River Front Garden

20706 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး
 
 • River Front Garden Condominium သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ပထမဦးဆုံးျမစ္ကမ္း နံေဘးတြင္ တည္ေဆာက္သြားမည့္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ ျပင္ဆင္ထားသည့္ Condominium တစ္ခုျဖစ္ပါသည္ ။
 • ဘုရင့္ေနာင္တံတားႏွင့္ ေအာင္ေဇယ်တံတားတုိ႕ အၾကားတြင္ တည္ေဆာက္မွာ ျဖစ္သည့္ အတြက္ ျပတင္းေပါက္ေလးဖြင့္လုိက္႐ံုျဖင့္ လႈိင္ျမစ္၏ရႈခင္းအလွကုိ အျပည့္အ၀ ခံစားရ မွာျဖစ္ပါသည္။
 • ရန္ကုန္ျမစ္ (လႈိင္ျမစ္) ကိုမ်က္ႏွာမူထားျပီး အေနာက္ဘက္တြင္ F.M.I City ႏွင့္ ကပ္လ်က္၊  ေတာင္ဘက္တြင္ ဘုရင့္ေနာင္တံတား ၊ ေျမာက္ဘက္တြင္ ေအာင္ေဇယ် တံတားတို႔၏ အလယ္တြင္ ခမ္းနားထည္၀ါစြာ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ တံတားႏွစ္စင္း၏ အလယ္တြင္တည္ရွိေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ Down Town Area မ်ားသုိ႕ မိနစ္(20) အတြင္း သြားေရာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ International Airport သုိ႕လည္း အလြယ္တကူ သြားေရာက္ႏုိင္ေသာ ေနရာတစ္ချုဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ လႈိင္သာယာစက္မႈဇုန္မ်ား ၊ ဘုရင့္ေနာင္ပဲြရံုအစရွိသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး ၏ ကုန္စည္မ်ားစီးဆင္းရာ အဓိက ၀င္ေပါက္ ထြက္ေပါက္တြင္ တည္ရွိေသာေၾကာင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာ က်သည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
 • River Front Garden Condominium ၏ အနီးအနားပတ္၀န္းက်င္တြင္ FMI City ၊ Pun Hlaing Golf Estate ၊ City Mart ၊ န၀ေဒးအိမ္ယာ ၊ အဂၤလန္မွေရာက္ရွိလာေသာ Dulwich College Yangon တုိ႕တည္ရွိၿပီး ၊ Project  အတြင္း၌လည္း ေစ်းဆုိင္တန္းမ်ား ၊ စားေသာက္ဆုိင္မ်ား ၊ Super Market မ်ား၊ ရုပ္ရွင္ရုံ ၊ KTV ၊ Coffee Shop မ်ား ပါဝင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

River Front Garden

 

