အေဆာက္အအံု၏ေရွ႕၊ ေနာက္၊ ေဘး ဘယ္ညာ ေျမခ်န္ထားရွိမႈမ်ား - Property Knowledge in Myanmar from iMyanmarHouse.com
22870 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး

အေဆာက္အအံု၏ေရွ႕၊ ေနာက္၊ ေဘး ဘယ္ညာ ေျမခ်န္ထားရွိမႈမ်ား

ဗဟုသုတ | Posted by ေရႊစင္ဝင္း (iMyanmarHouse.com)

အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ေျမခ်န္ထားရွိမႈ ပံုစံမ်ားအား စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္မွ စတင္ကာ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ မွ သိရသည္။

ေပ ၄ဝ - ၆ဝ အထက္ ေျမကြက္မ်ား၌ အေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္မည္ဆိုပါက ေဘးတစ္ဖက္တစ္ခ်က္ သံုးေပစီခ်န္ကာတည္ေဆာက္ရမည္ ျဖစ္ၿပီးေပ ၄ဝ – ၆ဝ ေအာက္ ေျမကြက္ မ်ားတြင္ အေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္ပါက အခန္းတြဲ ႏွစ္ခန္းအထိသာ ခြင့္ျပဳေပးသြားမ ည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေပ ၃၉ – ၆ဝ ႏွင့္ ေပ ၂၆ – ၅ဝ ၾကား ရွိသည့္ ေျမကြက္မ်ားတြင္ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္မည္ဆိုပါက ေဘးတစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီ၌ တစ္ေပခြဲ ခန္႔ ခ်န္ကာ တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ အင္ဂ်င္နီ ယာ(အေဆာက္အအံု)ဌာန က ဌာနမွဴး မွ ေျပာသည္။

ေပ ၂၅ – ၅ဝ ေအာက္ ရွိတဲ့ ေျမကြက္ေတြဆို ေဘးတစ္ဖက္စီကို တစ္ေပစီခ်န္ၿပီး တည္ေဆာက္ရမွာ ျဖစ္သည္။ဒါကလည္း ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ က ၿမိဳ႕နယ္ ေျခာက္ခုကလြဲရင္ က်န္ ၿမိဳ႕နယ္ေတြအားလံုး ပါသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

အဆိုပါစနစ္အား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အီးစီအဖြဲ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ စက္ တင္ဘာလ ၁ ရက္မွ စတင္ က်င့္သံုးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသို႔ ေလးထပ္မွ ရွစ္ထပ္အထိ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ခြင့္တင္ျပရာတြင္ ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ ေရွ႕ႏွင့္ ေဘးႏွစ္ဖက္အား ေျမျပန္႔ထားရွိကာ ေနာက္ဘက္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားရွိ ပါက တစ္ေပစီခ်န္ရမည္ျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ၿမိဳ႕နယ္ျပင္ပ ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားတြင္- ေရွ႕ဘက္ ေျမညီထပ္အား ငါးေပ၊က်န္အထပ္မ်ားအား Cantilever ေလးေပ ျပန္ထုတ္ၿပီး တစ္ေပခ်န္ကာ ေဘးႏွစ္ဖက္ အမိုးစြန္းမွ အနည္းဆံုး တစ္ေပ ခ်န္ရမည္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ေနာက္ဘက္တြင္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား ရွိပါက တစ္ေပ စီ ခ်န္၍ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား မရွိပါက ေျမညီထပ္အား ေျခာက္ေပခ်န္ကာ က်န္ အထပ္မ်ား သံုးေပခ်န္ရမည္ ျဖစ္သည္။

အထပ္နိမ့္ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ခြင့္ တင္ျပရာတြင္ လိုက္နာရမည့္ ေျမက်န္မ်ားမွာ - အနည္း ဆံုး ေပ ၄ဝ – ၆ဝ က်ယ္ဝန္းသည့္ ေျမကြက္အတြက္ သံုးထပ္ႏွင့္ ေအာက္ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ခြင့္ တင္ျပရာတြင္-

- အေရွ႕ဘက္၌ ၁၂ ေပ၊

- လက္ဝဲဘက္ အမိုးစြန္း၌ သံုးေပ၊

- ေနာက္ဘက္၌ ေနာက္ေဖး လမ္းၾကားရွိပါက တစ္ေပ၊

- ေနာက္ေဖး လမ္းၾကား မရွိပါက ေျမညီထပ္အား ေျခာက္ေပႏွင့္

- က်န္အထပ္မ်ား သံုးေပ စီ ေျမခ်န္လွပ္ တည္ေဆာက္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး

- မိမိျခံႏွင့္ ကပ္လ်က္ အိမ္၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္

တင္ျပရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ အင္ဂ်င္နီယာ (အေဆာက္အအံု) ဌာန၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ရန္ကုန္နယ္နိမိတ္အတြင္း ဆိတ္ၿငိမ္ရပ္ကြက္မ်ား ျဖစ္ေသာ ျပည္လမ္း၊ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၊ ဦးဝိစာရလမ္းတို႔၌ မည္သည့္ အေဆာက္အအံုမဆို ေဆာက္လုပ္မည္ဆိုပါက- ပင္မအေဆာက္အအံု၏ ေရွ႕ဘက္တြင္ မိမိပိုင္ နယ္နိမိတ္ အတြင္းမွ ေပ ၂ဝ ခ်န္၍ တင္ျပရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ထိုေျမေပၚတြင္ မိမိျခံကို ေဖာက္၍ ဆုိင္ခန္းေဆာက္လုပ္လိုပါ က ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႕၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင့္ ပုိင္ရွင္မ်ားက ပူးတြဲတင္ျပႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ တင္ျပလာမႈအေပၚ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက စိစစ္ခြင့္ျပဳသြားမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။

 

Credit : Myanmar Builder Guide

ေနာက္ဆံုးရ အိမ္ၿခံေျမ ဗဟုသုတမ်ား

တိုက္ခန္းဝယ္ရင္ ဘယ္စာခ်ဳပ္အေရးၾကီးဆံုးလဲ
အမည္ေပါက္ဆီက ဝယ္မွာလား၊ တစ္ဆင့္ဂရန္ဆီက ဝယ္မွာလား
အိမ္ေဆာက္သင့္တဲ့ ေျမကြက္အေနအထားအေႀကာင္း သိေကာင္းစရာ
အိမ္ကေရဆင္းပိုက္ေတြကို ပိတ္ဆို႔ေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္းမ်ား
ဘာေၾကာင့္ အေနာက္နဲ႔ ေျမာက္ဘက္အရပ္ေတြကို ေခါင္းျပဳမအိပ္သင့္လဲ
လယ္ေျမ၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ၊ ၿမိဳ႕တြင္းေျမေတြမွာအေဆာက္အအံု ေဆာက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္
လက္ေရာက္ရလိုမႈတြင္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ျပႆနာနွင့္ ေရြးခ်ယ္မႈ
အိမ္မွာ လံုးဝမထားသင့္၊ မလုပ္သင့္တဲ့ ဘုန္းကံနိမ့္ေစေသာ အခ်က္ (၄) ခ်က္
အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ထားရွိအသုံးျပဳရာ၌ သိရွိရမည့္အခ်က္မ်ား
အရိပ္ကုထံုးႏွင့္ ျမန္မာ့အိမ္ရာ

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို
Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္

US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
မေလွ်ာ့အားမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္းသူ (MD, iMyanmarHouse.com)
iMyanmarHouse.com - Monthly Property Magazine