အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းရန္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္

ေရႊ၀တ္မံႈအိမ္ယာတြင္ ခမ္းနားလွပေသာ လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္။

 ေျမာက္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 7,000 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
* အမွတ္ (၁၃၇)၊ ေရႊ၀တ္မႈံအိမ္ယာ၊ ဋရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ * လံုးခ်င္း အိမ္ * ဂရန္အမည္ေပါက္ * မာစတာအိပ္ခန္း ၄ ခန္း၊ စာၾကည့္ခန္း၊ ဧည့္ခန္းက်ယ္၊ မီးဖိုခန္း နွင့္ ထမင္းစားခန္း၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမာက္ဥကၠလာ ေရႊေပါက္ကံ ဂံုးေက်ာ္တံတားအဆင္းရွိ ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။

 ေျမာက္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3,000 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
(60'×80')ေျမကြက္၂ကြက္တြဲ အျမန္ေရာင္းလိုပါသည္။ ေျမဖို႕ၿပီးသားျဖစ္ျပီး ေထာင့္ကြက္လည္းျဖစ္ပါသည္။ေရႊေပါက္ကံ ဂံုးေက်ာ္တံတားအဆင္းရွိ (၂၂ရပ္ကြက္/VIPကြက္တြင္တည္ရွိေသာ)ေျမကြက္က်ယ္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမာက္ဥကၠလာၿမိဳ႕နယ္,ေခမာသီလမ္းမႀကီး(မၾကာမီေလးလမ္းသြားလမ္းမႀကီးခင္းေတာ့မည္ 40'×60'ေပ, ေပပိုအေနာက္ 40'ေပ, 40'×100 ေျမကြက္ေရာင္းမည္...

 ေျမာက္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 4,500 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
စီးပြားေရးလုပ္ရန္သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္ , ဘဏ္ဖြင့္ရန္သင့္ေတာ္ ကြန္ဒိုေဆာက္ရန္သင့္ေတာ္ ,...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရႊေပါကၠံစက္မူဇုန္တြင္ ေျမ (100'x140') ေရာင္းမည္။

 ေျမာက္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 5,000 သိန္း (က်ပ္) |  စက္မႈဇုန္
ေရႊေပါကၠံစက္မူဇုန္ ေျမ (100'x140') အေဆာက္အဦးပါ မီး 30KVA+PW ေရာင္း 5000သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ၀ရုဏာလမ္းသြယ္တြင္ ပ်ဥ္ေထာင္လံုးခ်င္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။

 ေျမာက္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 550 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ေပအက်ယ္(20x60)ရွိၿပီး 1PTျဖစ္သည္။ ေက်ာင္း၊ေစ်း၊မွတ္တိုင္နီးသည့္အတြက္ သြားလာေရးအဆင္ေျပလြယ္ကူပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမာက္ဥကၠလာတိုက္ခန္းေရာင္းမည္

 ေျမာက္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 380 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
၁၂.၅၀' x ၅၅' ၃ လႊာ ေခါင္းရင္းခန္း တိုက္ခန္းသစ္ , BCC က်ၿပီး အလံုးစံုျပင္ဆင္ထား၍ အသင္႔ေနရံု , ပိုင္ရွင္တိုက္႐ိုက္ , ေစ်းနီး ေက်ာင္းနီး သုဓၼာလမ္းမႀကီးႏွင္႔နီး , လမ္းသန္႕ၿပီး...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ႔နယ္ ေရႊေပါက္ကံရပ္ကြက္ ကေနာင္လမ္းမေပၚရွိ၂ထပ္ shop house ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။...

 ေျမာက္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 700 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ႔နယ္ ေရႊေပါက္ကံရပ္ကြက္ ကေနာင္လမ္းမေပၚရွိ၂ထပ္ shop house ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။  1760 sqft shop...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အမွတ္(၄၈၂/၄၈၃)၊ျမရတနာ(၁)လမ္း၊(ခ)ရပ္ကြက္၊ေျမာက္ဥကၠလာပ

 ေျမာက္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 400 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
First Lakabar Construction co.,Ltd ေဆာက္လုပ္ေသာ တိုက္ခန္းအသစ္မ်ားေရာင္းရန္ရိွသည္။ လူေနထိုင္ခြင့္က်ျပီးအသင့္ေနထိုင္ရံု၊ မီးဖိုေခ်ာင္ ေဘစင္ပါ ေႂကြျပားကပ္၊ ေရခ်ိဳးခန္း အိမ္သာ ေႂကြျပားကပ္ၿပီး...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အမွတ္(၂၃၅)၊အာသာဝတီ(၄)လမ္း၊(၂)ရပ္ကြက္၊ေျမာက္ဥကၠလာပ

 ေျမာက္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 290 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
First Lakabar Construction co.,Ltd ေဆာက္လုပ္ေသာ တိုက္ခန္းအသစ္မ်ားေရာင္းရန္ရိွသည္။ လူေနထိုင္ခြင့္က်ျပီးအသင့္ေနထိုင္ရံု၊ မီးဖိုေခ်ာင္ ေဘစင္ပါ ေႂကြျပားကပ္၊ ေရခ်ိဳးခန္း အိမ္သာ ေႂကြျပားကပ္ၿပီး...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အမွတ္(၅၆၇)၊ယုဇန(၃)လမ္း၊(၂)ရပ္ကြက္၊ေျမာက္ဥကၠလာပ

