အစီအစဥ္ :


Properties for Rent in Yangon Region

ေျမာက္ဒဂုံ၊ ေျမကြက္အငွား

ေျမာက္ဒဂုံ၊ ေျမကြက္အငွား

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Land

 • 0
 • 0

15 Lakh (Kyats)

ပုဇြန္ေတာင္၊...

ပုဇြန္ေတာင္၊...

ပုဇြန္ေတာင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Apartment

 • 1
 • 0

13 Lakh (Kyats)

ေျမာက္ဒဂုံ၊ ေျမကြက္အငွား

ေျမာက္ဒဂုံ၊ ေျမကြက္အငွား

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Land

 • 0
 • 0

10 Lakh (Kyats)

ေျမညီတုိက္ခနး္ ငွားရန္ရွိပါသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းမေပၚ

ေျမညီတုိက္ခနး္ ငွားရန္ရွိပါသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းမေပၚ

ဗိုလ္တေထာင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Apartment

 • 1
 • 0

13 Lakh (Kyats)

ေျမညီတုိက္ခနး္ ငွားရန္ရွိပါသည္ ဗႏၶဳလလမး္မေပၚ

ေျမညီတုိက္ခနး္ ငွားရန္ရွိပါသည္ ဗႏၶဳလလမး္မေပၚ

ဗိုလ္တေထာင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Apartment

 • 1
 • 0

14 Lakh (Kyats)

(RC 5-00679) , Boyar Nyunt Street , Dagon Township

(RC 5-00679) , Boyar Nyunt Street , Dagon Township

ဒဂံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Condo

 • 3
 • 4

30 Lakh (Kyats)

ေျမာက္ဒဂုံ၊ ေျမကြက္အငွား

ေျမာက္ဒဂုံ၊ ေျမကြက္အငွား

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Land

 • 1
 • 1

12 Lakh (Kyats)

ေျမညီတိုက္ခနး္ ငွားရန္ရွိပါသည္ ေရေက်ာ္လမ္း

ေျမညီတိုက္ခနး္ ငွားရန္ရွိပါသည္ ေရေက်ာ္လမ္း

ပုဇြန္ေတာင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Apartment

 • 1
 • 0

12 Lakh (Kyats)

န၀ေဒးအိမ္ယာတြင္ လုံးခ်င္းအိမ္ငွားမည္။

န၀ေဒးအိမ္ယာတြင္ လုံးခ်င္းအိမ္ငွားမည္။

လိႈင္သာယာ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

House

 • 3
 • 4

8.50 Lakh (Kyats)

Properties for Rent in Yangon

Since Yangon is the economic capital of Myanmar, people from other region move into the city either to get employed or to start a business. Whether to stay or looking for space to open a business in Yangon,find the property type you are looking forward to rent on iMyanmarHouse.com No.1 Property website in Myanmar. Starting from apartments for rent in Yangon, condos for rent in Yangon to houses for rent in Yangon,you can look up for various property types for rent at different townships with different price sets. You can search for detail about each property piece by bedroom and bathroom count, width, property type as according your criterias of need. Also it is 100 % free to use iMyanmarHouse.com so why don’t you start your search today.