Filter by Property type:  Apartment | Condo | House | Land | Shop, Office | Industrial Zone

Sort By :


Properties for Rent in Thanlyin

Rental for Starcity Comdo (Thanlyin)

Rental for Starcity Comdo (Thanlyin)

သံလ်င္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Condo

 • 2
 • 2

$ 800 (US Dollar)

Star City Zone B တြင္ 3F အခန္းငွားရန္ ရွိသည္

Star City Zone B တြင္ 3F အခန္းငွားရန္ ရွိသည္

သံလ်င္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Condo

 • 0
 • 3

$ 1,500 (US Dollar)

Star City Condo တြင္ (1268) အက်ယ္ရွိေသာကြန္ဒိုအျမန္ငွားမည္။

Star City Condo တြင္ (1268) အက်ယ္ရွိေသာကြန္ဒိုအျမန္ငွားမည္။

သံလ်င္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Condo

 • 2
 • 3

$ 1,300 (US Dollar)

Star City Condo တြင္ (900) အက်ယ္ရွိေသာကြန္ဒိုအျမန္ငွားမည္။

Star City Condo တြင္ (900) အက်ယ္ရွိေသာကြန္ဒိုအျမန္ငွားမည္။

သံလ်င္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Condo

 • 2
 • 2

$ 800 (US Dollar)

ေအာင္ခ ်မ္းသာအိမ္ရာတြင္ (80x70)ေပ က ်ယ္ေသာ လံုးခ...

ေအာင္ခ ်မ္းသာအိမ္ရာတြင္ (80x70)ေပ က ်ယ္ေသာ လံုးခ...

သံလ်င္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

House

 • 2
 • 3

16 Lakh (Kyats)

Star City Condo တြင္ (937) အက်ယ္ရွိေသာကြန္ဒိုအျမန္ငွားမည္။

Star City Condo တြင္ (937) အက်ယ္ရွိေသာကြန္ဒိုအျမန္ငွားမည္။

သံလ်င္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Condo

 • 2
 • 2

$ 1,000 (US Dollar)

Star City Condo တြင္ (၁၈၀၀) အက်ယ္ရွိေသာကြန္ဒိုအျမန္ငွားမည္။

Star City Condo တြင္ (၁၈၀၀) အက်ယ္ရွိေသာကြန္ဒိုအျမန္ငွားမည္။

သံလ်င္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Condo

 • 2
 • 2

$ 1,000 (US Dollar)

Star City Condo တြင္ (938) အက်ယ္ရွိေသာကြန္ဒိုအျမန္ငွားမည္။

Star City Condo တြင္ (938) အက်ယ္ရွိေသာကြန္ဒိုအျမန္ငွားမည္။

သံလ်င္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Condo

 • 2
 • 2

$ 1,000 (US Dollar)

Star City Condo တြင္ (1300) အက်ယ္ရွိေသာကြန္ဒိုအျမန္ငွားမည္။

Star City Condo တြင္ (1300) အက်ယ္ရွိေသာကြန္ဒိုအျမန္ငွားမည္။

သံလ်င္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Condo

 • 2
 • 3

$ 1,500 (US Dollar)

Star City Zone B တြင္ 10F အခန္းငွားရန္ ရွိသည္

Star City Zone B တြင္ 10F အခန္းငွားရန္ ရွိသည္

သံလ်င္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Condo

 • 2
 • 2

$ 1,200 (US Dollar)

သန္လ်င္ၿမဳိ႕နယ္

သန္လ်င္ၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ တစ္ဖက္ကမ္း ႏွင့္ ပဲခူးျမစ္၏ လက္ဝဲဘက္ကမ္းတင္တည္ရွိၿပီး ရန္ကုန္ျမစ္ ၊ ပဲခူးျမစ္ႏွင့္ ပုဇြန္ေတာင္ေခ်ာင္းတု႔ိဆုံ ျမစ္ဝႏွင့္ သုံးမုိင္အကြာတြင္တည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ယခင္က ရန္ကုန္ႏွင့္ သြားလာရန္ သေဘၤာ ၊ ေလွ တုိ႔ျဖင့္သြားလာရေပမယ့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္က တရုတ္-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးအျဖစ္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ သန္လ်င္တံတားႀကီးဖြင့္လွစ္လုိက္သည့္အတြက္ သြားလာရ လြယ္ကူေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္လာသည္ ။ သန္လ်င္ၿမဳိ႕နယ္၏ အက်ယ္အဝန္းသည္ ၃၅၀.၄၉ ကီလုိမီတာရွိၿပီး အထက္တန္းေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေရးပါေသာ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းမ်ားလည္းတည္ရွိသာ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ တကၠသုိလ္မ်ားျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္အေရွ႕ပုိင္းတကၠသုိလ္ ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေရေၾကာင္းပညာတကၠသုိလ္ ၊ နည္းပညာတကၠသုိလ္(သန္လ်င္) ႏွင့္ သမဝါယမတကၠသုိလ္(သန္လ်င္) တုိ႔ သန္လ်င္ၿမဳိ႕နယ္တြင္တည္ရွိသည္ ။ သီလဝါဆိပ္ကမ္း ၊ သန္လ်င္ေရနံခ်က္ စက္ရုံ ၊ သန္လ်င္ၿမဳိ႕မေစ်း အစရွိသည့္ အေရးပါေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားတည္ရွိသည္ ။ အထင္ကရ ဘုရားေစတီမ်ားျဖစ္သည့္ သန္လ်င္ေရလယ္ဘုရားႏွင့္ ဆံေတာ္ရွင္က်ဳိက္ေခါက္ေစတီ အစရွိသည့္ တန္ခုိးႀကီးဘုရားမ်ားသည္ သန္လ်င္ၿမဳိ႕နယ္တြင္တည္ရွိသည္ ။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ဘုရားပြဲမ်ားက်င္းပၿပီး အလြန္စည္းကားသုိက္ၿမဳိက္ေသာ ေနရာလည္းျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ သန္လ်င္ၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ တစ္ဖက္ကမ္းေတြတည္ရွိေပမယ့္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္လာေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သလုိ ေျမကြက္အလြတ္မ်ား ေပါမ်ားစြာက်န္ရွိေနေသးသည့္ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ေပသည္ ။