အိမ်ခြံမြေ စျေးနှုန်း အတက်အကျ အညွှန်းကိန်းများ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ၃ နှစ် အတွင်း ပျမ်းမျှ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်းများ

မြန်မာနိုင်ငံ၏ November 2023 အတွက် ပျမ်းမျှ အိမ်ခြံမြေ အရောင်း စျေးနှုန်းများ

ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုက်ခန်း အရောင်းစျေးနှုန်း 740 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်းစျေးနှုန်း 1565 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကွန်ဒို အရောင်းစျေးနှုန်း 3568 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်းစျေးနှုန်း 5432 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်းစျေးနှုန်း 5322 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်းစျေးနှုန်း 2855 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်းစျေးနှုန်း 5508 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်းစျေးနှုန်း 22723 သိန်း

တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်အလိုက် November 2023 အတွက် ပျမ်းမျှ အိမ်ခြံမြေ အရောင်း စျေးနှုန်းများ

ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 740 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 1565 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3566 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 5491 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 5713 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 2855 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း 5508 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း 23709 သိန်း
   
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 4500 သိန်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 4475 သိန်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 2954 သိန်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း 19000 သိန်း
   
နေပြည်တော်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 6300 သိန်း
နေပြည်တော်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 4950 သိန်း

မြို့နယ်အလိုက် November 2023 အတွက် ပျမ်းမျှ အိမ်ခြံမြေ အရောင်း စျေးနှုန်းများ

ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 580 သိန်း
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3310 သိန်း
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 6034 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
လသာမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3350 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 750 သိန်း
ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 2000 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3900 သိန်း
ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 5500 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 698 သိန်း
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 2815 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
အလုံမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 720 သိန်း
အလုံမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 2940 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 686 သိန်း
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 1200 သိန်း
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3300 သိန်း
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 6260 သိန်း
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 7000 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 726 သိန်း
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3028 သိန်း
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 7500 သိန်း
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 3200 သိန်း
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 2200 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3394 သိန်း
ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 4767 သိန်း
ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 2600 သိန်း
ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း 1100 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 620 သိန်း
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 2550 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 685 သိန်း
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3080 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
တာမွေမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 639 သိန်း
တာမွေမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 1379 သိန်း
တာမွေမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3518 သိန်း
တာမွေမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 5250 သိန်း
တာမွေမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 5134 သိန်း
တာမွေမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 3400 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 650 သိန်း
ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3578 သိန်း
ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 5046 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3000 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 3770 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 1982 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း 3650 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 705 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 1229 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 5116 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 5114 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 3200 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း 18250 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 550 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 2392 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 3700 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 2761 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း 6125 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း 12000 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 380 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 2513 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 1729 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း 7000 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 717 သိန်း
ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3306 သိန်း
ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 6167 သိန်း
ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 9500 သိန်း
ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း 27500 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 528 သိန်း
အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 2660 သိန်း
အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 5247 သိန်း
အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 3869 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 660 သိန်း
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 1450 သိန်း
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3232 သိန်း
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 4786 သိန်း
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 6978 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 427 သိန်း
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 5723 သိန်း
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 4195 သိန်း
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 1500 သိန်း
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း 4858 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 634 သိန်း
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3208 သိန်း
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 5087 သိန်း
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 7793 သိန်း
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း 5500 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 2667 သိန်း
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 3000 သိန်း
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 5805 သိန်း
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း 7000 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 657 သိန်း
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 1450 သိန်း
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 4689 သိန်း
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 4492 သိန်း
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 4000 သိန်း
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း 6500 သိန်း
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း 20000 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 693 သိန်း
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 2576 သိန်း
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 4852 သိန်း
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 4571 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 645 သိန်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 1190 သိန်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3058 သိန်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 4902 သိန်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 3712 သိန်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း 15000 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
သာကေတမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 714 သိန်း
သာကေတမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 1350 သိန်း
သာကေတမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3113 သိန်း
သာကေတမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 3792 သိန်း
သာကေတမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 4755 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
သံလျင်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 230 သိန်း
သံလျင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3256 သိန်း
သံလျင်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 3275 သိန်း
သံလျင်မြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 5385 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဒလမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 5500 သိန်း
ဒလမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 2134 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဒေါပုံမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 607 သိန်း
ဒေါပုံမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 4350 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
မှော်ဘီမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 3000 သိန်း
မှော်ဘီမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 3800 သိန်း
မှော်ဘီမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း 5000 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
လှည်းကူးမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 2639 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 4188 သိန်း
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 2972 သိန်း
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 2800 သိန်း
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း 4300 သိန်း

