မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ အသင့္ေနႏိုင္မည့္ Kha Yae Residence

1197 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး
 

အမွတ္ (၁၀) ၊ ခေရလမ္း ၊ ၆၄×၆၅ လမ္းၾကား (သိပၸံလမ္း မွ၀င္ပါ) ၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ တြင္တည္ရွိပါသည္။

  • 100% ေဆာက္လုပ္ၿပီး ၊ BCC က်ၿပီးျဖစ္၍ အသင့္ေနႏိုင္သည္။
  • ၀ယ္ယူၿပီး အငွားထားမည္ဆိုပါက ႏိုင္ငံျခားသားအငွားေစ်းကြက္ရွိသည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ပါသည္။
  • ကြန္ဒို Facilities အျပည့္အစံုပါ၀င္ပါသည္။
  • ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ အရစ္က်၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။

 

မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ အသင့္ေနႏိုင္မည့္ Kha Yae Residence

မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ အသင့္ေနႏိုင္မည့္ Kha Yae Residence

 

Kha Yae Residence ၏အားသာခ်က္မ်ား

- ေျမအခ်ိဳးက်ပိုင္ဆိုင္မည္။
- 100% ေဆာက္လုပ္ၿပီး အသင့္ေနႏိုင္သည္။
- ႏိုင္ငံျခားသား အငွားေစ်းကြက္ရွိေသာ စီမံကိန္းျဖစ္သည္။
- ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ႏွစ္ရွည္အရစ္က်၀ယ္ယူႏိုင္သည္။
- Rooftop တြင္ Gym (အားကစားရံု) ၊ Swimming Pool (ေရကူးကန္) ၊ Function Room (အစည္းအေ၀းခန္းမ) ပါသည္။
- Car Parking အလံုအေလာက္ရွိသည္။
- ၂၄ နာရီမီးရရန္ Generator တပ္ဆင္ေပးထားသည္။
- ၿမိဳ႕ေတာ္ေဆးရံု ၊ International School မ်ား ၊ Ocean Center ၊ ဘဏ္မ်ားအနီးတြင္တည္ရွိသည္။

 

မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ အသင့္ေနႏိုင္မည့္ Kha Yae Residence

မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ အသင့္ေနႏိုင္မည့္ Kha Yae Residence

မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ အသင့္ေနႏိုင္မည့္ Kha Yae Residence

မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ အသင့္ေနႏိုင္မည့္ Kha Yae Residence

မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ အသင့္ေနႏိုင္မည့္ Kha Yae Residence

မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ အသင့္ေနႏိုင္မည့္ Kha Yae Residence

မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ အသင့္ေနႏိုင္မည့္ Kha Yae Residence

မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ အသင့္ေနႏိုင္မည့္ Kha Yae Residence

မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ အသင့္ေနႏိုင္မည့္ Kha Yae Residence

မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ အသင့္ေနႏိုင္မည့္ Kha Yae Residence

မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ အသင့္ေနႏိုင္မည့္ Kha Yae Residence

မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ အသင့္ေနႏိုင္မည့္ Kha Yae Residence

မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ အသင့္ေနႏိုင္မည့္ Kha Yae Residence

မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ အသင့္ေနႏိုင္မည့္ Kha Yae Residence

 

စီမံကိန္းတည္ေနရာျပေျမပံု

မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ အသင့္ေနႏိုင္မည့္ Kha Yae Residence

 

ေဆာက္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ဤ Project ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စိတ္ဝင္စားပါက ေအာက္ပါေဖာင္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Asia Bright Land Development Co., Ltd.

Asia Bright Land Development Co., Ltd.

လိပ္စာ
ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။