ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္ ေရာင္းရန္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္

လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္တြင္ ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိသည္

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 11,000 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေျမ ( 1.7 ) ဧက ေျမဖို႕ျခံကာျပီး 315 KVA 1ဧက 7000 သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေငြပင္လယ္ စက္မႈဇုန္တြင္ ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိသည္

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 18,000 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေျမ ( 2.8) ဧက ေျမဖိုျခံခတ္ျပီး 1 ဧက 6000 သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊဘံုသာအိမ္ရာတြင္ ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3,000 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေပအက်ယ္(103x90)ရွိၿပီး စလစ္ေျမျဖစ္သည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လိူင္သာယာ ေမြးျမဴေရးဇုန္ေျမကြက္အေရာင္း

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3,500 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေျမ ၁ဧကအရႈပ္ရွင္းကင္းစက္မူေျမ အေလ်ာတင္းရွိ
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လိႈင္သာယာ, Orchid Garden, ေငြနွင္းျဖဴသစ္ခြလမ္း၊ FMI City အိမ္ရာ ရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာ ေျမကြက္

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3,500 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
လိႈင္သာယာ, Orchid Garden, ေငြနွင္းျဖဴသစ္ခြလမ္း၊ FMI City အိမ္ရာ, 80’x80’, အုတ္ခတ္၊ ပါမစ္ - 3500 Lks
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လိႈင္သာယာရုိးႀကီးေပ၆၀-၁၁၀ ေရာင္းမည္

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 330 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
အိမ္ေျခေပါင္း၅၀၀ေက်ာ္နင့္လူစည္ကား ေ႐ႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုံနင့္ကပ္လ်က္တည္ရွိ ၿပီးအေနာ္ရထာကားလမ္းမႀကီးမွကိုက္၁၀၀ေက်ာ္ေလာက္တြင္ရွိေသာေျမကြက္ေပ ၆၀-၁၁၀...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေပ၄၀-၆၀ ဂရမ္ေျမစစ္စစ္ေရာင္းလိုသည္။

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 400 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
လိႈင္သာယာ၁ရပ္ကြက္အပိုင္၁၁ဗိုလ္ခ်ဳပ္ လမ္းမွဝင္အထက ၅နင့္ေဘာလံုးကြင္း ၾကားလမ္းဗိုလ္တာရာလမ္းမေပၚေပ၄၀- ၆၀ ဂရမ္ေျမေရာင္းလိုသည္ေရမီးအစုံ အိမ္ေရွ႕ကြန္ကရစ္လမ္းေနရာေကာင္း ေရာင္းမည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမကြက္ေရာင္းမည္။

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,500 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ တြင္ တည္ရွိသည္။ အက်ယ္အ၀န္း (68'×50') က်ယ္၀န္းသည္။ ေျမကြက္ သိန္း - 1500
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမကြက္ေရာင္းမည္

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 250 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ ဗိုလ္ရန္ႏိုင္လမ္း....၂၀ရပ္ကြက္ တြင္ တည္ရွိသည္။ အက်ယ္အ၀န္း (ေပ 20' x ေပ 60') က်ယ္၀နး္သည္။ ...ပါမစ္ေျမ...အဝီစိတြင္းပါ....မီတာပါ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမကြက္

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 137 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
လိႈင္သာယာအလယ္ရြာ ရြာေျမေပ ၃၀×၄၀
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရႊကမ္းသာယာေျမကြက္အျမန္ေရာင္းရန္ရွိသည္။

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,000 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
တစ္ကြက္လ်ွင္ သိန္း1000(ညိ)ႏွစ္ကြက္တြဲလ်က္ နွစ္ကြက္တြဲ ေပအက်ယ္50*167ေပ ေရွ႕ေနာက္လမ္း ပါျမစ္ေျမ၊လမး္၀င္ထြက္ေကာငး္၊ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္း၊Bankနီး။ ေစ်းနွဳန္း သိန္း2000(ညိႏွိုင္း)
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေပ၄၀-၆၀ပါမစ္ေျမကြက္ေရာင္းမည္

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 300 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
လိႈင္သာယာမီးခြက္ေစ်းဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းမဒဲ့ဆင္းလမ္းမေပၚခေရပင္လမ္းေက်ာကပ္ေပ၄၀-၆၀ပါမစ္ေျမကြက္ ေရာင္းလိုသည္ေျမတိုင္း၂၂...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အသစ္တုိးခ်ဲ႕လုိက္သည့္ ၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည့္ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္သည္ တုိးခ်ဲ႕ၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲတြင္ အတုိးတက္ဆုံးၿမဳိ႕နယ္ တစ္ခုျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေျမာက္ဘက္ ႏွင့္ အေနာက္ဘက္တုိ႔တြင္ ထန္းတပင္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္ရွိ ရန္ကုန္ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ မရမ္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ တြံ႔ေတးၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ျဖင့္ ဝန္းရံတည္ရွိလ်က္ရွိသည္ ။ အက်ယ္ ၆၇.၄ ကီလုိမီတာရွိေသာ လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၂၀ ႏွင့္ ေက်းရြာေပါင္း ၉ ခုတုိ႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္း ထားၿပီး မူလတန္းေက်ာင္း ၄၆ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၈ ေက်ာင္း ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္း တုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ၿမဳိ႕သစ္မ်ားထဲတြင္ ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္မႈ အျမန္ဆုံးျဖစ္လာသည့္ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္သည္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးကလည္း အဓိကဖြံ႔ၿဖဳိးေစသည့္ အခန္းက႑တြင္ပါဝင္သည္ ။ တြံ႔ေတးၿမဳိ႕နယ္သုိ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည့္ ပန္းလႈိင္တံတား ၊ အျခားၿမဳိ႕နယ္မ်ားသု႔ိသြားလာရလြယ္ကူေစရန္ ေအာင္ေဇယ်တံတားႏွင့္ ဘုရင့္ေနာင္တံတားတုိ႔သည္ အဓိက လမ္းမႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆုံး စက္မႈဇုန္မ်ားျဖစ္သည့္ လႈိင္သာယာစက္မႈဇုံႏွင့္ လူေနအိမ္ရာဝန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေပဒသာပင္ၿမဳိ႕ေတာ္အိမ္ရာ ႏွင့္ ပန္းလႈိင္အိမ္ရာ တုိ႔သည္ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္တြင္တည္ရွိသည္ ။ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္သည္ က်ယ္ဝန္းေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခု ျဖစ္သည့္အျပင္ လူေနလုံးခ်င္းအိမ္မ်ား ၊ ေျမကြက္လပ္ အလြတ္မ်ားစြာက်န္ရွိေနေသးၿပီး ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္း အလ်င္အျမန္ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္လာသည့္ ၿမဳိ႕နယ္ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေပသည္ ။