ကန္လမ္းရွိ Lamin Luxury ကြန္ဒို

27285 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး
 

            Lamin Luxury Condo သည္ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမေပၚတြင္တည္ေဆာက္ထားၿပီး
100 % ေဆာက္လုပ္ၿပီးျဖစ္သည္။

  • မာစတာ (၃) ခန္း ၊ အိမ္အကူခန္း ၊ Living ၊ Dining
  • ေရကူးကန္ ၊ အားကစားခန္းမ ၊ ဓာတ္ေလွကား ၊ ကားပါကင္
  • အခန္းအက်ယ္အ၀န္း 2200 sqft မွ 2300 sqft အထိ
  • အင္းယားကန္ View ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ 360 View

 

Lamin Luxury ကြန္ဒိုသည္

- အင္းယားကန္အနီး ကန္လမ္းတြင္တည္ရွိသည္။

- ျပည္လမ္းႏွင့္ အင္းစိန္လမ္းသို႔ အလြယ္တကူ သြားလာႏိုင္သည္။

- ေလဆိပ္သို႔ ၁၅ မိနစ္အတြင္း အေရာက္သြားႏိုင္သည္။

- ေအးခ်မ္းလံုျခံဳသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိသည္။

- အေဆာက္အဦးအရည္အေသြး ျပည့္မီသည္။

- ၁၂ ထပ္ခြဲ တိုက္ျဖစ္ျပီး ၁လႊာတြင္ ၄ ခန္းသာ ပါရွိ၍ Privacy ရွိရွိေနႏိုင္မည္။

- Garden ၊ GYM ၊ Jacuzzi ႏွင့္ ေရကူးကန္ပါရွိသည္။

- ၂၄ နာရီ လံုျခံဳေရး ထားရွိေပးသည္။

- ေခတ္မီ မီးျငိမ္းသတ္စနစ္မ်ား တပ္ဆင္ေပးထားသည္။

- ၂၄ နာရီ မီးရရွိရန္ Auto မီးစက္ပါရွိသည္။

 

ကန္လမ္းရွိ Lamin Luxury ကြန္ဒို

ကန္လမ္းရွိ Lamin Luxury ကြန္ဒို

ကန္လမ္းရွိ Lamin Luxury ကြန္ဒို

ကန္လမ္းရွိ Lamin Luxury ကြန္ဒို

ကန္လမ္းရွိ Lamin Luxury ကြန္ဒို

ကန္လမ္းရွိ Lamin Luxury ကြန္ဒို

ကန္လမ္းရွိ Lamin Luxury ကြန္ဒို

ကန္လမ္းရွိ Lamin Luxury ကြန္ဒို

ကန္လမ္းရွိ Lamin Luxury ကြန္ဒို

ကန္လမ္းရွိ Lamin Luxury ကြန္ဒို

ကန္လမ္းရွိ Lamin Luxury ကြန္ဒို

ကန္လမ္းရွိ Lamin Luxury ကြန္ဒို

ကန္လမ္းရွိ Lamin Luxury ကြန္ဒို

ကန္လမ္းရွိ Lamin Luxury ကြန္ဒို

ကန္လမ္းရွိ Lamin Luxury ကြန္ဒို

အနီးအနားထင္ရွားရွိသည့္ ေနရာမ်ား

Lotte Hotel
Kan Thar Yar Hospital
Thuka Kabar Hospital
6.5 miles Market Place
Hledan Centre
San Yeik Nyein (Gamone Pwint Mall)
University of information technology - UIT
University of Yangon
KBZ, AYA and CB banks

 

ကန္လမ္းရွိ Lamin Luxury ကြန္ဒို

ကန္လမ္းရွိ Lamin Luxury ကြန္ဒို

ကန္လမ္းရွိ Lamin Luxury ကြန္ဒို

ကန္လမ္းရွိ Lamin Luxury ကြန္ဒို

ကန္လမ္းရွိ Lamin Luxury ကြန္ဒို

 

Location Map

ကန္လမ္းရွိ Lamin Luxury ကြန္ဒို

ေဆာက္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ဤ Project ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စိတ္ဝင္စားပါက ေအာက္ပါေဖာင္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Khine Myint Aung Construction

လိပ္စာ
Hlaing, Yangon