 • River Front Garden Project သည္ ေခတ္ေဟာင္းႏွင့္ ေခတ္သစ္ ကုိ ေပါင္းစပ္ထားေသာ Artico Design Building မ်ားျဖစ္ျပီး ၊ အဆင့္ျမင့္ေၾကြျပားမ်ား ၊ ႏုိင္ငံျခားမွတင္သြင္းေသာ အိမ္သုတ္ေဆး မ်ားကိုသာအသံုးျပဳ၍ လွပက်စ္လစ္ေသာ European Layout Design မ်ားကို ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္သြားမည့္ Project ျဖစ္ပါသည္။ လွပေသာ ရႈခင္းကုိ အျပည့္အ၀ခံစားႏုိင္မည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ မွန္ျပတင္းေပါက္မ်ားမွ၊ ခမ္းနားထည္၀ါေသာ ေနထုိင္မႈႏွင့္အတူ လႈိင္ျမစ္၏အလွအပကိုသာမက ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕လုံး၏ ရႈခင္းကုိ လႊမ္းျခံဳျမင္ႏုိင္မည့္ အေကာင္းဆုံး Condominium တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အသင့္ေနထုိင္ရုံ အေကာင္းဆုံး Facilities မ်ားျဖင့္ အခန္းအပ္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကုိယ္တုိင္ေနထုိင္ရုံ သာမက ျပန္လည္ ေရာင္း/ ငွား ရန္ အဆင္ေျပဆုံး Condominium တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
 • လက္ရွိလႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အနီးတြင္ လုပ္ငန္းရွင္ေပါင္း (6900) ေက်ာ္ ရွိပါသည္။ စက္မႈဇုံ၊ ဘုရင့္ေနာင္ပြဲရုံ မ်ားမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသာမက ရာထူးၾကီး၀န္ထမ္းမ်ားပါ ေနထုိင္ရန္ မ်က္စိက်လာမည့္ Condominium တစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံလိုသူမ်ားအတြက္လည္း ၊ အခန္းငွားရမ္းျခင္းမွ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အခန္းတန္ဖုိး၏ 15 % မွ 20%  ၾကား ျပန္လည္ ရရွိႏုိင္မည့္ လက္မလႊတ္သင့္သည့္ Project တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ River Front Garden သည္ လူၾကီးမင္း၏ စီးပြားေရးအရ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံရန္ျဖစ္ေစ ၊ လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမင့္မားေစဖို႔ ကိုယ္တိုင္ေနထိုင္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ေရြးခ်ယ္ရန္ အသင့္ေတာ္ဆံုး Condominum တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
 • River Front Garden Project သည္ စုစုေပါင္းေျမဧက (31) ဧကေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ျပီး ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ေျမ (၁၀) ဧက ေပၚတြင္ အခန္းေပါင္း (၁၈၀၀) ေက်ာ္ စတင္တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စိမ္းလန္းစိုေျပေသာ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ဂႏၱ၀င္ပန္းဥယ်ာဥ္ကိုလည္း Australia ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Australia Wavelly Company မွ Project အတြင္း ၃၆% အထိထည့္သြင္း၍ လွပစြာဖန္တီးပံုေဖာ္တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

River Front Garden

 

 • Project အတြင္းေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ ေရကူးကန္ ၊ အားကစားခန္းမ ၊ ကေလးကစားကြင္း ၊ လူၾကီးမ်ားအတြက္ နားေနရာမ်ား ၊ Super Market မ်ား ၊ Coffee Shop ၊ KTV  စသျဖင့္ Full Factilies မ်ားအျပင္ လံုျခံဳေရးအေနျဖင့္လည္း ဗီဒီယိုလံုျခံဳေရးစနစ္ ၊ ကဒ္တစ္ခုတည္းအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ အ၀င္အထြက္ စီမံခန္႔ခဲြျခင္းစနစ္ ၊ ၂၄ နာရီ လံုျခံဳေရး CCTV ကင္မရာမ်ား ၊ Electronic စနစ္အေထာက္အကူျပဳ ၂၄ နာရီ လံုျခံဳေရးကင္းလွည့္ျခင္း စသည့္ International System အဆင့္ျမင့္လံုျခံဳေရးစနစ္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔၏ အလိုအပ္ဆံုးျဖစ္ေသာ ေကာင္းမြန္သည့္ ကားပါကင္စနစ္ကိုပါ ထည့္သြင္းထားေသာေၾကာင့္  ေန႔စဥ္ လူေနမႈဘ၀ကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔စြာျဖင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ကင္းစြာ ေနထိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

 

River Front Garden

River Front Garden

 

Project Overview

 • Land area – 125,000 m²
 • Gross Area – 563,000 m²
 • Part 1 : Condominium

      189614 m²

 • Part 2 : 193,879m² Commercial (planning)
 • Part 3 : 60,000 m² Residence (planning)

 

River Front Garden

River Front Garden

River Front Garden

River Front Garden

River Front Garden

 River Front Garden

 

River Front Garden

 

River Front Garden

River Front Garden

River Front Garden

River Front Garden

River Front Garden

 

Project Location

 

River Front Garden

ေဆာက္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ဤ Project ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စိတ္ဝင္စားပါက ေအာက္ပါေဖာင္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

SMI Real Estate Development Company Limited.

SMI Real Estate Development Company Limited.

လိပ္စာ
Seikkanthar Road,Hlaing thar Yar Tsp,Yangon
iMyanmarHouse.com - Mobile App
iMyanmarHouse.com - Monthly Property Magazine