တိုက္ခန္း ငွါးရန္ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္

စမ္းေခ်ာင္း ၿမိဳ႕နယ္တြင္ 13×50 ေပရွိ ပထမထပ္ ဌားရန္ရွိသည္ တုိက္သစ္္

 စမ္းေခ်ာင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2.50 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ လမ္းသန္႕ ဗဟုိလမ္းႏွင့္ ကြ်န္းေတာလမ္း ၾကား အိပ္ခနး္ (1)ခနး္၊ မီးဖိုခနး္၊ ေရခ်ိဳးခနး္ (1)ခနး္၊ အိမ္သာ (1) ခနး္ ပါသည္။ အခနး္တြင္ ပါေကးခင္းထားၿပီး အဲကြနး္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမညီတိုက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္ သံတံတားလမ္း

 စမ္းေခ်ာင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 6.50 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
(12.5 x 50) GF စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ Hall, အဲယားကြန္း၊ ေၾကြခင္း ျပင္ဆင္ၿပီးအသင့္ေနနိုင္ေသာ ေျမညီတိုက္ခန္းငွားရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္တြင္ တုိက္ခန္း တုိက္သစ္မ်ား ဌားရန္ရွိသည္

 စမ္းေခ်ာင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1.80 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
စမ္းေခ်ာင္း လမ္းသန္႔ ျပည္လမ္း မဟာၿမိဳင္မွတ္တုိင္ႏွင္႕ ဟံသာဝတီ မွတ္တုိင္အနီး ကြ်န္းေတာလမ္းအနီး ဗဟုိလမ္း အနီး တုိက္ခန္းမ်ား ဌားရန္ ရွိသည္ ေျမညီ+ထပ္ခုိး 3သိန္း ပထမထပ္္္ 2.1 ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ဦးဝိဇာရလမ္းတြင္ တိုက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္။

 စမ္းေခ်ာင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ဦးဝိဇာရလမ္းတြင္ တိုက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္။ (18'x50') GF, Hall, RCခင္း. စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္အတြင္း တည္ရိွျပီး ေနရာထိုင္ခင္း အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္အျပင္ ေစ်းေလးမ်ား၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

စမ္းေခ်ာင္း ျမိဳ႕နယ္တြင္္ 13.×50 ေပရွိ 5လႊာတုိက္ခန္း ဌားရန္ရွိသည္

 စမ္းေခ်ာင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1.80 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
စမ္းေခ်ာင္းလမ္းသန္႕ ျပည္လမ္းမဟာၿမိဳင္ မွတ္တုိင္အနီး ကြ်န္းေတာလမ္းအနီး တုိက္သစ္ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္အတြင္း တည္ရိွျပီး ေနရာထိုင္ခင္း အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္အျပင္ ေစ်းေလးမ်ား၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္၊ ဒဂံုစင္တာအနီး၊ တိုက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္။

 စမ္းေခ်ာင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 1,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္၊ ဒဂံုစင္တာအနီး၊ အက်ယ္အ၀န္း(၁၂၀၀) စတုရန္းေပ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 2 ခနး္ ၊ ပရိေဘာဂပစၥည္းအစံု၊ ဥေရာပဒီဇိုင္းျဖင့္ဖဲြ႕စည္းထားျပီး အခန္းငွားခ တစ္လလွ်င္ ေဒၚလာ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမနီကုန္း ဒဂံုစင္တာ အနီး ဗားကရာလမ္းမေပၚ ရံုးခန္း ဆိုင္ခန္းဖြင့္ရန္ ေကာင္ေသာအခန္း ဌားမည္

 စမ္းေခ်ာင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 7 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
20×60 (3)လႊာ ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခနး္ - 1 ခနး္ ၊ ေရမီးစံု စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္အတြင္း တည္ရိွျပီး ေနရာထိုင္ခင္း အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္အျပင္ ေစ်းေလးမ်ား၊ စတိုးဆုိင္မ်ား၊ Convenient ဆုိင္မ်ား၊ Fashion...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဗဟိုလမ္း (ေဇယ်ာ၀တီလမ္း) ရွိငွားရန္ရွိေသာတိုက္ခန္း

 စမ္းေခ်ာင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 600 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ဗဟိုလမ္း (ေဇယ်ာ၀တီလမ္း) ရွိငွားရန္ရွိေသာ တိုက္ခန္းမွာ စတုရန္းေပ (၆၂၅) ရွိေသာ တိုက္ခန္းျဖစ္ၿပီး ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း , အဲကြနး္ - 2 လုံး , ပရိေဘာဂအျပည့္အစုံ ,...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိုက္ခန္းငွားမည္

 စမ္းေခ်ာင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
13.5x55ေပ ၇ လႊာပါေကးခင္းairconပါ အထက၃ ေက်ာင္းအနီးခ်က္ခ်င္းေနနိုင္ပါသည္ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္အတြင္း တည္ရိွျပီး ေနရာထိုင္ခင္း အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္အျပင္ ေစ်းေလးမ်ား၊ စတိုးဆုိင္မ်ား၊ Convenient...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္,စမ္းေခ်ာင္းလမ္း,ေျမညီ,မွန္ခန္း ,2လႊာဌားမည္