 ေျမာက္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 400 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
First Lakabar Construction co.,Ltd ေဆာက္လုပ္ေသာ တိုက္ခန္းအသစ္မ်ားေရာင္းရန္ရိွသည္။ လူေနထိုင္ခြင့္က်ျပီးအသင့္ေနထိုင္ရံု၊ မီးဖိုေခ်ာင္ ေဘစင္ပါ ေႂကြျပားကပ္၊ ေရခ်ိဳးခန္း အိမ္သာ ေႂကြျပားကပ္ၿပီး...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အမွတ္(၈၇၀)၊သုမာလာလမ္း၊(၂)ရပ္ကြက္၊ေျမာက္ဥကၠလာပ

 ေျမာက္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 380 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
First Lakabar Construction co.,Ltd ေဆာက္လုပ္ေသာ တိုက္ခန္းအသစ္မ်ားေရာင္းရန္ရိွသည္။ လူေနထိုင္ခြင့္က်ျပီးအသင့္ေနထိုင္ရံု၊ မီးဖိုေခ်ာင္ ေဘစင္ပါ ေႂကြျပားကပ္၊ ေရခ်ိဳးခန္း အိမ္သာ ေႂကြျပားကပ္ၿပီး...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

FOR SALE

 ေျမာက္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 530 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
မ/ ဥကၠလာ သိဂၤီလမ္း ဃရပ္ကြက္ 18'×54',1F-630ls / 2F-580ls / 3F-530ls ,အမိုးျပီး အုတ္စီျပီး ေရမီးေဆးဝင္ BCC ပဲက်န္,2017-12 လပိုင္းကုန္အပ္,စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္လွ်င္ 50% က်န္တာ အရစ္က် လမ္းက်ယ္ ေစ်း ေက်ာင္း ကားမွတ္တိုင္နီး...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

FOR SALE

 ေျမာက္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 450 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
မ/ဥကၠလာ ေမဓါဝီလမ္း 18'×54',1F-650ls / 2F-600ls / 4F-500ls / 5F-450ls , စလပ္ ၃လႊာေလာင္းျပီး,2018-August လအပ္,စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္လွ်ငိ ၃၀% က်န္တာ အရစ္က် လမ္းက်ယ္ ေစ်း ေက်ာင္း ကားမွတ္တိုင္နီး သြားလာေရးအဆင္ေျပ ေနရာေကာင္း...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ တိုက္ခန္းေရာင္းမည္။

 ေျမာက္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 230 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
Royal Myanmar City Co.ltd မွ တာဝန္ယူ တည္ေဆာက္ေနေသာ စြယ္ေတာ္ဘုရား , ကမၻာေအးဘုရား , Kabaraye Villa , ( ၈ )မိုင္လမ္းဆုံ တို႔ျဖင့္နီးကပ္စြာတည္ရွိပါသည္။ သြာလာရလြယ္ကူျပီး ေစ်းနီး, ေက်ာင္းနီး, ရပ္ကြက္သန္႔ေသာ အမွတ္ (...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းတြင္တည္ရွိေသာ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္သည္ ၂၈.၃ ကီလုိမီတာ က်ယ္ဝန္းေသာ ၿမဳိ႕နယ္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ မဂၤလာဒုံၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္လွည္းကူးၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ေျမာက္ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္မရမ္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ကမာရြတ္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ မရမ္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ ဝန္းရံတည္ရွိသည္ ။ ေျမာက္ဥကၠလာသည္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ကတည္ေဆာက္ခဲ့ေသာၿမဳိ႕သစ္စီမံကိန္းမ်ားထဲက တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္ ။ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္တြင္ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၁၉ ခုရွိၿပီး မူလတန္းေက်ာင္း ၃၀ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၇ ေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၅ ေက်ာင္းတုိ႔ တည္ရွိသည္ ။ ထူးခြ်န္ေသာ ဆရာဝန္ေလာင္းမ်ားကုိ ႏွစ္စဥ္ေမြးထုတ္ေပးလ်က္ရွိေသာ ရန္ကုန္ေဆးတကၠသုိလ္(၂) တည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သလုိ ေဆး(၂) ၏ တြဲဖက္သင္ၾကားေရး ေျမာက္ဥကၠလာပေဆးရုံသည္ ၿမဳိ႕နယ္၏ အာထားရေသာ က်န္မာေရးေစာက္ေရွာက္မႈ တစ္ခုျဖစ္သည္ ။ သုဓမၼာလမ္းမေပၚရွိ မယ္လမုေစတီေတာ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္းထင္ရွားေသာ ေစတီပုထုိးမ်ားထဲက တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ယခင္က တုိးခ်ဲ႕ၿမဳိ႕သစ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ေျမာက္ဥကၠလာပသည္ ယခုအခါ မ်ားစြာတုိးတက္ေျပာင္းလဲလာၿပီး ေစ်းဆုိင္မ်ား ၊ ဆုိင္ခန္းမ်ား ၊ တုိက္ခန္းမ်ားႏွင့္ လုံးခ်င္းအိမ္ တုိ႔ျဖင့္စည္ကားေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုအျဖစ္ေရာက္ ရွိလာၿပီးျဖစ္သည္။