အိမ်ခြံမြေ စျေးနှုန်း အတက်အကျ အညွှန်းကိန်းများ

iMyanmarHouse.com

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ၃ နှစ် အတွင်း ပျမ်းမျှ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်းများ

မြန်မာနိုင်ငံ၏ March 2024 အတွက် ပျမ်းမျှ အိမ်ခြံမြေ အရောင်း စျေးနှုန်းများ

ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုက်ခန်း အရောင်းစျေးနှုန်း 751 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်းစျေးနှုန်း 1620 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကွန်ဒို အရောင်းစျေးနှုန်း 3771 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်းစျေးနှုန်း 5853 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်းစျေးနှုန်း 6124 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်းစျေးနှုန်း 2879 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်းစျေးနှုန်း 4807 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်းစျေးနှုန်း 17234 သိန်း

တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်အလိုက် March 2024 အတွက် ပျမ်းမျှ အိမ်ခြံမြေ အရောင်း စျေးနှုန်းများ

ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 751 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 1620 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3772 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 5940 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 6711 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 2669 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း 4900 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း 17928 သိန်း
   
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 2900 သိန်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 4715 သိန်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 3157 သိန်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း 15500 သိန်း
   
နေပြည်တော်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 804 သိန်း
နေပြည်တော်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 4486 သိန်း
နေပြည်တော်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 3497 သိန်း
နေပြည်တော်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 3300 သိန်း

မြို့နယ်အလိုက် March 2024 အတွက် ပျမ်းမျှ အိမ်ခြံမြေ အရောင်း စျေးနှုန်းများ

ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 700 သိန်း
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 2910 သိန်း
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 4317 သိန်း
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 500 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 800 သိန်း
ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း 20000 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 800 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 720 သိန်း
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3000 သိန်း
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 5000 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
အလုံမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 2929 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 703 သိန်း
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 2684 သိန်း
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 6000 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 698 သိန်း
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3143 သိန်း
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 6500 သိန်း
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 10000 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3225 သိန်း
ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 5150 သိန်း
ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 4250 သိန်း
ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း 18000 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3239 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 750 သိန်း
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3528 သိန်း
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 1124 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
တာမွေမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 731 သိန်း
တာမွေမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 2714 သိန်း
တာမွေမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 3580 သိန်း
တာမွေမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 4500 သိန်း
တာမွေမြို့နယ်ရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း 25000 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3729 သိန်း
ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 5888 သိန်း
ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 6410 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3975 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 2800 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 4339 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 3223 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း 3350 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 470 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 1393 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 2100 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 5414 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 5708 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း 16500 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 770 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 3540 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 3735 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း 4750 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 471 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 2821 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 2032 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း 2700 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 650 သိန်း
ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3266 သိန်း
ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 5500 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 670 သိန်း
အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3000 သိန်း
အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 5170 သိန်း
အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 5200 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 668 သိန်း
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3148 သိန်း
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 4767 သိန်း
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 7534 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 630 သိန်း
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3500 သိန်း
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 5181 သိန်း
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 2847 သိန်း
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း 6188 သိန်း
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း 14734 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 632 သိန်း
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3611 သိန်း
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 5282 သိန်း
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 6619 သိန်း
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း 11500 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 2950 သိန်း
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 5880 သိန်း
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 5249 သိန်း
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 1350 သိန်း
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း 4400 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 661 သိန်း
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 4000 သိန်း
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 4500 သိန်း
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 4884 သိန်း
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း 5400 သိန်း
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း 15500 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 696 သိန်း
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3246 သိန်း
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 4972 သိန်း
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 5555 သိန်း
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း 1690 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 693 သိန်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3442 သိန်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 5542 သိန်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 5473 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
သာကေတမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 719 သိန်း
သာကေတမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 2530 သိန်း
သာကေတမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 4699 သိန်း
သာကေတမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 5584 သိန်း
သာကေတမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း 6000 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
သံလျင်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 327 သိန်း
သံလျင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3071 သိန်း
သံလျင်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 4988 သိန်း
သံလျင်မြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 3075 သိန်း
သံလျင်မြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 3700 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဒလမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 2717 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဒေါပုံမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 639 သိန်း
ဒေါပုံမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 4925 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
မှော်ဘီမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 3150 သိန်း
မှော်ဘီမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 1610 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
လှည်းကူးမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 2834 သိန်း
လှည်းကူးမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း 3000 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 3994 သိန်း
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 7272 သိန်း
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း 6500 သိန်း

