🎈*** နေရာကောင်သ , ကမာရလတ် , သံလလင်လမ်သ နဟင့် ဗောဓိရိပ်စာလမ်သထောင့် ရလဟေတိဂုံဘုရာသ View စျေသတန် ကလန်ဒိုအရောင်သ 🎈

ပုံကဌီသချဲ့ရန် နဟိပ်ပါ

  • 🎈*** နေရာကောင်သ , ကမာရလတ် , သံလလင်လမ်သ နဟင့် ဗောဓိရိပ်စာလမ်သထောင့် ရလဟေတိဂုံဘုရာသ View စျေသတန် ကလန်ဒိုအရောင်သ 🎈 - ရောင်သရန် - ကမာရလတ် (Kamaryut) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,500 သိန်သ (ကျပ်) - S-10769163 | iMyanmarHouse.com
  • 🎈*** နေရာကောင်သ , ကမာရလတ် , သံလလင်လမ်သ နဟင့် ဗောဓိရိပ်စာလမ်သထောင့် ရလဟေတိဂုံဘုရာသ View စျေသတန် ကလန်ဒိုအရောင်သ 🎈 - ရောင်သရန် - ကမာရလတ် (Kamaryut) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,500 သိန်သ (ကျပ်) - S-10769163 | iMyanmarHouse.com
  • 🎈*** နေရာကောင်သ , ကမာရလတ် , သံလလင်လမ်သ နဟင့် ဗောဓိရိပ်စာလမ်သထောင့် ရလဟေတိဂုံဘုရာသ View စျေသတန် ကလန်ဒိုအရောင်သ 🎈 - ရောင်သရန် - ကမာရလတ် (Kamaryut) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,500 သိန်သ (ကျပ်) - S-10769163 | iMyanmarHouse.com
  • 🎈*** နေရာကောင်သ , ကမာရလတ် , သံလလင်လမ်သ နဟင့် ဗောဓိရိပ်စာလမ်သထောင့် ရလဟေတိဂုံဘုရာသ View စျေသတန် ကလန်ဒိုအရောင်သ 🎈 - ရောင်သရန် - ကမာရလတ် (Kamaryut) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,500 သိန်သ (ကျပ်) - S-10769163 | iMyanmarHouse.com
  • 🎈*** နေရာကောင်သ , ကမာရလတ် , သံလလင်လမ်သ နဟင့် ဗောဓိရိပ်စာလမ်သထောင့် ရလဟေတိဂုံဘုရာသ View စျေသတန် ကလန်ဒိုအရောင်သ 🎈 - ရောင်သရန် - ကမာရလတ် (Kamaryut) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,500 သိန်သ (ကျပ်) - S-10769163 | iMyanmarHouse.com
  • 🎈*** နေရာကောင်သ , ကမာရလတ် , သံလလင်လမ်သ နဟင့် ဗောဓိရိပ်စာလမ်သထောင့် ရလဟေတိဂုံဘုရာသ View စျေသတန် ကလန်ဒိုအရောင်သ 🎈 - ရောင်သရန် - ကမာရလတ် (Kamaryut) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,500 သိန်သ (ကျပ်) - S-10769163 | iMyanmarHouse.com
  • 🎈*** နေရာကောင်သ , ကမာရလတ် , သံလလင်လမ်သ နဟင့် ဗောဓိရိပ်စာလမ်သထောင့် ရလဟေတိဂုံဘုရာသ View စျေသတန် ကလန်ဒိုအရောင်သ 🎈 - ရောင်သရန် - ကမာရလတ် (Kamaryut) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,500 သိန်သ (ကျပ်) - S-10769163 | iMyanmarHouse.com
30 Nov 2022 12:33 pm တလင်ကဌော်ငဌာတင်ခဲ့သည်285 ကဌိမ် ကဌည့်ရဟု့ပဌီသကဌော်ငဌာနံပါတ် S-10769163

ကမာရလတ် | ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ

ကလန်ဒို

1500 စတုရန်သပေ

အိပ်ခန်သ 4 ခန်သ ရေချိုသခန်သ 3 ခန်သ

ဈေသနဟုန်သ 3,500 သိန်သ (ကျပ်)

🎈*** နေရာကောင်သ , ကမာရလတ် , သံလလင်လမ်သ နဟင့် ဗောဓိရိပ်စာလမ်သထောင့် ရလဟေတိဂုံဘုရာသ View စျေသတန် ကလန်ဒိုအရောင်သ 🎈

#သံလလင်လမ်သ_အင်သယာသလမ်သ_ဓမ္မစေတီလမ်သ_တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်သအနီသ_ရလဟေတိဂုံဘုရာသView_စျေသတန်ကလန်ဒိုအရောင်သ

🔶 ကမာရလတ်, သံလလင်လမ်သ နဟင့် ဗောဓိရိပ်သာလမ်သထောင့် Shwe Dagon Pagoda View ကလန်ဒိုအရောင်သ

🔶 အကျယ် - ၁၅၀၀ စတုရမ်သပေ , မာစတာ ၂ ခန်သ + ရိုသရိုသ ၁ ခန်သ

🔶 အလလဟာမဌင့်

🔶 လစဉ်ကဌေသ - ၅၀၀၀၀ ကျပ်

🔶 ၂၄ နာရီ မီသစက်ပါ

🟠ဓာတ်လဟေကာသ, ကာသပါကင် နဟင့် လုံခဌုံရေသပါ


💰💰💰စျေသနဟုန်သ - ၃၅၀၀ သိန်သ ( ညဟိနဟိုင်သ )

----------------------------------------------------

#အိမ်ခဌံမဌေရောင်သဝယ်ငဟါသယုံကဌည်စိတ်ချစလာဆက်သလယ်အပ်နဟံနိုင်ပါသည်

My Property Real Estate Co., Ltd
📲📲📲 09 758228117, 09 952111337
FB Page - #MyProperty-MP Real Estate

အချက်အလက်မျာသ

  • ဆောက်လုပ်ပဌီသ
  • မပဌင်ဆင်ရသေသ
 á€€á€Œá€±á€¬á€ºá€„ဌာပိုင်ရဟင်သို့ ဖုန်သဖဌင့် ဆက်သလယ်ရန်
 á€€á€Œá€±á€¬á€ºá€„ဌာပိုင်ရဟင်နဟင့် Chatting စကာသပဌောရန်
နဟိုင်သယဟဥ်ရန် နဟစ်သက် မျဟဝေရန် Report

My Property Real Estate ရဟိ ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

My Property Real Estate ရဟိ ငဟာသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

ကမာရလတ်မဌို့နယ် ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