မြန်မာနိုင်ငံ၏ November 2023 အတွက် ပျမ်းမျှ အိမ်ခြံမြေ အငှါး စျေးနှုန်းများ

ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုက်ခန်း အငှါးစျေးနှုန်း 4 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါးစျေးနှုန်း 8 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကွန်ဒို အငှါးစျေးနှုန်း 19 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါးစျေးနှုန်း 33 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါးစျေးနှုန်း 26 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါးစျေးနှုန်း 42 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ စက်မှုဇုန် အငှါးစျေးနှုန်း 59 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အငှါးစျေးနှုန်း 205 သိန်း

တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်အလိုက် November 2023 အတွက် ပျမ်းမျှ အိမ်ခြံမြေ အငှါး စျေးနှုန်းများ

ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 4 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 8 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 19 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 33 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 25 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 43 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 59 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အငှါး စျေးနှုန်း 205 သိန်း
   
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 6 သိန်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 5 သိန်း
   
နေပြည်တော်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 25 သိန်း
နေပြည်တော်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 40 သိန်း
နေပြည်တော်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 60 သိန်း

မြို့နယ်အလိုက် November 2023 အတွက် ပျမ်းမျှ အိမ်ခြံမြေ အငှါး စျေးနှုန်းများ

ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 7 သိန်း
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 15 သိန်း
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 25 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
လသာမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
လသာမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 7 သိန်း
လသာမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 14 သိန်း
လသာမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 12 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 8 သိန်း
ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 16 သိန်း
ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 35 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 5 သိန်း
ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 10 သိန်း
ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 35 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 6 သိန်း
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 13 သိန်း
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 100 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
အလုံမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 8 သိန်း
အလုံမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 21 သိန်း
အလုံမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 42 သိန်း
အလုံမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 13 သိန်း
အလုံမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 30 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 8 သိန်း
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 11 သိန်း
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 29 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 8 သိန်း
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 18 သိန်း
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 33 သိန်း
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 85 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 16 သိန်း
ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 39 သိန်း
ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 49 သိန်း
ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 19 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 8 သိန်း
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 13 သိန်း
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 25 သိန်း
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 37 သိန်း
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 25 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 19 သိန်း
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 30 သိန်း
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 32 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
တာမွေမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 17 သိန်း
တာမွေမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 30 သိန်း
တာမွေမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 20 သိန်း
တာမွေမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 50 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 8 သိန်း
ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 21 သိန်း
ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 34 သိန်း
ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 33 သိန်း
ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 28 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 20 သိန်း
ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 25 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 15 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 11 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 45 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 7 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 18 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 21 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 19 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 31 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 29 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 20 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 15 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 41 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 1 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 6 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 9 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 91 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 18 သိန်း
ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 38 သိန်း
ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 35 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 8 သိန်း
အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 23 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 5 သိန်း
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 19 သိန်း
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 30 သိန်း
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 17 သိန်း
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 43 သိန်း
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 24 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 13 သိန်း
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 20 သိန်း
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 14 သိန်း
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 35 သိန်း
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 60 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 2 သိန်း
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 19 သိန်း
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 31 သိန်း
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 40 သိန်း
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 20 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 10 သိန်း
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 30 သိန်း
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 61 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 2 သိန်း
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 27 သိန်း
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 14 သိန်း
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 35 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 2 သိန်း
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 6 သိန်း
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 14 သိန်း
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 27 သိန်း
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 31 သိန်း
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 12 သိန်း
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 60 သိန်း
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အငှါး စျေးနှုန်း 205 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 7 သိန်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 14 သိန်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 31 သိန်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 27 သိန်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 47 သိန်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 23 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
သာကေတမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 2 သိန်း
သာကေတမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
သာကေတမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 22 သိန်း
သာကေတမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 23 သိန်း
သာကေတမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 45 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
သံလျင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 12 သိန်း
သံလျင်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 15 သိန်း
သံလျင်မြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 20 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဒေါပုံမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
ဒေါပုံမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 5 သိန်း
ဒေါပုံမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 20 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
လှည်းကူးမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 1 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 6 သိန်း
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 15 သိန်း
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 62 သိန်း