မြန်မာနိုင်ငံ၏ March 2024 အတွက် ပျမ်းမျှ အိမ်ခြံမြေ အငှါး စျေးနှုန်းများ

ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုက်ခန်း အငှါးစျေးနှုန်း 4 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါးစျေးနှုန်း 8 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကွန်ဒို အငှါးစျေးနှုန်း 19 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါးစျေးနှုန်း 36 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါးစျေးနှုန်း 24 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါးစျေးနှုန်း 40 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ စက်မှုဇုန် အငှါးစျေးနှုန်း 61 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အငှါးစျေးနှုန်း 240 သိန်း

တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်အလိုက် March 2024 အတွက် ပျမ်းမျှ အိမ်ခြံမြေ အငှါး စျေးနှုန်းများ

ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 4 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 8 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 19 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 36 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 24 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 40 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 61 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အငှါး စျေးနှုန်း 240 သိန်း
   
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 16 သိန်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 23 သိန်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 30 သိန်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 45 သိန်း
   
နေပြည်တော်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 15 သိန်း

မြို့နယ်အလိုက် March 2024 အတွက် ပျမ်းမျှ အိမ်ခြံမြေ အငှါး စျေးနှုန်းများ

ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 7 သိန်း
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 13 သိန်း
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 24 သိန်း
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အငှါး စျေးနှုန်း 230 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
လသာမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 6 သိန်း
လသာမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 16 သိန်း
လသာမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 20 သိန်း
လသာမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 10 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 7 သိန်း
ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 15 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 17 သိန်း
ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်ရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အငှါး စျေးနှုန်း 250 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 11 သိန်း
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 10 သိန်း
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 35 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
အလုံမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 21 သိန်း
အလုံမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 45 သိန်း
အလုံမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 12 သိန်း
အလုံမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 15 သိန်း
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 30 သိန်း
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 40 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 8 သိန်း
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 19 သိန်း
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 42 သိန်း
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 13 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 8 သိန်း
ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 17 သိန်း
ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 41 သိန်း
ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 40 သိန်း
ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 51 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 7 သိန်း
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 16 သိန်း
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 68 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 16 သိန်း
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 35 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
တာမွေမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
တာမွေမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 18 သိန်း
တာမွေမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 28 သိန်း
တာမွေမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 23 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 7 သိန်း
ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 19 သိန်း
ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 35 သိန်း
ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 32 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 8 သိန်း
ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 18 သိန်း
ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 25 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 16 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 52 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 18 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 19 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 20 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 20 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 19 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 44 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 15 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 40 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 56 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 8 သိန်း
ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 19 သိန်း
ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 35 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 10 သိန်း
အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 23 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 8 သိန်း
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 19 သိန်း
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 33 သိန်း
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 30 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 25 သိန်း
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 22 သိန်း
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 58 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 18 သိန်း
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 36 သိန်း
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 15 သိန်း
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 34 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 10 သိန်း
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 25 သိန်း
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 45 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 26 သိန်း
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 15 သိန်း
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 37 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 7 သိန်း
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 13 သိန်း
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 29 သိန်း
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 21 သိန်း
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 20 သိန်း
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 35 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 7 သိန်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 15 သိန်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 36 သိန်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 34 သိန်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 100 သိန်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 50 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
သာကေတမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
သာကေတမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 15 သိန်း
သာကေတမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 20 သိန်း
သာကေတမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 51 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
သံလျင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 11 သိန်း
သံလျင်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 22 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဒေါပုံမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 2 သိန်း
ဒေါပုံမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 30 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
မှော်ဘီမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 25 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 55 သိန်း