အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းရန္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္

လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္တြင္ ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိသည္

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15,000 သိန္း (က်ပ္) |  စက္မႈဇုန္
လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ စက္မႈဇံု တြင္တည္ရွိသည္။ အက်ယ္အ၀န္း (ေျမ 2 ဧက) က်ယ္၀န္းသည္။ မီး 315 KVA လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ တည္ရိွေသာေၾကာင့္ တည္ေနရာအေနအထားအရ ျမိဳ႕တြင္းဧရိယာမ်ားနွင့္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ေရာင္းရန္ရွိသည္

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 35,000 သိန္း (က်ပ္) |  စက္မႈဇုန္
လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္။ ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇံု တြင္တည္ရွိသည္။ အက်ယ္အ၀န္း ေျမ (5.7 ဧက) က်ယ္၀န္းသည္။ စက္ရံု 14000 Sqft ၊မီး 315 KVA လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ တည္ရိွေသာေၾကာင့္ တည္ေနရာအေနအထားအရ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လႈိင္သာယာစက္မႈဇုန္တြင္ ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိပါသည္

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15,000 သိန္း (က်ပ္) |  စက္မႈဇုန္
ေျမ အက်ယ္မဝန္း (2)ဧက ,315KVA, အုတ္ခတ္ေျမဖို႔ၿပီး ေထာင့္ကြက္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လွိုင္သာယာစက္မႈဇုန္မွေျမကြက္ႏွင့္ဂိုေဒါင္ေရာင္းမည္

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 12,500 သိန္း (က်ပ္) |  စက္မႈဇုန္
လွိုင္သာယာစက္မႈဇုန္ေျမ1ဧကစက္ရံုအျပည့္နီးပါးမီး315KVA2လံုးဖုန္း2လံုး ေနရာေကာင္း လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ တည္ရိွေသာေၾကာင့္ တည္ေနရာအေနအထားအရ ျမိဳ႕တြင္းဧရိယာမ်ားနွင့္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အေနာ္ရထာစက္မႈဇုံေျမကြက္ေရာင္းမည္။

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 6,500 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
လိႈင္သာယာအေနာ္ရထာစက္မႈဇုံ အပိုင္း 2 ႏွင္းဆီလမ္း ေထာင့္ကြက္ ျခံစည္း႐ိုးအုတ္တံတိုင္းေခတ္ပီး ေျမသီးသန္႔...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လွိုင္သယာၿမိဳ႕နယ္,နဝေဒးအိမ္ယာ ေရာင္းမည္

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,800 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
လုံးခ်င္းအိမ္အျမန္ေရာင္းမည္ 🏡🏡🏡 သိန္း_2800_ပါးပါးညိႇ 💰💰💰 လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ နဝေဒးဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ ေျမအက်ယ္_50' × 50' ေပ အိမ္အက်ယ္_46' × 45' ပ ဂရန္ေျမအမည္ေပါက္ 2_RC 1_Master_Bedroom 3_Single_Bedrooms 1_Maid...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လႈိင္သာယာ စက္မႈဇုန္

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 16,000 သိန္း (က်ပ္) |  စက္မႈဇုန္
လႈိင္သာယာ စက္မႈဇုန္ ေျမ(1.8)ဧက အုတ္ခတ္ၿပီး ဂရန္အမည္ေပါက္ မီး(315KVA) ေရာင္း16000သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လႈိင္သာယာစက္မႈဇုန္တြင္ေရာင္းရန္

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15,000 သိန္း (က်ပ္) |  စက္မႈဇုန္
လႈိင္သာယာ စက္မႈဇုန္ ေျမ(2) ဧက အုတ္ခတ္ၿပီး ဂရန္အမည္ေပါက္ မီး (315KVA) ေရာင္း 15000သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အေရာင္း

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,500 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
လိူင္သာယာတိုးဂိတ္အေက်ာ္ ျမစိမ္းေရာင္စက္မူဇုန္အနီး(100*345) အက်ယ္အဝန္းရွိေျမကြက္ ေျမဖို ျခံခတ္ျပီး ေဖာင္ေဒးရွင္းခ်ျပီး တည္းခိုခန္း စားေသာက္ဆိုင္ ဆီဆိုင္ ကားေရေဆး ဆီထိုး...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လွိဳင္သာယာ..၊နေ၀ဒဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ..။

