ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးကို ေန႔စဥ္အနီးကပ္ ဖူးေမ်ွာ္ႏိုင္မည့္ The Vista Luxury Residence

3448 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး
 

The Vista Luxury Residence ကို

- အရည္အေသြးစိတ္ခ်ရသည့္ Ta Gaung Bwar Construction မွတည္ေဆာက္ထားသည္။
- ၆ ထပ္ အေဆာက္အဦးျဖစ္ၿပီး တစ္လႊာတြင္ ၉ ခန္းပါ၀င္သည္။
- 984 sqft မွ 1648 sqft အထိေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။
- Facilities အျပည့္အစံုပါ၀င္သည္။
- အခန္းမ်ားမွ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ကုိ အနီးကပ္ထင္ရွားစြာ ပူေဇာ္ႏိုင္မည္။

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးကို ေန႔စဥ္အနီးကပ္ ဖူးေမ်ွာ္ႏိုင္မည့္ The Vista Luxury Residence

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးကို ေန႔စဥ္အနီးကပ္ ဖူးေမ်ွာ္ႏိုင္မည့္ The Vista Luxury Residence

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးကို ေန႔စဥ္အနီးကပ္ ဖူးေမ်ွာ္ႏိုင္မည့္ The Vista Luxury Residence

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးကို ေန႔စဥ္အနီးကပ္ ဖူးေမ်ွာ္ႏိုင္မည့္ The Vista Luxury Residence

 

The Vista Luxury Residence ၏အားသာခ်က္မ်ား

- ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ အထင္ကရေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ ေရႊတိဂံုေစတီ ၊ အာဇာနည္ဗိမာန္ ၊ ေတာ္လွန္ေရးပန္းၿခံ ၊ ျပည္သူရင္ျပင္ ၊ Market Place ၊ ဒဂုန္စင္တာ တို႔ႏွင့္ အနီးဆံုးတြင္ရွိျခင္း
- က်န္းမာေရးကိစၥမ်ားအတြက္ SSC ေဆးရံု ၊ အာရွေတာ္၀င္ေဆးရံု မ်ားသို႔ မိနစ္ပိုင္းအတြင္း လြယ္ကူစြာသြာလာႏိုင္ျခင္း
- ၆ ထပ္အျမင့္ရွိတဲ့ အေဆာက္အဦး ျဖစ္ျပီး Pile Foundation ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ထားျခင္း
- အခန္းအက်ယ္အ၀န္း 984 sqft မွ 1648 sqft ရွိေသာ အခန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားကို အိပ္ခန္း (၂) ခန္း ၊ (၃) ခန္း စသည္ျဖင့္ေရြးခ်ယ္ ၀ယ္ယူႏိုင္ျခင္း
- တစ္လႊာတြင္ (၉) ခန္းပါရွိၿပီး Unit A , Unit B နဲ႕ Unit C အခန္းတို႔မွ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ကုိ အနီးကပ္ ထင္ရွားစြာ ပူေဇာ္ႏိုင္ျခင္း
- အခန္းတစ္ခန္းတြင္ ကားတစ္စီးႏႈန္းျဖင့္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာ ရပ္ထားႏိုင္ေသာ ေျမေအာက္ကားပါကင္က်ယ္၀န္းစြာပါရွိၿပီး ဧည့္သည္မ်ားအတြက္လည္း သီးသန္႔ကားပါကင္ပါရွိျခင္း
- အခန္းတိုင္းရဲ႕ မွန္မ်ားကို အသံလံုၿပီး လံုၿခံဳမႈေပးႏိုင္ေသာ tempered double glass ျဖင့္တပ္ဆင္ထားျခင္း
- Living & Dining Room အခင္းမ်ားကို Marble အစစ္ ေက်ာက္ျပားမ်ားျဖင့္ ခင္းေပးထားျခင္း
- အခန္းမ်ား အားလံုးကိုလည္း Air Con မ်ား ၊ ေရပူ/ေရေအး စနစ္မ်ားျဖင့္ တပ္ဆင္ေပးထားၿပီး အဆင့္ျမင့္ျပင္ဆင္ေပးထားျခင္း
- လွ်ပ္စစ္မီးအတြက္ ကိုယ္ပိုင္ Transformer ပါရွိၿပီး လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ျပတ္ေတာက္မႈ မရွိေစရန္အတြက္လည္း (၂၄) နာရီပတ္လံုး ကိုယ္ပိုင္မီးစက္လည္းထားရွိေပးထားျခင္း
- သံုးေရမ်ားအတြက္ သန္႔စင္ၿပီးေရမ်ားကို ဗဟိုေရျဖန္႔ေ၀မႈစနစ္ျဖင့္ ထားရွိေပးထားျခင္း
- ဓာတ္ေလွကား (၂) စင္းပါရွိမွာျဖစ္ၿပီး ၂၄ နာရီအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ မီးစက္ပါရွိျခင္း

 

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးကို ေန႔စဥ္အနီးကပ္ ဖူးေမ်ွာ္ႏိုင္မည့္ The Vista Luxury Residence

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးကို ေန႔စဥ္အနီးကပ္ ဖူးေမ်ွာ္ႏိုင္မည့္ The Vista Luxury Residence

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးကို ေန႔စဥ္အနီးကပ္ ဖူးေမ်ွာ္ႏိုင္မည့္ The Vista Luxury Residence

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးကို ေန႔စဥ္အနီးကပ္ ဖူးေမ်ွာ္ႏိုင္မည့္ The Vista Luxury Residence

 

The Vista Luxury Residence တြင္ပါ၀င္သည့္ Facilities မ်ားမွာ
* Roof Top Garden Area
* ေရကူးကန္
* အားကစားခန္းမ
* BBQ Area
* Basement Car Parking (၂) ထပ္
*၂၄ နာရီ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ ဓာတ္ေလွကား (၂) စင္း
* Generator ( 24 hours)
* Security
* Card Access Control System
* CCTV
* Audio / Video Intercom

 

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးကို ေန႔စဥ္အနီးကပ္ ဖူးေမ်ွာ္ႏိုင္မည့္ The Vista Luxury Residence

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးကို ေန႔စဥ္အနီးကပ္ ဖူးေမ်ွာ္ႏိုင္မည့္ The Vista Luxury Residence

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးကို ေန႔စဥ္အနီးကပ္ ဖူးေမ်ွာ္ႏိုင္မည့္ The Vista Luxury Residence

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးကို ေန႔စဥ္အနီးကပ္ ဖူးေမ်ွာ္ႏိုင္မည့္ The Vista Luxury Residence

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးကို ေန႔စဥ္အနီးကပ္ ဖူးေမ်ွာ္ႏိုင္မည့္ The Vista Luxury Residence

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးကို ေန႔စဥ္အနီးကပ္ ဖူးေမ်ွာ္ႏိုင္မည့္ The Vista Luxury Residence

 

 စီမံကိန္းတည္ေနရာ

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးကို ေန႔စဥ္အနီးကပ္ ဖူးေမ်ွာ္ႏိုင္မည့္ The Vista Luxury Residence

ေဆာက္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ

Ta Gaung Bwar Co.,Ltd မွ ေဆာက္လုပ္ေသာ အျခား Project မ်ား

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ဤ Project ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စိတ္ဝင္စားပါက ေအာက္ပါေဖာင္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Ta Gaung Bwar Co.,Ltd

Ta Gaung Bwar Co.,Ltd

လိပ္စာ
ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳဳ႔နယ္။