ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ The 9th Avenue Residence လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား - Phase II

3783 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး
 

         ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ ၊ ရပ္ကြက္ႀကီး ၉ ၊ ဒိုးကြင္ဆည္ေဘး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရြာလမ္းခြဲေပၚတြင္တည္ရွိသည့္ 9th Avenue Residence ကို Hillman Land Construction Co.,Ltd. မွတာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ပါသည္။

The 9th Avenue Residence သည္

- လံုးခ်င္း (၂၉) လံုးပါ၀င္သည့္ သီးသန္႔အိမ္ရာစီမံကိန္းျဖစ္သည္။
- ၀ယ္ယူသူ ဂရန္အမည္ေပါက္ရရွိမည္။
- ေျမအက်ယ္အ၀န္း (1390+)စတုရန္းေပမွ (5010+)စတုရန္းေပ အထိေရြးခ်ယ္နုိင္သည္။

 

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ The 9th Avenue Residence လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား - Phase II

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ The 9th Avenue Residence လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား - Phase II

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ The 9th Avenue Residence လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား - Phase II

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ The 9th Avenue Residence လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား - Phase II

 

စီမံကိန္းတည္ေနရာအေသးစိတ္

- The 9th Avenue Residence သည္  ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ ၊ ရပ္ကြက္ႀကီး ၉ ၊ ဒိုးကြင္ဆည္ေဘး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရြာလမ္းခြဲေပၚတြင္တည္ရွိသည္။
- ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရြာလမ္းခြဲေပၚက ဂရန္ေျမ ၅ ဧကေပၚမွာ တည္ေဆာက္ထားသည္။
- ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕အ၀င္ မုဒ္ဦးမေရာက္ခင္ ၁ မိုင္ခန္႔ အလိုမွာရွိၿပီး ၿမိဳ႕စည္ပင္သာယာေရး နယ္နမိတ္ရဲ႕ အစလို႔လည္း ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕လယ္နဲ႔ ၃ မိုင္ခန္႔သာေ၀းၿပီး ဆိတ္ၿငိမ္ရပ္ကြက္ ထဲမွာရွိလို႔ တိတ္ဆိတ္ ေအးခ်မ္းတဲ့ လူေနမႈပံုစံကိုခံစားရမွာပါ။ သြားေရးလာေရးအဆင္ေျပတဲ့ ေနရာလည္းျဖစ္သည္။
- မႏၱေလး-လားရႈိး လမ္းမႀကီးရဲ႕ေဘးမွာတည္ရွိၿပီးေတာ့ ၀က္သစ္ခ်ပင္ (Silver Oak Trees) ေတြနဲ႔ အံု႕ဆိုင္းေနသည့္ ေျမေနရာျဖစ္ပါသည္။
- အိမ္ရာတည္ေဆာက္မယ့္ ေျမကြက္ကို ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေနတဲ့ သဘာ၀ေခ်ာင္းငယ္တစ္ခု ပါ၀င္သည္။
- The 9th Avenue Residence အိမ္ရာမွာပါတဲ့ အိမ္ (၂၉) လံုးအတြက္ ဒီဇိုင္း (၁၃) မ်ိဳးေရးဆြဲထားၿပီး အိမ္တစ္လံုးခ်င္းရဲ႕ တည္ေနရာနဲ႔ ေျမအေနအထားေပၚ မူတည္ၿပီး ဒီဇိုင္းဆြဲထားပါတယ္။
- အိမ္လူသြားလမ္းႏွင့္ ပန္ၿခံတို႔ကို ေနရာခ်တဲ့အပိုင္းမွာ ပုဂၢလိကပိုင္ေျမေနရာနဲ႔
အမ်ားပိုင္ေျမေနရာ ပိုင္းျခားမႈအပါအ၀င္ အိမ္ရာစီမံကိန္းတစ္ခုလံုးရဲ႕ ေျမေနရာအသံုးခ်မႈကို အထူးအေလးထား ဖန္တီးထားတာျဖစ္ပါတယ္။

 

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ The 9th Avenue Residence လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား - Phase II

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ The 9th Avenue Residence လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား - Phase II

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ The 9th Avenue Residence လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား - Phase II

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ The 9th Avenue Residence လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား - Phase II

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ The 9th Avenue Residence လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား - Phase II

 

ပါ၀င္သည္႔ Facilities မ်ား

- အမိုးမ်ားကို သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နွင့္ ကိုက္ညီေသာအုတ္ၾကြပ္ျပားမိုးေပးျခင္း
- Aircon & Heater မ်ားတပ္ဆင္ေပးထားျခင္း
- Living Rooms နွင့္ Bedrooms မ်ားကို Vinyl Floor ခင္းေပးထားျခင္း
- Bathrooms ၊ Kitchen & Balcony မ်ားကို Homogeneous ေၾကြျပားမ်ားခင္းေပးျခင္း
- တံခါးမ်ားကို aluminium ေဘာင္နင့္ tempered glass တပ္ဆင္ေပးျခင္း
- Kitchen Room တြင္ Kitchen Counter ၊ Basin ၊ Stove နင့္ cooker hood မ်ားတပ္ဆင္ထားျခင္း
- Decoration အျပည့္အစံုပါ၀င္ျခင္း စသည္ျဖင့္ Facilities အျပည့္အစံုပါ၀င္သည္။

 

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ The 9th Avenue Residence လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား - Phase II

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ The 9th Avenue Residence လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား - Phase II

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ The 9th Avenue Residence လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား - Phase II

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ The 9th Avenue Residence လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား - Phase II

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ The 9th Avenue Residence လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား - Phase II

 

စီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ Club House

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ The 9th Avenue Residence လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား - Phase II

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ The 9th Avenue Residence လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား - Phase II

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ The 9th Avenue Residence လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား - Phase II

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ The 9th Avenue Residence လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား - Phase II

 

လက္ရွိေဆာက္လုပ္ျပီးစီးေနပံု

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ The 9th Avenue Residence လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား - Phase II

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ The 9th Avenue Residence လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား - Phase II

 

စီမံကိန္းတည္ေနရာျပေျမပံု

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ The 9th Avenue Residence လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား - Phase II

 

ေဆာက္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ

Hillman Land Construction Co., Ltd မွ ေဆာက္လုပ္ေသာ အျခား Project မ်ား

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ဤ Project ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စိတ္ဝင္စားပါက ေအာက္ပါေဖာင္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Hillman Land Construction Co., Ltd

Hillman Land Construction Co., Ltd

လိပ္စာ
ပုလဲကြန္ဒို ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။