အိမ်ခြံမြေသတင်းနှင့် ဗဟုသုတများကို ကဏ္ဍအလိုက် ရွေးချယ်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

ကားျပပြဲထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ေနရာေဒသဗီဇာApplicationအလွအပႏွင့္ က်န္းမာေရးအာဟာရႏွင့္ က်န္းမာေရးက်န္းမာေရးဗဟုသုတအလွဆင္ျခင္းမီးဖိုေခ်ာင္Covid-19Call Centerအိမ္ျခံေျမဝန္ေဆာင္မႈဓာတ္အားလွ်ပ္စစ္စံအိမ္စက္မႈျမိဳ႕ေတာ္NYDCအဆင့္ျမွင့္တင္စာခ်ဳပ္စာတမ္းေလွ်ာက္ထားျခင္းအမည္ေပါက္လက္မွတ္ေျမရွင္ဘုိးဘြားပုိင္ေျမစုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံုအိမ္သံုးပစၥည္းမ်ားတန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာကားဖိုရမ္ျပတိုက္ဖြင့္လွစ္စက္မႈလုပ္ငန္းေျမလြတ္ ေျမရုိင္းကားပါကင္အြန္လိုင္းေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းေဒၚလာMoney Exchangeႏိုင္ငံျခားသားအေဆာင္ဆိပ္ကမ္းက်မ္းက်ိန္လႊာစက္မႈၿမိဳ႕ေတာ္စီမံကိန္းစာရြက္စာတမ္းဝယ္ယူအတိုးႏႈန္းဂိုေဒါင္ဝင္ေငြခြန္ေလလံတင္ေငြေပးေခ်မႈလက္မွတ္ေရးထိုးသိမွတ္ဖြယ္ရာဗဟုသုတေဆာက္လုပ္ရဲတိုက္တင္ဒါေဆာက္လုပ္ျပီးေဆာက္လုပ္ဆဲႏွစ္ခ်ဳပ္စေပၚေျမကြက္ျမိဳ႕ကြက္သစ္ၿမဳိ႕ျပဖြံ႔ၿဖဳိးမႈေလဆိပ္စက္မႈလုပ္ငန္းတည္းခိုေဆာင္ႏိုင္ငံစက္ရုံကြၽန္းဥယ်ာဥ္ၿခံေျမပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခံေစ်းဇုန္ေျမလြတ္ေျမရိုင္းၿမိဳ႕ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူမ်ားဘဝေအာင္ျမင္ေရးမွတ္ပံုတင္ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာေျမလြတ္ေျမရိုင္းေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းရွယ္ယာအိမ္ၿခံေျမဟာသေသတမ္းစာအေမြျပသနာၿမိဳ႕ရြာအိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေရႊေငြေၾကးအက်အတက္ေစ်းက်ေစ်းတက္အခန္းဝက္ဘ္ဆိုဒ္အေရာင္းျပပြဲလုပ္ငန္းရွင္ေက်းရြာေရွးေဟာင္းခရီးသြားလုပ္ငန္းအမူအက်င့္ပေရာဂ်က္တည္ေဆာက္အပန္းေျဖဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္ေအာင္ျမင္မႈေျမရွင္အိမ္ရွင္အေပ်ာက္စနစ္စီမံခန္႔ခဲြေရးပန္းၿခံအားကစားကြင္းေလလံစနစ္အရစ္က်က်ဴးေက်ာ္ကိုယ္စားလွယ္ေျပစာBCCတံဆိပ္ေခါင္းGPSPမွတ္ပံုတင္ရံုးေျမတုိင္းအိမ္ေျပာင္းေရႊ႕မႈလုပ္ငန္းပရိေဘာဂလိုင္စင္တာဝါတန္ဖုိးသင့္အိမ္ရာျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအေပါင္အငွါးအေရာင္းအင္ဂ်င္နီယာအိမ္ရံုးခန္းဆိုင္ခန္းShopping Centreေစ်းကြက္စေတာ့ရွယ္ယာကုမၸဏီယာေျမစေတာ့အိတ္ခ်ိန္းစီးပြားေရးစရံအိမ္ရာၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းအိမ္ၿခံေျမအေရာင္းအဝယ္အိမ္အလွဆင္ျခင္းႀကိဳပြိဳင့္လမ္းတံတားအက်ဳိးေဆာင္စက္မႈဇုန္ေျမအႏၲရာယ္အေဆာက္အအံုဘဏ္ေဟာေျပာပြဲရာျဖတ္အထပ္ျမင့္ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈBOTတ႐ုတ္အငွါးခ်အိမ္ရာလယ္ေျမလံုးခ်င္းအိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္စလစ္ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္ေဒၚလာအခြန္ေခ်းေငြစီမံကိန္းစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒေစ်းႏႈန္းဟိုတယ္တိုက္ခန္းဂရန္ပါမစ္အိမ္ၿခံေျမေစ်းစကၤာပူကြန္ဒိုမီနီယံစည္ပင္ေဆာက္လုပ္ေရးၿမိဳ ႔သစ္စီမံကိန္းတန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