အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

၁၂​ေပခြဲ ×​ေပ၅၀(ခ်က္​ခ်င္​းတက္​ႏိုင္​)

၁၂​ေပခြဲ ×​ေပ၅၀(ခ်က္​ခ်င္​းတက္​ႏိုင္​)

လိႈင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

1.80 သိန္း (က်ပ္)

၁၂​ေပခြဲ×​ေပ၅၀(ခ်က္​ခ်င္​းတက္​ႏိုင္​)

၁၂​ေပခြဲ×​ေပ၅၀(ခ်က္​ခ်င္​းတက္​ႏိုင္​)

လိႈင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

1.60 သိန္း (က်ပ္)

NDGN 147 ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ၃၂ရပ္ကြက္တြင္ အခန္း ၁ခန္းပါ တုိက္ခန္းငွားရန္၇ွိပါသည္။

NDGN 147 ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ၃၂ရပ္ကြက္တြင္ အခန္း ၁ခန္းပါ တုိက္ခန္းငွားရန္၇ွိပါသည္။

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

2 သိန္း (က်ပ္)

၁၂​ေပခြဲ ×​ေပ၅၀

၁၂​ေပခြဲ ×​ေပ၅၀

လိႈင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

2.20 သိန္း (က်ပ္)

ႏွစ္ထပ္အိမ္ လံုးခ်င္း သန္လွ်င္ / ေက်ာက္တန္း သီလဝါ SEZ အနီး

ႏွစ္ထပ္အိမ္ လံုးခ်င္း သန္လွ်င္ / ေက်ာက္တန္း သီလဝါ SEZ အနီး

သံလ်င္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 3

2 သိန္း (က်ပ္)

၁၂​ေပခြဲ ×​ေပ၅၀(ပါရမီစိန္​​ေဂဟာအနီး)

၁၂​ေပခြဲ ×​ေပ၅၀(ပါရမီစိန္​​ေဂဟာအနီး)

လိႈင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

1.70 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္ ( 50 'x 50') (6)ထပ္တိုက္လံုးခ်င္း

ေပအက်ယ္ ( 50 'x 50') (6)ထပ္တိုက္လံုးခ်င္း

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 0

$ 150 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

(12.5'×50')2F.ျပင္ဆင္ျပီး.ငွားရန္ရွိပါသည္

(12.5'×50')2F.ျပင္ဆင္ျပီး.ငွားရန္ရွိပါသည္

အင္းစိန္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

1.80 သိန္း (က်ပ္)