မင်္ဂလာပါ🙏🙏🙏 တောင်ဥက္ကလာပ ပထမထပ် ပြင်ဆင်ပြီး တိုက်ခန်းအသစ်စက်စက်အရောင်းလေးနှင့်မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ စျေးနှူန်း--- 1100သိန်း 09799583690 ဆက်သွယ်ပေးပါ

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • မင်္ဂလာပါ🙏🙏🙏
တောင်ဥက္ကလာပ ပထမထပ် ပြင်ဆင်ပြီး တိုက်ခန်းအသစ်စက်စက်အရောင်းလေးနှင့်မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ
စျေးနှူန်း--- 1100သိန်း
09799583690
ဆက်သွယ်ပေးပါ - ရောင်းရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,100 သိန်း (ကျပ်) - S-10988813 | iMyanmarHouse.com
 • မင်္ဂလာပါ🙏🙏🙏
တောင်ဥက္ကလာပ ပထမထပ် ပြင်ဆင်ပြီး တိုက်ခန်းအသစ်စက်စက်အရောင်းလေးနှင့်မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ
စျေးနှူန်း--- 1100သိန်း
09799583690
ဆက်သွယ်ပေးပါ - ရောင်းရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,100 သိန်း (ကျပ်) - S-10988813 | iMyanmarHouse.com
 • မင်္ဂလာပါ🙏🙏🙏
တောင်ဥက္ကလာပ ပထမထပ် ပြင်ဆင်ပြီး တိုက်ခန်းအသစ်စက်စက်အရောင်းလေးနှင့်မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ
စျေးနှူန်း--- 1100သိန်း
09799583690
ဆက်သွယ်ပေးပါ - ရောင်းရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,100 သိန်း (ကျပ်) - S-10988813 | iMyanmarHouse.com
 • မင်္ဂလာပါ🙏🙏🙏
တောင်ဥက္ကလာပ ပထမထပ် ပြင်ဆင်ပြီး တိုက်ခန်းအသစ်စက်စက်အရောင်းလေးနှင့်မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ
စျေးနှူန်း--- 1100သိန်း
09799583690
ဆက်သွယ်ပေးပါ - ရောင်းရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,100 သိန်း (ကျပ်) - S-10988813 | iMyanmarHouse.com
 • မင်္ဂလာပါ🙏🙏🙏
တောင်ဥက္ကလာပ ပထမထပ် ပြင်ဆင်ပြီး တိုက်ခန်းအသစ်စက်စက်အရောင်းလေးနှင့်မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ
စျေးနှူန်း--- 1100သိန်း
09799583690
ဆက်သွယ်ပေးပါ - ရောင်းရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,100 သိန်း (ကျပ်) - S-10988813 | iMyanmarHouse.com
 • မင်္ဂလာပါ🙏🙏🙏
တောင်ဥက္ကလာပ ပထမထပ် ပြင်ဆင်ပြီး တိုက်ခန်းအသစ်စက်စက်အရောင်းလေးနှင့်မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ
စျေးနှူန်း--- 1100သိန်း
09799583690
ဆက်သွယ်ပေးပါ - ရောင်းရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,100 သိန်း (ကျပ်) - S-10988813 | iMyanmarHouse.com
 • မင်္ဂလာပါ🙏🙏🙏
တောင်ဥက္ကလာပ ပထမထပ် ပြင်ဆင်ပြီး တိုက်ခန်းအသစ်စက်စက်အရောင်းလေးနှင့်မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ
စျေးနှူန်း--- 1100သိန်း
09799583690
ဆက်သွယ်ပေးပါ - ရောင်းရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,100 သိန်း (ကျပ်) - S-10988813 | iMyanmarHouse.com
 • မင်္ဂလာပါ🙏🙏🙏
တောင်ဥက္ကလာပ ပထမထပ် ပြင်ဆင်ပြီး တိုက်ခန်းအသစ်စက်စက်အရောင်းလေးနှင့်မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ
စျေးနှူန်း--- 1100သိန်း
09799583690
ဆက်သွယ်ပေးပါ - ရောင်းရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,100 သိန်း (ကျပ်) - S-10988813 | iMyanmarHouse.com
 • မင်္ဂလာပါ🙏🙏🙏
တောင်ဥက္ကလာပ ပထမထပ် ပြင်ဆင်ပြီး တိုက်ခန်းအသစ်စက်စက်အရောင်းလေးနှင့်မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ
စျေးနှူန်း--- 1100သိန်း
09799583690
ဆက်သွယ်ပေးပါ - ရောင်းရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,100 သိန်း (ကျပ်) - S-10988813 | iMyanmarHouse.com
 • မင်္ဂလာပါ🙏🙏🙏
တောင်ဥက္ကလာပ ပထမထပ် ပြင်ဆင်ပြီး တိုက်ခန်းအသစ်စက်စက်အရောင်းလေးနှင့်မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ
စျေးနှူန်း--- 1100သိန်း
09799583690
ဆက်သွယ်ပေးပါ - ရောင်းရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,100 သိန်း (ကျပ်) - S-10988813 | iMyanmarHouse.com
 • မင်္ဂလာပါ🙏🙏🙏
တောင်ဥက္ကလာပ ပထမထပ် ပြင်ဆင်ပြီး တိုက်ခန်းအသစ်စက်စက်အရောင်းလေးနှင့်မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ
စျေးနှူန်း--- 1100သိန်း
09799583690
ဆက်သွယ်ပေးပါ - ရောင်းရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,100 သိန်း (ကျပ်) - S-10988813 | iMyanmarHouse.com
 • မင်္ဂလာပါ🙏🙏🙏
တောင်ဥက္ကလာပ ပထမထပ် ပြင်ဆင်ပြီး တိုက်ခန်းအသစ်စက်စက်အရောင်းလေးနှင့်မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ
စျေးနှူန်း--- 1100သိန်း
09799583690
ဆက်သွယ်ပေးပါ - ရောင်းရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,100 သိန်း (ကျပ်) - S-10988813 | iMyanmarHouse.com
 • မင်္ဂလာပါ🙏🙏🙏
တောင်ဥက္ကလာပ ပထမထပ် ပြင်ဆင်ပြီး တိုက်ခန်းအသစ်စက်စက်အရောင်းလေးနှင့်မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ
စျေးနှူန်း--- 1100သိန်း
09799583690
ဆက်သွယ်ပေးပါ - ရောင်းရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,100 သိန်း (ကျပ်) - S-10988813 | iMyanmarHouse.com
 • မင်္ဂလာပါ🙏🙏🙏
တောင်ဥက္ကလာပ ပထမထပ် ပြင်ဆင်ပြီး တိုက်ခန်းအသစ်စက်စက်အရောင်းလေးနှင့်မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ
စျေးနှူန်း--- 1100သိန်း
09799583690
ဆက်သွယ်ပေးပါ - ရောင်းရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,100 သိန်း (ကျပ်) - S-10988813 | iMyanmarHouse.com
 • မင်္ဂလာပါ🙏🙏🙏
တောင်ဥက္ကလာပ ပထမထပ် ပြင်ဆင်ပြီး တိုက်ခန်းအသစ်စက်စက်အရောင်းလေးနှင့်မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ
စျေးနှူန်း--- 1100သိန်း
09799583690
ဆက်သွယ်ပေးပါ - ရောင်းရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,100 သိန်း (ကျပ်) - S-10988813 | iMyanmarHouse.com
28 Jan 2023 9:53 pm တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်257 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် S-10988813