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 4,500 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
လွိဳင္သာယာ..၊နေ၀ဒဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ..။ ၇၀*၆၀ေပ..။ ဂရန္အမည္ေပါက္..။ 2RC..။ အိပ္ခန္း ၅ခန္း..။ အ၀ီစိေရ+ဂ်ိဴးျဖဴေရ..။ က်န္စစ္သားလမ္းမႀကီးအနီး..၊ဂိတ္အ၀င္အေပါက္အနီး..။ အရွဳပ္အရွင္းကင္း..။ သိန္း ၄၅၀၀...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်ငး္အိမ္ေရာင္းရန္ရွိပါသည္ စကား၀ါလမ္း

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3,500 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ (40 x 60) 2RC မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ ျပင္ဆင္ထားေသာ လံုးခ်င္းအိမ္ေရာင္းရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ ထီးလိႈင္ရွင္လံုးခ်င္းအိမ္ရာရွိ (ေပ 36 x ေပ 62)ရွိေသာ ႏွစ္ထပ္တိုက္လံုးခ်င္းေရာင္းမည္...

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,950 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ ထီးလိႈင္ရွင္လံုးခ်င္းအိမ္ရာရွိ (ေပ 36 x ေပ 62)ရွိေသာ မာစတာအိပ္ခန္း(၄)ခန္း ေၾကြခင္း ေရ၊ မီး၊ ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

FMI City လံုးခ်င္အိ္မ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3,000 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
City Mark နီး. ေရကူးကန္နီး. (ေထာင့္ကြက္). AirCons 3 လံုး. ကားပါကင္.
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အေနာ္ရထာ စက္မႈဇုန္တြင္ ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိသည္

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,600 သိန္း (က်ပ္) |  စက္မႈဇုန္
အေနာ္ရထာစက္မွဴဇုန္ ေနရာသင့္ ေျမ (20 )ဧက ျခံခတ္ျပီး 1ဧက 2600 သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရႊသံလြင္စက္မႈဇုန္တြင္ေရာင္းရန္ရွိပါသည္

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 35,000 သိန္း (က်ပ္) |  စက္မႈဇုန္
ေျမ အက်ယ္အဝန္း 8.38ဧက ေထာင့္ကြက္ ပါမစ္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အသစ္တုိးခ်ဲ႕လုိက္သည့္ ၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည့္ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္သည္ တုိးခ်ဲ႕ၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲတြင္ အတုိးတက္ဆုံးၿမဳိ႕နယ္ တစ္ခုျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေျမာက္ဘက္ ႏွင့္ အေနာက္ဘက္တုိ႔တြင္ ထန္းတပင္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္ရွိ ရန္ကုန္ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ မရမ္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ တြံ႔ေတးၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ျဖင့္ ဝန္းရံတည္ရွိလ်က္ရွိသည္ ။ အက်ယ္ ၆၇.၄ ကီလုိမီတာရွိေသာ လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၂၀ ႏွင့္ ေက်းရြာေပါင္း ၉ ခုတုိ႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္း ထားၿပီး မူလတန္းေက်ာင္း ၄၆ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၈ ေက်ာင္း ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္း တုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ၿမဳိ႕သစ္မ်ားထဲတြင္ ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္မႈ အျမန္ဆုံးျဖစ္လာသည့္ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္သည္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးကလည္း အဓိကဖြံ႔ၿဖဳိးေစသည့္ အခန္းက႑တြင္ပါဝင္သည္ ။ တြံ႔ေတးၿမဳိ႕နယ္သုိ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည့္ ပန္းလႈိင္တံတား ၊ အျခားၿမဳိ႕နယ္မ်ားသု႔ိသြားလာရလြယ္ကူေစရန္ ေအာင္ေဇယ်တံတားႏွင့္ ဘုရင့္ေနာင္တံတားတုိ႔သည္ အဓိက လမ္းမႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆုံး စက္မႈဇုန္မ်ားျဖစ္သည့္ လႈိင္သာယာစက္မႈဇုံႏွင့္ လူေနအိမ္ရာဝန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေပဒသာပင္ၿမဳိ႕ေတာ္အိမ္ရာ ႏွင့္ ပန္းလႈိင္အိမ္ရာ တုိ႔သည္ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္တြင္တည္ရွိသည္ ။ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္သည္ က်ယ္ဝန္းေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခု ျဖစ္သည့္အျပင္ လူေနလုံးခ်င္းအိမ္မ်ား ၊ ေျမကြက္လပ္ အလြတ္မ်ားစြာက်န္ရွိေနေသးၿပီး ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္း အလ်င္အျမန္ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္လာသည့္ ၿမဳိ႕နယ္ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေပသည္ ။