 စမ္းေခ်ာင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 28 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
#တိုက္​ခန္​းအျမန္​ဌားမည္​ #Office_ဖြင့္ရန္သင့္ေတာ္ #ကားပါကင္အဆင္ေျပ #တစ္​လ_28_သိန္​း ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမနီကုန္းတြင္ တိုက္ခန္းငွားရန္

 စမ္းေခ်ာင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 6 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
စမး္ေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္ ၊ ေျမနီကုန္း Dagon center ေရွ႕ ၊ ၃ လႊာ အက်ယ္ (12.5× 45) ပါေကးခင္း ၊ အခန္းတစ္ခန္းပါသည္။ ေစ်းႏႈနး္ 6 သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိုက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္။

 စမ္းေခ်ာင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2.80 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
သံတံတားလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္။ 12'½ x 50', 1BR, ပါေကး၊ ဒုတိယထပ္၊ ေစ်းႏႈန္း-2.8သိန္း(ညႈိႏိႈင္း)
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဌားရန္ရိွသည္

 စမ္းေခ်ာင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 35 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
၂၀x၇၀ ေပက်ယ္ ဗဟိုလမ္းမႀကီး ဂြေစ်းေရွ႕ ေျမညီ ပထပ္ ( ၂လႊာ ) ေျမညီ ေက်ာက္ျပားအျပည့္ခင္း ေရခ်ိဳးခန္း အိမ္သာ ေဆးအသစ္ အဲကြန္း၃လံုး ပထပ္ အိပ္ခန္း၁ခန္း ေက်ာက္ျပားခင္း အဲကြန္း၂လံုး အိမ္သာ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရဲ႕စည္ကားတဲ့ ၿမဳိ႕နယ္ေတြထဲမွာ စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္သည္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး လူသြားလူလာ ၂၄ နာရီ မျပတ္သည့္ၿမဳိ႕နယ္ဟုဆုိႏုိင္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ ကမာရြတ္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ဒဂုံႏွင့္အလုံၿမဳိ႕နယ္ တုိ႔ျဖင့္ဝန္းရံတည္ရွိလ်က္ရွိသည္ ။ ေစ်းဝယ္စင္တာ ၊ စူပါမားကတ္ ၊ စီးတီမတ္ ၊ စားေသာက္ဆုိင္မ်ား ႏွင့္ ၂၄ နာရီဖြင့္ေသာဆုိင္မ်ား ရွိသျဖင့္ စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္သည္ စည္ကားေနရျခင္း ျဖစ္သည္ ။ ေျမနီကုန္းမီးပြဳိင့္အနီးရွိ ဒဂုံစင္တာ ၊ ဒဂုံစင္တာ ၂ ၊ ဂမုန္းပြင့္ ၊ စီတီးမတ္ တုိ႔သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္း လူႀကဳိက္မ်ားသြားေရာက္မႈမ်ားသည့္ ေစ်းဝယ္စင္တာမ်ားျဖစ္ၿပီး အဆင့္ျမင့္ရုပ္ရွင္ရုံမ်ားလည္းတည္ရွိသည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အဓိကျပည္လမ္းမႀကီးႏွင့္လည္း နီးကပ္ထိဆက္သည့္ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သလုိ ရပ္ကြက္တြင္း ရွည္လ်ားေသာ စမ္းေခ်ာင္းလမ္းမႀကီးလည္းတည္ရွိသည္ ။ စမ္းေခ်ာင္းလမ္းမႀကီးသည္ ၿမဳိ႕နယ္၏ရပ္ကြက္တြင္း ဆုိေပမယ့္ အဝတ္အထည္ဆုိင္မ်ား ၊ ဆုိင္ခန္းမ်ား ၊ ရုံးခန္းအခ်ဳိ႕ႏွင့္ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားေပါမ်ားလြန္းသျဖင့္ တုိးမေပါက္ေအာင္စည္ကားေသာလမ္းမႀကီးလည္းျဖစ္ေပသည္ ။ ဗားကရာလမ္းမေပၚတြင္တည္ရွိသည့္ ကုိးထပ္ႀကီးဘုရားသည္လည္း ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္း အထင္ကကုိးကြယ္သည့္ ဘုရားေက်ာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္ ။ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္လ်င္လည္း စမ္းေခ်ာင္း အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားသည္ အထင္ကရတစ္ခုအျဖစ္ပါဝင္ၿပီး မူလတန္းေက်ာင္း ၁၇ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၂ ေက်ာင္းႏွင္အထက္တန္းေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္းတည္ရွိသည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္သည္ လူေနထူထပ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အစည္ကားဆုံးၿမဳိ႕နယ္လုိ႔ဆုိႏုိင္သလုိ လူေနတုိက္ခန္းမ်ား ၊ ကြန္ဒုိမ်ား ၊ လုံးခ်င္းအိမ္မ်ား ၊ ဆုိင္ခန္းႏွင့္ရုံးခန္း ေပါမ်ားၿပီး သြားလာရလြယ္ကူအဆင္ေျပေသာၿမဳိ႕နယ္ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေပသည္ ။