တောင်ဥက္ကလာပ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

တိုက်ခန်း | ၁ လွှာ

18 ပေ x 54 ပေ 972 စတုရန်းပေ

အိပ်ခန်း 2 ခန်း ရေချိုးခန်း 1 ခန်း

ဈေးနှုန်း 1,100 သိန်း (ကျပ်)

မင်္ဂလာပါ🙏🙏🙏
တောင်ဥက္ကလာပ ပထမထပ် ပြင်ဆင်ပြီး တိုက်ခန်းအသစ်စက်စက်အရောင်းလေးနှင့်မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ

စျေးနှူန်း--- 1100သိန်း

တည်နေရာ----တောင်ဥက္ကလာပ ၊ 13ရပ်ကွက် (သံသုမာလမ်းမကျောကပ် ဒေဝဒဟလမ်းဒဲပေါက်
အနော်မာလ11မ်း)

အကျယ်အဝန်း ----18ပေ 54ပေ(မြေညီမှ မှန်ခန်းမပါတဲ့ပထမထပ်)

တိုက်မျက်နှာစာ မြောက်ဘက်လှည့်

လူနေထိုင်ခွင့်---Bccကျပြီး

ဘေးဘက် တိုက်အမြင့်မရှိ အလင်းရောင် နဲ့ လေဝင်လေထွက်ကောင်း
ကိုယ်ပိုင်မီတာ/ရေမော်တာတပ်ဆင်ပြီး

13စျေး -ကျောင်း-ကားဂိတ်သို့(3မိနစ်)
သွားရလွယ်ကူအဆင်ပြေတဲ့နေရာလေးတခုပါ

အပြင်အဆင်ဖွဲ့စည်းပုံ-ရိုးရိုးအခန်းကျယ်2ခန်း

တစ်အိမ်လုံး ပါကေးအပြည့်ခင်းထားပါတယိ

မီးဖိုခန်းကြွေပြားခင်း-
ရေချိုးခန်းဘိုထိုင်အိမ်သာ1စုံပါဝင်ပါတယ်
ရေpressure pumpsတပ်ဆင်ထားရေလိုင်း မီးလိုင်း ဆေး အသစ်အတိုင်း
ရှေ့/နောက်ဝရံတာပါပြီး
ပြင်ဆင်ပြီးအသင့်နေလေးမို့
အမြန်လေးလက်ရောက်ဝယ်ယူဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ

Bank home loan နှင့်ချိတ်ဆက်ဝယ်ယူနိူင်ပါတယ်
ရှာနေတာလေးနှင့်တိုက်ဆိုင်မှူ့ရှိခဲ့ပါက(owner direct )

#အသေးစိတ်ဆက်သွယ်​ပေးပါ ။
📲09 799 583 690
📲09 427 291 306

လူကြီးမင်း💁🏻‍♂️အိမ်ခြံမြေလုံးချင်း💁🏻‍♂️ကွန်ဒို တိုက်ခန်း
ဟိုတယ်မိုတယ်💁🏻‍♂️စက်မူဇုန်မြေ 💁🏻‍♂️ဂရမ်မြေ
ရောင်း🧏🏻‍♂️ ဝယ်🧏🏻‍♂️ ဌား 🧏🏻‍♂️ ပေါင်
#ယုံကြည်စိတ်ချစွာစုံစမ်းနိုင်ပါသည် ။

အချက်အလက်များ

 • ဆောက်လုပ်ပြီး
 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရန်
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်နှင့် Chatting စကားပြောရန်
နှိုင်းယှဥ်ရန် နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

Aung Htet Aung Real Estate ရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