သံလမ္းမွတ္တိုင္အနီး ေျမအခ်ိဳးက် ပိုင္ဆိုင္မည့္ The Leaf Residence

36594 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး
 

          The Leaf Residence သည္ လွိဳင္ျမိဳ႕နယ္ ဓမၼသုခေက်ာင္းလမ္း တြင္ တည္ရွိျပီး ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ေနရာတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ၊  MICT Park , TTC ေက်ာင္း ၊ Sein Gay Har Supermarket , Thuka Gabar Hospital , ISM  Int’l School မ်ားလည္း အနီးအနားတြင္ရွိေသာေၾကာင့္ သြားလာရလြယ္ကူေသာ ေနရာတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။

  • ျပည္လမ္း၊ လွည္းတန္းလမ္းဆံု၊ အင္းစိန္လမ္းမၾကီးအနီး
  • (၂.၇) ဧက က်ယ္၀န္းေသာ ဂရန္ေျမေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားသည္။
  • ကြန္ဒိုဥပေဒႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္ထား၍ ေျမအခ်ိဳးက်ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိသည္။

 

သံလမ္းမွတ္တိုင္အနီး ေျမအခ်ိဳးက် ပိုင္ဆိုင္မည့္ The Leaf Residence

သံလမ္းမွတ္တိုင္အနီး ေျမအခ်ိဳးက် ပိုင္ဆိုင္မည့္ The Leaf Residence

သံလမ္းမွတ္တိုင္အနီး ေျမအခ်ိဳးက် ပိုင္ဆိုင္မည့္ The Leaf Residence

သံလမ္းမွတ္တိုင္အနီး ေျမအခ်ိဳးက် ပိုင္ဆိုင္မည့္ The Leaf Residence

 

The Leaf Residence သည္

-  စင္ကာပူႏုိင္ငံ ဦးေဆာင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ Asia Property Award 2017 ပြဲတြင္ Myanmar Property Awards 2017 ေခါင္းစဥ္ျဖင့္အေကာင္းဆုံးဆုမ်ားျဖစ္ၾကသည့္
(1) Best Condo Design – Winner
(2) Best Residential Interior Design – Winner
(3) Best Condo Development – Highly Commended
(4) Best Landscape Design – Highly Commended
စသည့္ Condominium ပုိင္းဆုိင္ရာဆုမ်ားကုိဆြတ္ခူးရရွိခဲ့သည့္ Affordable Luxury Condominium Project တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
-  မိသားစုနည္းသူမ်ားအတြက္ 823 sqft က်ယ္ေသာ 2 Bedroom အခန္းမ်ား
-  မိသားစုမ်ားသူေတြအတြက္ 1776 sqft / 1734 sqft က်ယ္ေသာ 3 Bedroom/4 Bedroom အခန္းမ်ားေရြးခ်ယ္နုိင္ျခင္း

 

သံလမ္းမွတ္တိုင္အနီး ေျမအခ်ိဳးက် ပိုင္ဆိုင္မည့္ The Leaf Residence

သံလမ္းမွတ္တိုင္အနီး ေျမအခ်ိဳးက် ပိုင္ဆိုင္မည့္ The Leaf Residence

သံလမ္းမွတ္တိုင္အနီး ေျမအခ်ိဳးက် ပိုင္ဆိုင္မည့္ The Leaf Residence

သံလမ္းမွတ္တိုင္အနီး ေျမအခ်ိဳးက် ပိုင္ဆိုင္မည့္ The Leaf Residence

သံလမ္းမွတ္တိုင္အနီး ေျမအခ်ိဳးက် ပိုင္ဆိုင္မည့္ The Leaf Residence

သံလမ္းမွတ္တိုင္အနီး ေျမအခ်ိဳးက် ပိုင္ဆိုင္မည့္ The Leaf Residence

သံလမ္းမွတ္တိုင္အနီး ေျမအခ်ိဳးက် ပိုင္ဆိုင္မည့္ The Leaf Residence

သံလမ္းမွတ္တိုင္အနီး ေျမအခ်ိဳးက် ပိုင္ဆိုင္မည့္ The Leaf Residence

 

ပါဝင္သည့္ Facilities မ်ား

-  Gym,

-Car Parking,

-BBQ Area,

-Swimming Pool,

-Play Ground

 

သံလမ္းမွတ္တိုင္အနီး ေျမအခ်ိဳးက် ပိုင္ဆိုင္မည့္ The Leaf Residence

သံလမ္းမွတ္တိုင္အနီး ေျမအခ်ိဳးက် ပိုင္ဆိုင္မည့္ The Leaf Residence

သံလမ္းမွတ္တိုင္အနီး ေျမအခ်ိဳးက် ပိုင္ဆိုင္မည့္ The Leaf Residence

သံလမ္းမွတ္တိုင္အနီး ေျမအခ်ိဳးက် ပိုင္ဆိုင္မည့္ The Leaf Residence

သံလမ္းမွတ္တိုင္အနီး ေျမအခ်ိဳးက် ပိုင္ဆိုင္မည့္ The Leaf Residence

သံလမ္းမွတ္တိုင္အနီး ေျမအခ်ိဳးက် ပိုင္ဆိုင္မည့္ The Leaf Residence

သံလမ္းမွတ္တိုင္အနီး ေျမအခ်ိဳးက် ပိုင္ဆိုင္မည့္ The Leaf Residence

သံလမ္းမွတ္တိုင္အနီး ေျမအခ်ိဳးက် ပိုင္ဆိုင္မည့္ The Leaf Residence

သံလမ္းမွတ္တိုင္အနီး ေျမအခ်ိဳးက် ပိုင္ဆိုင္မည့္ The Leaf Residence

 သံလမ္းမွတ္တိုင္အနီး ေျမအခ်ိဳးက် ပိုင္ဆိုင္မည့္ The Leaf Residence

 

စီမံကိန္းတည္ေနရာေျမပံု

သံလမ္းမွတ္တိုင္အနီး ေျမအခ်ိဳးက် ပိုင္ဆိုင္မည့္ The Leaf Residence

ေဆာက္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ဤ Project ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စိတ္ဝင္စားပါက ေအာက္ပါေဖာင္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Global Green Development Company

Global Green Development Company

လိပ္စာ
Show Room - No.457/A , Pyay Road, (8) Quarter, Kamayut Tsp, Yangon.