iMyanmarHouse.com Call Center

iMyanmarHouse.com (အိမ္ျခံေျမ ေရာင္း၀ယ္ငွား ဝဘ္ဆိုက္) Call Center သို႔ ဖုန္းေခၚဆိုျပီး ေအာက္ပါ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူနိုင္ပါျပီ

လူၾကီးမင္းတို႔ အလိုရွိေသာ အိမ္ျခံေျမမ်ားကို ဖုန္းေခၚဆိုျပီး အလြယ္တကူ စံုစမ္းရွာေဖြနိုင္ျခင္

လူၾကီးမင္းတို႔၏ အိမ္ျခံေျမမ်ားကို ေရာင္းခ်/အငွားခ်ရန္ ဖုန္းေခၚဆိုကာ ျပဳလုပ္နိုင္ျခင္း

iMyanmarHouse.com မွ က်င္းပေသာပြဲမ်ားကိုတိုက္ရိုက္စံုစမ္းကာ သိလိုသည္မ်ားေမးျမန္းႏိုင္ျခင္း

iMyanmarHouse.com မ ွက်င္းပေသာပြဲမ်ား တက္ေရာက္ရန္ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ျခင္း

ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အိမ္ရာေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားႏိုင္ျခင္း

ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္အိမ္ေဆာက္လုပ္ရန္ေလ်ွာက္ထားႏိုင္ျခင္း

အိမ္ၿခံေျမ ဥပေဒ ႏွင့္ ပက္သက္ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ကိုဖုန္းဆက္ရယူႏိုင္ျခင္း

iMyanmarHouse.com ကိုအသံုးျပဳေနသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း အသံုးျပဳရာတြင္လိုအပ္သည္မ်ား အခက္အခဲရွိသည္မ်ားကို ဖုန္းဆက္ကာ ၀န္ေဆာင္မႈအလြယ္တကူေတာင္းႏိုင္ျခင္း

iMyanmarHouse.com Call Center

Hotline: 09770705000

(ပိတ္ရက္မရွိ 9:00AM – 5:30PM)

iMyanmarHouse.com Call Center