ပုလဲကြန္ဒို - Pearl Condominium

4223 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး
 

                ပုလဲကြန္ဒို (Pearl Condominium) ကို ကမၻာေအးဘုရားလမ္းႏွင့္ ဆရာစံ လမ္းေထာင့္ ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ တြင္ Asia Express Development Co., Ltd. မွ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။

 

ပုလဲကြန္ဒို - Pearl Condominium

 

  • ၈ လႊာ အျမင့္ရွိၿပီး အေဆာက္အဦး (၆) လံုးတည္ေဆာက္ထားသည္။ အေဆာက္အဦး (၆) လံုးမွာ
  • Type A, Type B, Type C, Type D, Type E, Type F .
  • အခန္းအက်ယ္အ၀န္းမွာ (၁၀၀၀ ေက်ာ္ စတုရန္းေပ) မွစတင္သည္။
  • အခန္းေပါင္း 400 ေက်ာ္ပါ၀င္ပါသည္။
  • အိပ္ခန္း (၃) ခန္း ၊ ကားပါကင္ ၊ ကစားကြင္း ၊ လံုၿခံဳေရး ၊ ဓါတ္ေလွကား အစရွိသည့္ Facilities မ်ားပါ၀င္ပါသည္။

 

ပုလဲကြန္ဒို - Pearl Condominium

ပုလဲကြန္ဒို - Pearl Condominiumပုလဲကြန္ဒို - Pearl Condominium

 

Location Map

 

ပုလဲကြန္ဒို - Pearl Condominium

ေဆာက္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ဤ Project ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စိတ္ဝင္စားပါက ေအာက္ပါေဖာင္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Asia Express Development Co., Ltd.

Asia Express Development Co., Ltd.

လိပ္စာ
ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္။