အစီအစဥ္ :


Apartments for Rent in Mayangone

ဂႏၶမာလမ္းတြင္(20x50)အက်ယ္ရွိအခန္းအၿမန္ငွားမည္။

ဂႏၶမာလမ္းတြင္(20x50)အက်ယ္ရွိအခန္းအၿမန္ငွားမည္။

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Apartment

 • 1
 • 0

8 Lakh (Kyats)

ေရႊကမၻာအိမ္ရာတြင္(1280Sqft)အက်ယ္ရွိတုိက္ခန္းအျမန္ငွားမည္။

ေရႊကမၻာအိမ္ရာတြင္(1280Sqft)အက်ယ္ရွိတုိက္ခန္းအျမန္ငွားမည္။

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Apartment

 • 2
 • 3

11 Lakh (Kyats)

ေစ်းတန္အငွါး

ေစ်းတန္အငွါး

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Apartment

 • 1
 • 0

1.10 Lakh (Kyats)

ကမာၻေအးလမ္းတြင္(15x55) အက ်ယ္ရွိေသာ တိုက္ခန္းအျမန္ငွားမည္။

ကမာၻေအးလမ္းတြင္(15x55) အက ်ယ္ရွိေသာ တိုက္ခန္းအျမန္ငွားမည္။

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Apartment

 • 1
 • 2

4 Lakh (Kyats)

သူရသတီလမ္းတြင္ အက်ယ္(16x55) ရွိ တိုက္ခန္းအျမန္ငွားမည္။

သူရသတီလမ္းတြင္ အက်ယ္(16x55) ရွိ တိုက္ခန္းအျမန္ငွားမည္။

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Apartment

 • 1
 • 0

5 Lakh (Kyats)

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းမေပၚ

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းမေပၚ

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Apartment

 • 1
 • 0

12 Lakh (Kyats)

Mini condo ဌားရန္

Mini condo ဌားရန္

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Apartment

 • 3
 • 2

$ 900 (US Dollar)

14.5×45 Hall Rc

14.5×45 Hall Rc

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Apartment

 • 1
 • 0

2 Lakh (Kyats)

ေရႊကမာၻအိမ္ယာတြင္ တုိက္ခနး္ငွါးရန္ရွိသည္။

ေရႊကမာၻအိမ္ယာတြင္ တုိက္ခနး္ငွါးရန္ရွိသည္။

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Apartment

 • 2
 • 3

11 Lakh (Kyats)

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ ...

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ ...

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Apartment

 • 1
 • 0

10 Lakh (Kyats)