ကေလာၿမိဳ႕ရွိ Hill Top Villa Residence

2598 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး
 

               Hill Top Villa Residence သည္ကေလာျမိဳ႕၏ ရွုခင္းအလွဆံုး အထင္ကရဟိုတယ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ  ေတာင္ေပါ္ရွုခင္းသာဟိုတယ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ Hill Top Villa Hotel ႏွင့္တစ္စပ္တည္းတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ၀ယ္ယူသူဂရန္အမည္ေပါက္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

 

ကေလာၿမိဳ႕ရွိ Hill Top Villa Residence

ကေလာၿမိဳ႕ရွိ Hill Top Villa Residence

ကေလာၿမိဳ႕ရွိ Hill Top Villa Residence

ကေလာၿမိဳ႕ရွိ Hill Top Villa Residence

ကေလာၿမိဳ႕ရွိ Hill Top Villa Residence

Building Information

Walling

 • 4.5 Thick Brick walling with 1:1:6, 
 • Composit Conc;

Door & Window

 • Hard wood Chowket
 • Teak wood Door and window

W.C

 • European WC with hot and cold water

Flooring

 • Korea Parquet
 • Tile(Kitchen and WC)

ကေလာၿမိဳ႕ရွိ Hill Top Villa Residence

ကေလာၿမိဳ႕ရွိ Hill Top Villa Residence

ကေလာၿမိဳ႕ရွိ Hill Top Villa Residence

ကေလာၿမိဳ႕ရွိ Hill Top Villa Residence

ကေလာၿမိဳ႕ရွိ Hill Top Villa Residence

 

Hill Top Villa Residence သည္

- ေအးခ်မ္းတိတ္ဆိတ္ျပီး ျမိဳ ့ျပလူေနမွုမ်ားနွင့္ သီးသန့္တည္ရွိျခင္း

- ေရ၊မီး အစံုပါ၀င္ျခင္း

- လမ္း၊အုတ္တံတို္င္း၊လမ္းမီး ၊စေသာ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္း

- လံုျခံဳေရးနွင့္ Maintenance တာ၀န္ယူေပးျခင္း

- ကေလာျမိဳ ့တြင္း Downtown Area နွင့္ (၅)မိနစ္အတြင္းသြားေရာက္နိုင္ျခင္း

- ကေလာျမိဳ ့၏ လွပေသာ ရွဳခင္းမ်ားအားခံစားနို္င္ျခင္း

- (၂၄၀၀)စတုရန္းေပ က်ယ္၀န္းသည့္ ေခါင္ျမင့္အိမ္ရာပိုင္ဆို္င္နို္င္ျခင္း

Hill Top Villa Residence တြင္ပါ၀င္သည့္ Facilities မ်ား

 • Swimming Pool
 • Sauna
 • Restaurant
 • Security
 • CCTV
 • Landscaping

 

ကေလာၿမိဳ႕ရွိ Hill Top Villa Residence

ကေလာၿမိဳ႕ရွိ Hill Top Villa Residence

ကေလာၿမိဳ႕ရွိ Hill Top Villa Residence

 

ယခုလက္ရွိေဆာက္လုပ္မွုအေနအထား

ကေလာၿမိဳ႕ရွိ Hill Top Villa Residence

ကေလာၿမိဳ႕ရွိ Hill Top Villa Residence

ကေလာၿမိဳ႕ရွိ Hill Top Villa Residence

ကေလာၿမိဳ႕ရွိ Hill Top Villa Residence

ကေလာၿမိဳ႕ရွိ Hill Top Villa Residence

 

စီမံကိန္းတည္ေနရာျပေျမပံု

ကေလာၿမိဳ႕ရွိ Hill Top Villa Residence

 

ေဆာက္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ဤ Project ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စိတ္ဝင္စားပါက ေအာက္ပါေဖာင္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Hill Top Villa Residence

Hill Top Villa Residence

လိပ္စာ
ကေလာၿမိဳ႕