လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းရန္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္

ေရႊ၀တ္မံႈအိမ္ယာတြင္ ခမ္းနားလွပေသာ လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္။

 ေျမာက္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 7,000 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
* အမွတ္ (၁၃၇)၊ ေရႊ၀တ္မႈံအိမ္ယာ၊ ဋရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ * လံုးခ်င္း အိမ္ * ဂရန္အမည္ေပါက္ * မာစတာအိပ္ခန္း ၄ ခန္း၊ စာၾကည့္ခန္း၊ ဧည့္ခန္းက်ယ္၊ မီးဖိုခန္း နွင့္ ထမင္းစားခန္း၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရႊ၀တ္မံႈအိမ္ယာတြင္ ခမ္းနားလွပေသာ လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္။

 ေျမာက္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 7,000 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
* အမွတ္ (၁၃၇)၊ ေရႊ၀တ္မႈံအိမ္ယာ၊ ဋရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ * လံုးခ်င္း အိမ္ * ဂရန္အမည္ေပါက္ * မာစတာအိပ္ခန္း ၄ ခန္း၊ စာၾကည့္ခန္း၊ ဧည့္ခန္းက်ယ္၊ မီးဖိုခန္း နွင့္ ထမင္းစားခန္း၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္၊ျမရတနာလမ္းသြယ္(၅) လမ္းဆံုးတြင္ လံုးခ်င္းအိမ္ရာင္းရန္႐ွိသည္။

 ေျမာက္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 780 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
တည္ေနရာ = ေခမာသီလမ္းမွ ျမရတနာလမ္း၊ျမရတနာလမ္းသြယ္(၅)ညာခ်ိဳး၊လမ္းဆံုးျခံ၊ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္။ အက်ယ္အ၀န္း = (20×60)ေပ ေျမအမ်ိိဳးအစား = ႏွစ္(၆၀)ဂရန္အမည္ေပါက္ အိမ္အမ်ိဳးအစား =...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ဧရာ(၂)လမ္းရွိ (ေပ 20 x ေပ 60)ရွိေသာ တစ္ထပ္ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္ေရာင္းမည္

 ေျမာက္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 590 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ဧရာ(၂)လမ္းရွိ (ေပ 20 x ေပ 60)ရွိေသာ ပ်ဥ္ခင္း၊ ပ်ဥ္ကာ၊ သြပ္မိုး ျခံအတြင္း ကြန္ကရစ္ခင္း၊ ေရ၊ မီး ပါၿပီး တစ္ထပ္ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္ေရာင္းမည္။ အသင့္ေန။ တန္ဖိုးေငြ။ ။...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမာက္ဥကၠလာၿမိဳ႕နယ္,ေဝဘာဂီလမ္းမႀကီးအနီး,လမ္းသြယ္လမ္းက်ယ္ေရာင္းမည္

 ေျမာက္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,600 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
လုံးခ်င္းအိမ္အျမန္ေရာင္းမည္ 🏡🏡🏡 သိန္း_1600_ညိႇႏႈိင္း💰💰💰 ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ဌ_ရပ္ကြက္ ဌ_ေစ်းအနီး ေဝဘာဂီလမ္းမႀကီးအနီး လမ္းသြယ္ , လမ္းက်ယ္ အက်ယ္_20' × 60' ေပ အိမ္အက်ယ္_18' × 53' ေပ 1...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေစ်းတန္အိမ္လံုးျခင္းအေရာင္း

 ေျမာက္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 900 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ေစ်းတန္ေနရာေကာင္းလံုးျခင္းအေရာင္း****** ~~ ဥကၠာလမ္းသြယ္(ေဆးတကၠသိုလ္၂ေရွ႕) ေခမာသီလမ္းမႀကီးကပ္ရက္/(မ/ဥကၠလာ) ~~ ေပ၂၀ ေပ၆၀ ႏွစ္ထပ္တိုက္ (ဂရမ္ပါ) ေရမီးစံု ျကိုးဖုန္း၂လံုးပါ အဲကြန္း၂လံုးပါ ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အိမ္ႏွင့္ျခံေရာင္းမည္ (ဆိုင္ခန္းအပါအဝင္)

 ေျမာက္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 5,000 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
40'  60'  ေထာင့္ကြက္ ဆိုင္ခန္း ၈ခန္း ေရႊေးပါက္ကံၿမို႔သစ္ ပုလဲလမ္းမျကီး  ရာဇဓရ္ လမ္းေထာင့္ ဆိုင္ခန္းငွားခ ၆သိန္း ရပါသည္ ပိုင္ရွင္အမည္ေပါက္ တထပ္အိမ္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္းျပင္ဆင္ၿပီးသားေရာင္းမည္။

