်
မြေရှင်လည်းရှိတဲ့အပြင်ရှေ့နေနဲ့လည်းစာချုပ်ချုပ်ထားတဲ့အတွက် အရှုပ်အရှင်းကင်ပြီး စိတ်ချရပါတယ်
ကိုယ်ပိုင် ရေမော်တာ၊ မီး မီတာလည်းပါရှိပါတယ်
အလွှာမြင့်ပေမယ့် လေကားအနှိမ့်လေးတွေလုပ်ပေးထားတဲ့အတွက် အတက်အဆင်းပင်ပန်းမှုလျော့နည်းစေပါတယ်(လှေခါးတခုတွင် ၂ လွှာရှိ) 
ကန်တော်ကြီး၊ ရွှေတိဂုံဘုရား တည့်တည့် မျက်နှာမူထားပြီး ရှေ့ဘက်ရော ဘေးဘက်ပါ ဝရံတာကျယ်နှစ်ခုပါပါတယ်
ကန်တော်ကြီးထဲကရတဲ့လေအေးအေးလေးကိုရှူရှိုက်ရင်း ရွှေတိဂုံဘုရားကိုလည်းနေ့စဥ်ဖူးမျှော်နိုင်ပါတယ်
စိမ်းလန်းစိုပြေသော သဘာဝ သစ်ပင်ပန်းခြံများ နှင့် အေးချမ်းပျော်ရွှင်ပြီးသက်ရှည် ကျန်မာစွာနေချင်သူမျာအတွက် အကောင်းဆုံး သောနေရာ 
တိုက်အောက်တွင် ဂျပန်စာသောက်ဆိုင်ရှိ၊ဧရာဘဏ်ရှိ
အနီးအနားတွင် စားသောက်ဆိုင်၊ကဖေး၊ဘားများ ကျောင်း ဆေးရုံ ဟိုတယ် စျေး၊Royal 7 Tea Tower၊Min Lan မုန်တီဆိုင် တို့လည်းရှိတဲ့အတွက် အချက်အခြာကျတဲ့နေရာလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်
7လွှာနဲ့၈လွှာနှစ်ခန်းကို ဟောင်ကောင်သဘောမျိုးနေချင်တဲ့လူတွေအတွက် ဝယ်သင့်တဲ့အခန်းလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်
တစ်ခန်းချင်းစီဝယ်ချင်တယ်ဆိုလည်းရောင်းပေးပါတယ်
Hotel လိုပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့7လွှာတိုက်ခန်းလေးကိုတော့ 745 သိန်း (ညှိိနိူင်း)
၈လွှာကတော့ မပြင်ဆင်ရသေးပါဘူး
စျေးနှုန်း - 553 သိန်း (ညှိိနိူင်း)
အကျယ်အဝန်း - 20' x 60'
ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း - 09789956566/09 955656365

အချက်အလက်များ

 • ဆောက်လုပ်ပြီး
 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရန်
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်နှင့် Chatting စကားပြောရန်
နှိုင်းယှဥ်ရန် နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

အခြား ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

တာမွေမြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