မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ မင္းဓမၼလမ္းအနီးရွိ Royal Theikdi

43062 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး
 

            Royal Theikdi Condo ကို အမွတ္ ၁၄-၁၉ ၊ ခိုင္ေရႊ၀ါလမ္း ၊ ၃ ရပ္ကြက္ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ Sustain Construction Co., Ltd. မွတာဝန္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။

- ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ဒုတိယစီးပြားေရးဇုန္ (2nd Central Business District) တြင္ ကြန္ဒိုအခန္းပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည္။
- ကြန္ဒိုမီနီယံဥပေဒအတိုင္း ေျမအခ်ိဳးက်ပိုင္ဆိုင္မႈရရွိမည္။
- 973 sqft မွ 1297 sqft က်ယ္ဝန္းေသာ အခန္းမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္မည္။
- ကားပါကင္ ၊ ေရကူးကန္ ၊ အားကစားခန္းမ ၊ ကေလးကစားကြင္း စသည့္ Facilities မ်ား ပါဝင္သည္။

  • အခန္းတြင္းပံုမ်ားကို VR ျဖင့္ ၾကည့္႐ႈရန္

https://app.lapentor.com/sphere/royal-theikdi

 

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ မင္းဓမၼလမ္းအနီးရွိ Royal Theikdi

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ မင္းဓမၼလမ္းအနီးရွိ Royal Theikdi

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ မင္းဓမၼလမ္းအနီးရွိ Royal Theikdi

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ မင္းဓမၼလမ္းအနီးရွိ Royal Theikdi

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ မင္းဓမၼလမ္းအနီးရွိ Royal Theikdi

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ မင္းဓမၼလမ္းအနီးရွိ Royal Theikdi

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ မင္းဓမၼလမ္းအနီးရွိ Royal Theikdi

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ မင္းဓမၼလမ္းအနီးရွိ Royal Theikdi

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ မင္းဓမၼလမ္းအနီးရွိ Royal Theikdi

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ မင္းဓမၼလမ္းအနီးရွိ Royal Theikdi

 

Royal Theikdi ကြန္ဒိုသည္

- ဂရန္ေျမေပၚတြင္တည္ေဆာက္ထားၿပီး ကြန္ဒိုမီနီယံဥပေဒအတိုင္း ေျမအခ်ိဳးက်ပိုင္ဆိုင္မႈရရွိပါမည္။
- မင္းဓမၼလမ္း ၊ အင္းစိန္လမ္းမႀကီး  ၊ ျပည္လမ္းမႀကီး တို႔မွ လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ ဝင္ထြက္သြားလာႏိုင္ျပီး အနီးအနားတြင္ ၀ိတိုရိယ ေဆးရံု ၊ MCC ခန္းမ ၊ ၉ မိုင္ Ocean ၊ Junction 8 ၊ Airport တို႔တည္ရွိသည္။
- Developer ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ညွိႏိႈင္း ေငြေခ်စနစ္ / Bank Home Loan ျဖင့္ (၁၅)ႏွစ္ အထိ ေငြေခ်စနစ္ မ်ားျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္မည္။
- Royal Maylikha ကြန္ဒိုတည္ေဆာက္ထားသည့္ Sustain Company မွ အရည္အေသြးျပည့္မီစြာ ေဆာက္လုပ္ထားသည္။
- မင္းဓမၼလမ္းအနီးတြင္ လြန္စြာသင့္ေတာ္ေသာႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနပါသည္။
- ဒုတိယစီးပြားေရး အခ်က္အခ်ာေနရာတြင္ တည္ရွိေသာေၾကာင့္ အိမ္ၿခံေျမအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလုိပါက ေရြးခ်ယ္ရန္ လည္း သင့္ေတာ္သည္။

 

ယခုလက္ရွိ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးေနပံု

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ မင္းဓမၼလမ္းအနီးရွိ Royal Theikdi 

 

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ မင္းဓမၼလမ္းအနီးရွိ Royal Theikdi

 

စီမံကိန္းတည္ေနရာေျမပံု

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ မင္းဓမၼလမ္းအနီးရွိ Royal Theikdi

 

ေဆာက္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ

Sustain Construction Co.,Ltd မွ ေဆာက္လုပ္ေသာ အျခား Project မ်ား

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ဤ Project ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စိတ္ဝင္စားပါက ေအာက္ပါေဖာင္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Sustain Construction Co.,Ltd

Sustain Construction Co.,Ltd

လိပ္စာ
Mayangone Township, Yangon.