 ေျမာက္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 7,000 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
#လံုးခ်င္းအျမန္ေရာင္းမည္။ #ဝယ္လိုသူအျမန္ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္ #ေစ်းညႇိႏိႈင္းေရာင္းေပးမည္။ ✔ အက်ယ္အဝန္း -- ၆၀ × ၈၀ ( 2RC ) ✔ Room Type -- 3MBR , 2 BR , ဘု႐ားခန္း ၊ ထမင္းစားခန္း ၊ ✔ ျပင္ဆင္ထားမႈ --...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အိမ္ ႏွင့္ ျခံ

 ေျမာက္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 900 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ေျမာက္ဥကၠလာပ အမွတ္ (၄၄) ျမိဳ ့ပတ္ လမ္း ေဝဘာဂီ (၄) ရပ္ကြက္ အက်ယ္ ၃၀ X ၅၀ ဂရံေျမ အမ်ိဳးအစား ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္ ႏွင့္ အုတ္ တိုက္အေသး ေရ ႏွစ္ မ်ိဳး ( ဂ်ိဳး ျဖဴ ႏွင့္ အဝီဇိ ) အိမ္ ေရွ ့လမ္း...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

သုဓမၼလမ္းမ၂ထပ္တိုက္ ဘဏ္ ရံုးခန္း စတိုးဆိုင္ ဖြင့္ရန္ အထူးေကာင္းမြန္ေသာေနရာ

 ေျမာက္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 9,800 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ေျခာက္ေကြ့မွတ္တိုင္အနီး အေရွ့လွည့္ ၂ထပ္တိုက္ ဘဏ္ ရံုးခန္း စတိးုဆိုင္ဖြင့္ရန္အထူးေကာင္းေသာ ေနရာ
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ အိမ္ေရာင္းမည္။ ဂရန္အမည္ေပါက္

 ေျမာက္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,650 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
သုဓမၼာလမ္းမႀကီး ဒဲ့ဆင္း ေျမာက္ဥကၠလာအဝိုင္းမွ ၂ မွတ္တိုင္ သႏၲာလမ္းမေပၚ သႏၲာ၄ လမ္းထိပ္ လမ္းမေပၚ ေပ၆၀ သႏၱာလမ္းသြယ္ေပၚေပ၂၀ရွိ ေဒါင့္အိမ္ ဆိုင္ခန္းငွားရန္ေနရာေကာင္း ၉ ေပ ဆိုင္ခန္း ၆...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းတြင္တည္ရွိေသာ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္သည္ ၂၈.၃ ကီလုိမီတာ က်ယ္ဝန္းေသာ ၿမဳိ႕နယ္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ မဂၤလာဒုံၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္လွည္းကူးၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ေျမာက္ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္မရမ္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ကမာရြတ္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ မရမ္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ ဝန္းရံတည္ရွိသည္ ။ ေျမာက္ဥကၠလာသည္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ကတည္ေဆာက္ခဲ့ေသာၿမဳိ႕သစ္စီမံကိန္းမ်ားထဲက တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္ ။ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္တြင္ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၁၉ ခုရွိၿပီး မူလတန္းေက်ာင္း ၃၀ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၇ ေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၅ ေက်ာင္းတုိ႔ တည္ရွိသည္ ။ ထူးခြ်န္ေသာ ဆရာဝန္ေလာင္းမ်ားကုိ ႏွစ္စဥ္ေမြးထုတ္ေပးလ်က္ရွိေသာ ရန္ကုန္ေဆးတကၠသုိလ္(၂) တည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သလုိ ေဆး(၂) ၏ တြဲဖက္သင္ၾကားေရး ေျမာက္ဥကၠလာပေဆးရုံသည္ ၿမဳိ႕နယ္၏ အာထားရေသာ က်န္မာေရးေစာက္ေရွာက္မႈ တစ္ခုျဖစ္သည္ ။ သုဓမၼာလမ္းမေပၚရွိ မယ္လမုေစတီေတာ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္းထင္ရွားေသာ ေစတီပုထုိးမ်ားထဲက တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ယခင္က တုိးခ်ဲ႕ၿမဳိ႕သစ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ေျမာက္ဥကၠလာပသည္ ယခုအခါ မ်ားစြာတုိးတက္ေျပာင္းလဲလာၿပီး ေစ်းဆုိင္မ်ား ၊ ဆုိင္ခန္းမ်ား ၊ တုိက္ခန္းမ်ားႏွင့္ လုံးခ်င္းအိမ္ တုိ႔ျဖင့္စည္ကားေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုအျဖစ္ေရာက္ ရွိလာၿပီးျဖစ္သည္။