အစီအစဥ္ :


Apartments for Rent in Yangon Region

တုိက္ခနး္ ငွားရန္ရွိပါသည္ သိပၸံလမ္း

တုိက္ခနး္ ငွားရန္ရွိပါသည္ သိပၸံလမ္း

အလံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Apartment

 • 1
 • 3

4.50 Lakh (Kyats)

တုိက္ခနး္ ငွားရန္ရွိပါသည္ ေက်ာငး္ႀကီးလမ္း

တုိက္ခနး္ ငွားရန္ရွိပါသည္ ေက်ာငး္ႀကီးလမ္း

ၾကည့္ျမင္တိုင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Apartment

 • 1
 • 1

4.50 Lakh (Kyats)

တုိက္ခနး္ ငွားရန္ရွိပါသည္ ဗားဂရာလမ္းမေပၚ

တုိက္ခနး္ ငွားရန္ရွိပါသည္ ဗားဂရာလမ္းမေပၚ

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Apartment

 • 1
 • 2

6 Lakh (Kyats)

တိုက္ခနး္ ငွားရန္ရွိပါသည္ ကၽြန္းေတာလမ္း

တိုက္ခနး္ ငွားရန္ရွိပါသည္ ကၽြန္းေတာလမ္း

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Apartment

 • 1
 • 0

7.50 Lakh (Kyats)

တုိက္ခနး္ ငွားရန္ရွိပါသည္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း

တုိက္ခနး္ ငွားရန္ရွိပါသည္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း

ေက်ာက္တံတား|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Apartment

 • 1
 • 1

5 Lakh (Kyats)

တိုက္ခနး္ ငွားရန္ရွိပါသည္ အေနာ္ရထာလမ္း

တိုက္ခနး္ ငွားရန္ရွိပါသည္ အေနာ္ရထာလမ္း

ဗိုလ္တေထာင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Apartment

 • 1
 • 2

5 Lakh (Kyats)

ရန္ကင္း။ တိုက္ခန္းအငွား

ရန္ကင္း။ တိုက္ခန္းအငွား

ရန္ကင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Apartment

 • 2
 • 3

9 Lakh (Kyats)

တိုက္ခနး္ ငွားရန္ရွိပါသည္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း

တိုက္ခနး္ ငွားရန္ရွိပါသည္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း

ေက်ာက္တံတား|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Apartment

 • 1
 • 0

5 Lakh (Kyats)

ရန္ကင္း၊ တုိက္ခန္းအငွား

ရန္ကင္း၊ တုိက္ခန္းအငွား

ရန္ကင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Apartment

 • 2
 • 3

8.50 Lakh (Kyats)

ေျမညီတိုက္ခနး္ ငွားရန္ရွိပါသည္ ဂႏၶမာလမ္း

ေျမညီတိုက္ခနး္ ငွားရန္ရွိပါသည္ ဂႏၶမာလမ္း

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Apartment

 • 1
 • 3

5.50 Lakh (Kyats)

Apartment for Rent in Yangon

A lot of people are looking for property for rent within Yangon city either to move in or to start up a business. Of all the available property types for rent, apartments for rent in Yangon are more interested. Ranging from a normal service apartment to fully decorated and facilitated apartments suitable for opening a business, you can look up various kinds of apartments for rent within Yangon such as apartments for rent in Kamaryut, apartments for rent in Latha and apartments for rent in Kyeemyindaing. If all the apartments for rent aren’t suitable with your needs, you can still look up for other property types such as condos for rent in Yangon or houses for rent in Yangon. You can look for the property type you want with township level, number of bedrooms and bathrooms and with various sets of price range. Just look for the contact information of the seller when you found the property type you desired and contact to close the deal. There is no commission or service charge you will have to pay for searching properties on iMyanmarHouse.com.