ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္း သေဘာတူညီခ်က္မူေဘာင္ လက္မွတ္ေရးထိုး - Property News in Myanmar | iMyanmarHouse.com
ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္း သေဘာတူညီခ်က္မူေဘာင္ လက္မွတ္ေရးထိုး - Property News in Myanmar from iMyanmarHouse.com
471 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး

ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္း သေဘာတူညီခ်က္မူေဘာင္ လက္မွတ္ေရးထိုး

ျပည္တြင္း အိမ္ၿခံေျမ သတင္း | Posted by စည္သူေအာင္ (iMyanmarHouse.com)

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္ကို ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံ CITIC ကုမၸဏီတို႔အၾကား ေနျပည္ေတာ္တြင္ ယေန႔ သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးလိုက္သည္။

သေဘာတူညီခ်က္မူေဘာင္အရ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျမန္မာေဒသခံ ကုမၸဏီ က လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ ပုံစံျဖင့္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းကို တည္ေဆာက္လည္ပတ္ရမည္ျဖစ္ကာ အစု ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈပုံစံမွာ တ႐ုတ္ဘက္က ရဝရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ျမန္မာဘက္က ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာဘက္က အစုရွယ္ယာ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီက ပထမဦးစြာ ပိုင္ဆိုင္မည္ ျဖစ္သည္။“ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကေန ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၲေလးကတဆင့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္း ေဒသအျပင္ ရန္ကုန္ကတဆင့္ East-West Econimic Corridor နဲ႔ Southern Econimic Corridor တစ္ေလၽွာက္ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ကေမၻာဒီးယားနိုင္ငံနဲ႔ ဗီယက္နမ္ နိုင္ငံတို႔ကို ျဖတ္ၿပီး အေရွ႕ဘက္ Pacific Ocean အထိ ခ်ိတ္ဆက္နိုင္တဲ့ Connectivity ႀကီးတစ္ခု ျဖစ္လာနိုင္ပါတယ္” ဟု ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီ ဥကၠ႒ျဖစ္ေသာ ဦးဆက္ေအာင္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

မူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္သည့္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းကို အဆင့္ ေလးဆင့္ ခြဲျခား၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ပထမအဆင့္တြင္ သေဘၤာေက်ာက္ခ်ရပ္နား စခန္း (ဆိပ္ခံတံတား) ၂ခု တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈကုန္က်စရိတ္ကို အေမရိ ကန္ေဒၚလာ ၁ဒႆမ ၃ ဘီလီယံထက္ မေက်ာ္လြန္ဘဲ အသုံးျပဳရန္ အၾကမ္းဖ်င္း သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ရာတြင္ ျပည္သူလူထု၏ အက်ိဳးစီးပြားျမႇင့္တင္မႈ၊ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး စသည့္ အေျခခံမူ ၃ခ်က္ကို လိုက္နာေစာင့္ထိန္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း CITIC ကုမၸဏီက ကတိျပဳထားသည္။

“စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လာတာနဲ႔အညီ ျမန္မာေဒသခံမ်ားကို တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ စီမံခန႔္ခြဲမႈအလုပ္နရာ ခန႔္အပ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စီမံကိန္း အကုန္လည္ပတ္ၿပီး ၁ဝႏွစ္အၾကာမွာ အေျခအေနေပၚမွာ မူတည္ၿပီး စီမံခန႔္ခြဲမႈ အလုပ္ေနရာ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ေဒသခံမ်ားကို ခန႔္အပ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု CITIC ကုမၸဏီ ဥကၠ႒ မစၥတာ က်န္ဇီမင္း က ေျပာသည္။

ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ စက္မႈဇုန္အားလုံး လည္ပတ္နိုင္ခ်ိန္တြင္ ေဒသခံျပည္သူလူထုအတြက္ အလုပ္ေနရာ စုစုေပါင္း ၁သိန္းအထိ ခန႔္အပ္ေပးနိုင္မည္ဟုလည္း ကုမၸဏီဘက္က ခန႔္မွန္းထားသည္။

ယခုသေဘာလက္မွတ္ေရးထိုးသည့္မူေဘာင္သည္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းအတြက္သာ အက်ဳံးဝင္ၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ အျဖစ္ စက္မႈဇုန္စီမံကိန္းႏွင့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားကိုလည္း မူေဘာင္သေဘာတူညီမႈရရွိရန္ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြး သြားၾကမည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းကဲ့သို႔ အက်ိဳးရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ စီမံကိန္းအေပၚ စိတ္မပူၾကရန္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးက မီဒီယာမ်ားကို ေျပာသည္။

“အဲ့ဒီေနရာက ဘာမွမသုံးတဲ့ ေနရာႀကီးပဲ။ ဘာမွမသုံးတဲ့ေနရာတစ္ခုမွာ စက္မႈဇုန္ေတြ ထူေထာင္မယ္။ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းေတြ တည္ေဆာက္မယ္။ အိမ္ရာေတြ တည္ေဆာက္မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ဘယ္နည္းနဲ႔မဆို အက်ိဳးရွိလာမွာပဲ” ဟု ၎က ဆိုသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားကို ေက်ာက္ျဖဴ အပါအဝင္ သီလဝါႏွင့္ ထားဝယ္တို႔၌ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လၽွက္ ရွိသည္။

 

Credit:  Mizzima Burmese

ေနာက္ဆံုးရ အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ား

ယံုၾကည္မႈႏွင့္ စံခ်ိန္မီတည္ေဆာက္ေရး
ရန္ကုန္ေလဆိပ္တြင္ ျပည္ပေလေၾကာင္းလိုင္း (၄)ခုခန္႕တိုးခ်ဲ႕ေျပးဆြဲလာနိုင္
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားစြာကို ထမ္းပိုးၿပီးအေမ့အိမ္ကို ေက်ာခိုင္းခဲ့ၾကသူေတြ
တန္ဖုိးၾကီးဇိမ္ခံလူေနအိမ္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္မႈတြင္ စကၤာပူကေဟာင္ေကာင္ကို ျဖတ္ေက်ာ္သြား...
ကမၻာေက်ာ္ ရုပ္သံဇာတ္လမ္းတြဲ Game of Thrones ရိုက္ကူးခဲ့ရာ အိုင္ယာလန္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ရဲတိုက္ၾကီးကို တိုက္ခန္းတစ္ခန္း ေစ်းႏႈန္းပင္မရွိေသာ ေခၚေစ်းျဖင့္ ေစ်းကြက္တင္လာ...
ကေမၻာဇဘဏ္ (၇) ႏွစ္ဆက္တုိက္ ဝင္ေငြခြန္အမ်ားဆံုးထမ္းေဆာင္
အေမရိကန္တြင္ ၾကိဳးေပးကြပ္မ်က္ခံခဲ့ရသည့္ စုန္းတစ္ဦး၏ ေနအိမ္ အေရာင္းေစ်းကြက္ဝင္လာ
ရန္ကုန္မိုးပ်ံအျမန္လမ္း ဆန္ခါတင္အရည္အေသြးမီေသာ ေလွ်ာက္လႊာ (၁၂) ေစာင္ရွိ
နိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ က်ပ္ေငြ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံး ထုတ္ေခ်းနိုင္
စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို
Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္

US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
iMyanmarHouse.com - Monthly Property Magazine